Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt
     

Fyll skärmarna med bra innehåll

Söker du pedagogiskt innehåll till era datorer och surfplattor, som gör teknikinvesteringarna rättvisa? Med ett digitalt läromedel från Liber kan du känna dig trygg i att det är anpassat till såväl dina elevers ålder som centralt innehåll och läroplan. Det frigör mycket tid, jämfört med om du själv skulle söka fram material och ställa samman det. Tid som du kan ägna åt det som ingen teknik i världen kan ersätta – att se, inspirera och stötta dina elever.

 

Fördelar med Libers digitala läromedel

Åldersanpassade
Läroplanskopplade
Kvalitetssäkrade
Support ingår alltid

 


 

Matematik Digital

Åk 7-Gy/Vux

Matematik Digital


Matematik Digital är en helt ny generation digitala läromedel i matematik. All teori från boken finns med, men läromedlet ger också eleverna intelligent återkoppling steg för steg genom alla uppgifter. 

 

Mer om Matematik Digital

 


 

Lärarwebb

Åk F-6

Liber Lärarwebb


Liber Lärarwebb ger dig som lärare tillgång till allt undervisningsmaterial till ett grundläromedel på ett och samma ställe – från handledning och böcker till länkar och kopieringsunderlag. En inloggning!

 

Mer om Liber Lärarwebb

 


 

Greppa programmering

Åk 1-9

Greppa programmering

Greppa programmering innehåller tre olika kodspråk – block, HTML och Python – i en progression från det mest grundläggande till att koda fritt i "sandbox".

 

Mer om Greppa programmering

 


 

 

Onlinebok

Åk F-9 och Gy/Vux 

onlinebok

Onlineboken är en kopia av den tryckta boken för läsning på skärm. Alltid tillgänglig, enkel att använda och med flera praktiska funktioner.

 

Onlinebok

 


 

 

Digitalbok

Åk 7-Gy/Vux 

digitalbok

Digitalboken är en smart version av den tryckta boken. Den ger det digitala formatets alla fördelar och möjlighet till anpassning efter varje elevs förutsättningar.

 

Digitalbok

 


 

 

Digital övningsbok

Åk 7-9

onlinebok

Den digitala övningsboken är en digital version av den tryckta övningsboken. Med automatisk återkoppling blir lärandet lättare än någonsin.

 

Digital övningsbok

 


 

Digital resursbank

Åk F-6

Discovery Education Espresso


För dig som vill ha digitalt innehåll till de flesta lektioner finns vår digitala resursbank Discovery Education Espresso. Med den kan du förbereda, skapa och genomföra lektioner med pedagogiskt digitalt stöd.

Mer om digitala resursbanken Discovery Education Espresso

 


 

Stjärnsvenskabiblioteket

Åk F-6

Stjärnsvenskabiblioteket

Ett skönlitterärt onlineboksbibliotek där alla dina elever, oavsett var de befinner sig i sin läsutveckling, kan läsa på rätt nivå och efter sina förutsättningar.

 

Mer om Stjärnsvenskabiblioteket

 


 

Webbappar

Åk F-9 och Gy/Vux

webbapp

Libers webbappar ger enkel interaktiv färdighetsträning. Öppen för alla, utan kostnad och utan inloggning.

 

Mer om webbappar

 


 

360 Pluswebb

Gy/Vux tekniska yrkesprogram

pluswebb


Du som undervisar på tekniska yrkesprogram kan ta ett helhetsgrepp runt undervisningen med 360 Pluswebb. Här finns stöttning för både teoretiskt och praktiskt arbete.

 

Mer om 360 Pluswebb

 


 

Unis sfi

 

Unis

Unis är ett omfattande digitalt läromedel för sfi. Obegränsade träningsmöjligheter hjälper eleverna framåt och frigör tid för dig som lärare.

 

Unis

 


 

eLabb

HögskolaDina studenters självstudier blir enklare och effektivare med hjälp av dessa övningswebbar som finns till viss av vår kurslitteratur för högskolan. Steg för steg följer eLabbet bokens innehåll.

 

Mer om eLabb

 


 

Liber är medlem i Skolfederation

Skolfederation är en inloggningslösning som förenklar hanteringen av digitala applikationer. Elever och lärare får en inloggning till skolans lärportal med sitt eget digitala utbud och köpta digitala läromedel. Det ger flera fördelar:

Administrationen minskar
Snabbare och mer lättillgänglig åtkomst till digitala resurser

 

Läs mer på Skolfederation.se

  

Skolfederationen.se 

 


 

Liber samarbetar med Skolon

Skolon logo

Samarbetet med Skolon gör Libers digitala läromedel lättillgängliga för elever och lärare. Skolor som har Skolon får en enkel arbetsprocess för åtkomst, aktivering och användande, genom färdig integration med flera av de populäraste portalerna.

 

Skaffa Skolon till din skola på skolon.com

 

 

 

Support

Vanliga frågor om digitalt

Tel 08 690 90 00

mån-fre kl 8-16

support@liber.se

 

 

Större digital satsning i skola eller kommun?

Liber har marknadens bredaste utbud av digitala läromedel. Är du intresserad av en större digital satsning, kanske ett avtal för digitala läromedel till hela skolan, eller till hela kommunen? Kontakta oss så hjälper vi dig att skräddarsy ett paket för just era behov.