Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Libers språklådor i engelska 4-6 Series mark

Libers språklåda engelska 4–6 ger dig en mängd övningar som tränar muntlig kommunikation, ordförråd och vardagsfraser på ett lekfullt, omväxlande och effektivt sätt.

Carl-Axel Axelsson, Per Jonason, Michael Knight, Kerstin Sundin

Smakprov

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Libers språklåda i engelska 4-6: Lyssna och förstå CD 1-2

978-91-47-11829-8

Carl-Axel Axelsson, Per Jonason, Michael Knight, Kerstin Sundin

CD
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1

Smakprov

  1202 kr  (1502 kr)   

Libers språklåda i engelska 4-6 spel och lekar Fun and Games

978-91-47-90838-7

Carl-Axel Axelsson, Per Jonason, Michael Knight, Kerstin Sundin

CD
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 200 sidor

Smakprov

  836 kr  (1045 kr)   

Libers språklåda i engelska 4-6 spel och lekar Provlektion 1

E479083801

Fil

       

Libers språklåda i engelska 4-6 spel och lekar Provlektion 2

E479083802

Fil

       

Libers språklåda i engelska 4-6 spel och lekar Provlektion 3

E479083803

Fil

       

Libers språklåda i engelska 4-6 spel och lekar Provlektion 4

E479083804

Fil

       

Libers språklåda i engelska 4-6: Tal och Teater Provlektion 1

E479098401

Fil

       

Libers språklåda eng 4-6: Tal och teater Provlektion 2

E479098402

Fil

       

Libers språklåda eng 4-6: Tal och teater Provlektion 3

E479098403

Fil

       
Sida 1 av 1    

Läs mer

Libers språklådor i engelska består av cd-skivor. Materialet på dessa cd-skivor är tänkt som kompletterande läromedel i årskurserna 4 – 6, oavsett vilket huvudläromedel som används.Den engelska språklådan har tre delar:

SPEL&LEKAR/FUN and GAMES (en cd)

TAL&TEATER/SPEECH and DRAMA (två cd)

LYSSNA & FÖRSTÅ / LISTEN and UNDERSTAND (2 cd)I LIBERS SPRÅKLÅDOR I ENGELSKA finns ett rikhaltigt och varierat material. Läraren väljer just det som hen finner bäst och mest lämpat med hänsyn till elevernas behov, intresse och färdighetsnivå.SPEL & LEKAR / FUN and GAMES

- Övar muntlig kommunikation – intensivt och på många roliga sätt.

- Många vardagliga idiomatiska uttryck används upprepade gånger.

- Materialet bjuder på variation vad beträffar typ av lek eller spel, men inom varje typ finns ett antal övningar på olika svårighetsnivå.

- Även om inriktningen i första hand är att öva förmågan till meningsfull muntlig kommunikation på engelska, följer som en biprodukt övning i att läsa och förstå vardaglig engelska – eftersom utgångspunkten för samtalet ofta är tryckt text.För innehåll: se smakprovet.TAL & TEATER / SPEECH and DRAMA

- Det här materialet syftar till att utveckla förmågan att uttrycksfullt och korrekt muntligt framföra kortare och längre språkliga konstruktioner.

- Först kommer ett ganska stort antal verser/dikter/ramsor, som eleven kan ha nöje av att läsa. Hen väljer några av dem för mer noggrann instudering, helst också så att de kan läsas upp utantill – och slutligen framföras inför en publik. Hela detta material finns inläst som en hjälp åt eleverna att finna ett gott uttal, inte minst vad gäller rytm, betoning och intonation.

- Därefter kommer ett antal ”jokes”, små roliga historier, lämpliga att framföras som korta scener, oftast med två roller. Också allt detta material finns intalat som stöd för elevernas uttal.

- Sedan följer några lite längre sketcher, tänkta att framföras av två eller en liten grupp av elever. Också dessa finns inlästa.

- Slutligen finns på cd:n fyra pjäser av mer omfattande karaktär. Dessa lämpar sig att öva in och spela upp för varandra.För innehåll: se smakprovet.LYSSNA & FÖRSTÅ / LISTEN AND UNDERSTAND

- Språklådan Listen and understand tränar just hörförståelsen i engelska.

- Språklådan innehåller 49 hörövningar med tillhörande uppgifter. Eleverna tränar på att lyssna till engelska i olika situationer och med varierat innehåll t.ex. dialoger, nyhetsreportage, sånger och hörföljetonger.

- Inspelningarna är gjorda i London av professionella skådespelare.

- Hörövningarna är uppdelade i tre olika nivåer (Level 1, 2 och 3). Det är bara att välja det som passar för aktuell elevgrupp.

- Texterna är noga utvalda att passa just årskurserna 4–6.

För innehåll: se smakprovet

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen