Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Om cookies

På Libers webbplats används cookies.

 

Lagen om elektronisk kommunikation ”LEK”

Användning av cookies regleras i 6 kap 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”). Från den 1 juli 2011 har lagbestämmelsen ändrats på så vis att cookies får användas bara om användaren får tillgång till information om för vilket ändamål cookies används och samtycker till den. Cookies får dock liksom tidigare alltid användas när det är nödvändigt för att överföra elektroniska meddelanden via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.


Cookies
på www.liber.se används cookies för att förbättra webbplatsens användbarhet, statistik och skapa en bild av enskilda besökare. De används även för att du ska kunna logga in på våra tjänster och för att vi ska kunna personanpassa dessa.

Viss information lagras men ges aldrig ut till tredje part.