Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Om Liber

Liber
Ekonomisk information
Styrelse
Affärsidé och vision

Liber och miljön
Uppförandekod
Företagsledning

Liber

Liber är ett av Nordens största förlag med en omsättning på 374 miljoner kronor och 117 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Solna på Råsundavägen 12. Verkställande direktör är Åsa Norberg.

 

Liber grundades redan 1897 och är Sveriges största läromedelsföretag. Vi har en bred utgivning av läromedel, akademisk kurslitteratur och managementlitteratur som riktar sig till hela utbildningsmarknaden, från grundskola och gymnasium till universitet och högskola och professionella yrkesutövare.

Liber är en del av Infinitas Learning, en koncern av multimediala utbildningsförläggare vilka är Europas ledande leverantörer av innovativa och engagerande läromedel för alla åldrar och olika inriktningar. I koncernen ingår förutom Liber även Noordhoff Uitgevers (Nederländerna), eCademy (Tyskland), Plantyn (Belgien) och LJ Create (UK).

www.infinitaslearning.com

Infinitas Learning ägs av Compass Partners.


Ekonomisk information

Bokslut (MSEK)

151231

141231

 131231

 121231

Nettoomsättning

374

378

393 376
Rörelseresultat*

62

54

144 56
Resultat efter finansiella poster*

62

56

147 61
Medelantal anställda

117

116

119 118

*/ Resultat 2013 påverkat av jämförelsestörande poster (bl.a. realisationsvinst vid fastighetsförsäljning) om totalt +78 MSEK.


 

Styrelse Liber AB

José Duarte, CEO Infinitas Learning

Åsa Norberg, Verkställande direktör Liber AB
Nina Cronehag, Marknads- och försäljningschef Liber AB  
Charlotta Rosenberg, Arbetstagarrepresentant Liber AB
Simon Dalili, Arbetstagarrepresentant Liber AB
Thomas Johansson, Arbetstagarrepresentant Liber AB

Marie Ardehed, Arbetstagarrepresentant Liber AB  

 

 

Affärsidé

Vi utvecklar dagens och morgondagens läromedel och kurslitteratur, förankrat i vår långa erfarenhet, modern forskning och med passion för utbildningens vardag.

 

 

Vision

Vi hjälper alla att lyckas med sina studier och leder Sverige till utbildning i världsklass.

 

 

Liber och miljön

Liber är ett av Nordens största förlag. Vi gör det möjligt för många författare att ge ut sina verk, för många läsare att ta del av kunskapsutvecklande böcker och för samhället att söka ett gränslöst lärande. Vår verksamhet har också en påverkan på miljön och därför vill vi berätta om förlagsindustrin ur ett miljöperspektiv och vårt arbete att kontinuerligt minska vårt miljöavtryck:
Hållbarhetsredovisning 2016 (pdf)

 

 

Uppförandekod

Som en del av Infinitas Learning följer Liber den koncernövergripande uppförandekoden, vilken innebär att Liber agerar i enlighet med sitt juridiska, sociala och etiska ansvar.
Infinitas Learnings uppförandekod (pdf)

 

 

Företagsledning


Åsa Norberg

Åsa Norberg

VD

Nina Cronehag, Marknads- och försäljningschef

Nina Cronehag

Marknads- och försäljningschef

 

   

 

Weronika Duvmo, Affärsområdeschef

Weronika Duvmo
Affärsområdeschef Secondary 

  Caroline Hjorth, Affärsområdeschef  

Caroline Hjorth
Affärsområdeschef Primary

 

 

       
Jonas Linde, COO

Jonas Linde

COO

  Hanna Mulugeta Börjesson, Produktutvecklingschef  

Hanna Mulugeta Börjesson
Produktutvecklingschef Digital

 

 

       
Meri Wahlqvist

Meri Wahlqvist
HR-chef

  Emma Stockhaus, Affärsområdeschef  

Emma Stockhaus
Affärsområdeschef Högskola Professionella

 

 

       

Alexandra Göransson

Affärsstrateg