Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Tummen upp! Bild, Idrott, Musik kartläggning åk 3–6 Series mark

Tummen upp! Kartläggning i de praktisk-estetiska ämnena är, till skillnad från Libers övriga Tummen upp!, en lärarbok i varje ämne. I dessa lärarböcker ingår förslag på praktiska aktiviteter/uppgifter för att kunna kartlägga och bedöma elevernas kunskaper utifrån Lgr11, kartläggningsmallar som kopieringsunderlag, bedömningsstöd och framåtsyftande planering för de elever som behöver träna mer. I varje lärarbok finns också en matris som hjälper läraren att få en samlad översikt av elevernas kunskaper och förmågor i ämnena. Matrisen kan användas som stöd och underlag inför utvecklingssamtal, elevernas individuella utvecklingsplan och del i betygssättning i årskurs 6.
Till några av lärarböckerna i de praktisk-estetiska ämnena finns också elevhäften. I elevhäftena kartläggs och bedöms elevernas kunskaper i de mer teoretiska delarna.

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Lärarbok

978-91-47-11077-3

Chris Qwist

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 104 sidor

Smakprov

  840 kr  (890 kr)   

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Elevhäfte

978-91-47-11912-7

Chris Qwist

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 12 sidor

Smakprov

  28 kr  (30 kr)   

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Provlektion OS

E471107712

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Provlektion: Natur och utemiljö

E471107711

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Provlektion: Delta i lekar, spel och idrotter

E471107701

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Lekar, spel och idrotter

E471107702

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Rörelser till musik och i danser

E471107703

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Simma

E471107704

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Upplevelser av fysisk aktivitet

E471107705

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Natur och utemiljö

E471107706

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Orientera

E471107707

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Förebygga skador

E471107708

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Säkerhet och hänsynstagande

E471107709

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6

978-91-47-11932-5

Chris Qwist, Lennart Johansson

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 104 sidor

Smakprov

  840 kr  (890 kr)   

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Elevhäfte

978-91-47-11961-5

Chris Qwist, Lennart Johansson

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 20 sidor

Smakprov

  32 kr  (34 kr)   

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Provlektion OS

E471193211

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Provlektion: Natur och utemiljö

E471193202

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Provlektion: Upplevelser av fysisk aktivitet

E471193201

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 Information till hemmen: Förebygga skador

E471193203

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Information till hemmen: Lekar, spel och idrotter

E471193204

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Information till hemmen: Natur och utemiljö

E471193205

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Information till hemmen: Nödsituationer vid vatten

E471193206

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Information till hemmen: Orientera

E471193207

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Information till hemmen: Rörelser till musik och i danser

E471193208

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Information till hemmen: Simma

E471193209

Fil

       

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Information till hemmen: Upplevelser av fysisk aktivitet

E471193210

Fil

       

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

978-91-47-11983-7

Åsa Fant Perdsjö

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 108 sidor

Smakprov

  840 kr  (890 kr)   

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Provlektion Utanförskap

E471198302

Fil

       

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Provlektion Konstens grunder

E471198301

Fil

       

Tummen upp! Musik kartläggning åk 6

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Musik kartläggning åk 6

978-91-47-12788-7

Lena Vinberg, Magnus Vernersson

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 140 sidor

Smakprov

Nyhet
 
813 kr  (862 kr)   

Läs mer

Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning åk 3-6
Innehåller lärarbok i varje ämne med praktiska aktiviteter/uppgifter, kartläggningsmallar som kopieringsunderlag, bedömningsstöd och förslag på framåtsyftande planering för elever som behöver träna mer. Varje lärarbok innehåller också en kunskapsöversikt med ämnesspecifika förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav kopplade till samtliga aktiviteter/uppgifter. Den kan användas som underlag vid lärarens pedagogiska planering, elevernas utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och del i betygssättning åk 6.

PEDAGOGISKA TANKAR

Varje avsnitt i lärarböckerna Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning fångar upp ett område i ämnet som eleverna, med hjälp av det centrala innehållet, får möjlighet att utveckla utifrån var och ens förmågor.

Tummen upp! Kartläggning är ett material som läraren tillsammans med elev och föräldrar kan använda för kartläggning och bedömning i formativ anda genom att analysera:

- Vad är målet?

- Var är eleven?

- Hur gör vi för att nå målen och slutligen kunskapskraven i slutet av åk 6?

Upplägg
Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning är upplagda så att undervisande lärare ska kunna göra kartläggning och bedömning löpande under aktiviteternas/uppgifternas och ordinarie undervisningens gång.

KOMPONENTER

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6
Aktiviteterna i lärarboken Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4–6 och är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från betygsnivåerna E, C och A. För alla betygsnivåer finns förslag på utvecklingsinriktning. Den framåtsyftande planeringen innehåller aktiviteter främst för de elever som vid kartläggningstillfället inte visar förmåga att uppnå betygsnivå E.

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 kan med fördel användas som förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i idrott och hälsa eller som underlag för utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan och del i betygssättning.

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Elevhäfte
De teoretiska övningarna i häftet bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4–6 och är kopplade till utvalda kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6. Häftet är ett komplement till lärarboken Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6.

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3
Aktiviteterna i lärarboken Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 1–3, men är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från begreppen otillräckliga kunskaper, godtagbara kunskaper och mer än godtagbara kunskaper. Den framåtsyftande planeringen innehåller aktiviteter främst för de elever som vid kartläggningstillfället visar otillräckliga kunskaper.

I och med att det inte finns några kunskapskrav för åk 3 i Idrott och hälsa i Lgr11 finns ett stort behov att säkerställa att eleverna redan då är på god väg att nå kunskapskraven i åk 6. Därför fyller Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 en viktig funktion genom att ta fasta på att eleverna behöver delmål och avstämning för att nå dit.

Vid kartläggning redan i åk 3 öppnas möjligheten att arbeta framåtsyftande, med elevdelaktighet, formativ undervisning och bedömning. Möjligheterna ökar för varje elev att minst kunna nå kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6.

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Elevhäfte
Med hjälp av Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning Elevhäfte kartläggs och bedöms elevernas kunskaper i de teoretiska delarna i ämnet idrott och hälsa i Lgr11. Övningarna bygger på kursplanens centrala innehåll och är kopplade till utvalda kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6. Det betyder att inte alla kunskapskrav finns representerade i elevhäftet. Elevhäftet är ett komplement, som bör användas parallellt med de praktiska kartläggningsaktiviteter och bedömningsstöd som finns i lärarboken Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning.

Tummen upp! Idrott och hälsa: Information till hemmen
Gratis hämtningsbara pdf-filer (finns på liber.se). I information till hemmen förmedlas vilka aktiviteter som kommer att genomföras. Kunskapskrav, förmågor och centralt innehåll är tydligt kopplade till aktiviteterna. Det beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen kommer att gå till och följas upp.

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6
Uppgifterna och aktiviteterna i lärarboken Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4–6 och är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från betygsnivåerna E, C och A. För alla betygsnivåer finns förslag på utvecklingsinriktning. Den framåtsyftande planeringen innehåller uppgifter och aktiviteter främst för de elever som vid kartläggningstillfället inte visar förmåga att uppnå betygsnivå E.

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 kan med fördel användas som förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i ämnet bild eller som underlag för utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan och del i betygssättning åk 6.

Tummen upp! Musik kartläggning åk 6
är en lärarbok som innehåller bedömningsuppgifter för kartläggning av elevernas kunskaper och förmågor utifrån kunskapskraven i Lgr 11 åk 6. Till bedömningsuppgifterna som finns i bokens första del hör bedömningsstöd, kartläggningsmatriser och råd inför framåtsyftande arbete med de elever som riskerar att inte uppnå godkänd nivå, E, i ämnet musik. I bokens andra del finns grundläggande musikövningar som kan användas före kartläggningsuppgifterna, eller efter kartläggningen, med de elever som riskerar att inte uppnå godkänd nivå, E. I bokens tredje del finns noter, sångtexter och kopieringsunderlag. Till de låtar som ingår i kartläggningsuppgifterna finns också ljudfiler som stöd för eleverna i sång, ackord-, bas-, slagverks och melodispel.

Kartläggningen i Tummen upp! Musik kan med fördel användas som underlag för skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner, inför utvecklingssamtal och som en del av underlagen i betygssättningen.

Om författarna

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 och 6:

Chris Qwist
har mångårig erfarenhet som lärare och specialpedagog. Sin grundläggande examen som idrottslärare tog hon vid Idrottshögskolan i Stockholm.

En röd tråd i hennes arbete med eleverna har alltid varit den motoriska förmågan i förhållande till både skolprestationer, hälsa och välmående.

Chris har i sin roll både som idrottslärare, klasslärare och specialpedagog arbetat med att säkerställa förutsättningarna för eleverna just genom fysisk aktivitet och motorisk träning.

Lennart Johansson är förstelärare i Sundsvalls kommun och undervisar åk 1–3 i idrott och hälsa. Han har tidigare arbetat mestadels på mellan- och högstadiet, i ämnena idrott och hälsa, matematik och SO.

Lennart är även utbildad äventyrspedagog vid Luleå Tekniska Universitet, samt utbildad utomhuspedagog i matematik åk 1–6. Han har också suttit med i Svenska Idrottslärarföreningens centralstyrelse.

Hösten 2011 var Lennart med i Skolverkets expertgrupp, som tog fram grundskolans kursplanetext i ämnet idrott och hälsa.

Tummen upp! Bild Kartläggning åk 6:

Åsa Fant Perdsjö
är från början fritidsledare med inriktning mot skapande. Därefter utbildade hon sig till fritidspedagog och så småningom till svenska/SO-lärare åk 1–6. Hon har sedan byggt på sin utbildning i bild ytterligare genom Lärarlyftet i Malmö. Idag arbetar hon 50 % som klasslärare och 50 % som bildlärare i åk 3–6.

Åsa är mycket aktiv på sociala medier och delar gärna med sig av erfarenheter och många kreativa förslag på bilduppgifter. I allt hon gör finns tydlig koppling till läroplan, kursplan och bedömning i ämnet bild. 2011–2012 gick hon på högskolan i Jönköping en kurs (7,5 hp) som handlade om betyg och bedömning. Våren 2015 deltog hon i två fortbildningsdagar som handlade om bedömning i grundskolan, där också en av föreläsarna medverkat vid framtagandet av Skolverkets bedömningsstöd i bild.

Åsa har en egen blogg, "Bildlärarbloggen – En bildlärares vardag", med besökare från hela världen: https://bildlararen.wordpress.com/

Tummen upp! Musik kartläggning åk 6:
Lena Vinberg har arbetat som lärare i 25 år. Hon utbildade sig till 1-7 lärare i Göteborg och undervisar främst på mellanstadiet, i musik, svenska och engelska. Hon har byggt på sin utbildning i musik genom Lärarlyftet i Kristianstad. Lena tycker att det är väldigt givande att arbeta med musikämnet där både det praktiska och det teoretiska vävs samman. Musik är en stor del av många barns och ungdomars liv och Lena ser det som en viktig uppgift att vägleda dem så att de får utvecklas och uppleva glädjen i att musicera och skapa tillsammans. Lena har hela tiden fortsatt att utveckla sitt musicerande på fritiden genom att sjunga, spela piano och spela klarinett i blåsorkester och symfoniorkester.

Magnus Vernersson har arbetat som lärare i SO, Matematik och Musik i 18 år, främst på mellanstadiet. De senaste åren har han undervisat elever i åk 1-6 i musik på Söderskolan i Falkenberg. Musiken har alltid varit ett stort intresse. Magnus har spelat gitarr och bas, och stått för sången i olika band sedan han var 14 år och sjunger även i kör. Magnus brinner för musiken som ämne i skolan och tycker det är viktigt att man verkligen lär eleverna att spela instrument så tidigt som möjligt, då det skapar ett musikintresse hos eleverna, och då det dessutom är något som kursplanen i musik föreskriver.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen