Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Rättigheter

All form av kopiering och återgivning ur Libers tryckta läromedel och digitala produkter är förbjuden enligt upphovsrättslagen, om inte annat uttryckligen anges.

Om du vill använda texter eller bilder ur vårt sortiment måste du ha tillstånd från respektive upphovsrättsinnehavare. Det är inte alltid Liber som innehar rättigheterna, men du kan alltid ta kontakt med oss för att få information om vem som äger rättigheterna.

E-posta till rattigheter@liber.se med uppgift om:
- Titel
- Författare
- ISBN om du känner till det
- Hur många sidor du vill återge och till hur många elever
- Vad du ska använda materialet till
- Ditt namn och telefonnummer

 

Skolornas kopieringsrätt
De flesta skolor och högskolor har avtal med Bonus Copyright Access och har därigenom viss kopieringsrätt. Det aktuella kopieringsavtalet började gälla 2014-01-01.

Rätten att kopiera, i kortversion:
- På kopiorna måste källan framgå , dvs. titel, författare och förlag.
- En förutsättning för att få kopiera ur förlagsutgivet läromedel är att det bara är tillåtet om det görs för att komplettera sådana förlagsutgivna läromedel som normalt används i undervisning. Detta innebär att det inte är tillåtet att kopiera för att ersätta ordinarie läromedel eller för att få ner kostnaderna för inköp av läromedel.

- Du får under samma termin inte kopiera mer än 15 % av bokens totala antal sidor, dock högst 15 sidor.
- Det är lärarens skyldighet att kontrollera att skolan/högskolan har ett giltigt kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.


Läs hela avtalet på
Bonus Copyright Access