Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning Series mark

Räkna med förmågor
Tummen upp! Formativ bedömning använder du tillsammans med eleven för att ge konstruktiv kritik. Resultatet visar hur väl eleverna kan använda sina förmågor just nu och ger en bra bild av hur eleven kan jobba för att utveckla sina förmågor ytterligare. De tre frågorna ni jobbar med är; vart ska jag, var är jag och hur ska jag ta mig dit?

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 4

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 4

978-91-47-12298-1

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  50 kr  (53 kr)   

Försök med matematik och Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 4 Provlektion Undersök cirkeln

E471229803

Fil

       

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 4 Facit

E471229802

Fil

       

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 4 Lärarstöd

E471229801

Fil

       

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 5

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 5

978-91-47-12299-8

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  46 kr  (49 kr)   

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 5 Facit

E471229901

Fil

       

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 5 Lärarstöd

E471229902

Fil

       

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 6

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 6

978-91-47-12300-1

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  50 kr  (53 kr)   

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 6 Facit

E471230001

Fil

       

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 6 Lärarstöd

E471230002

Fil

       

Läs mer

Pedagogiska tankar
Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga. Därför bygger Tummen upp Formativ bedömning på:

- Uppgifter som tydliggör undervisningen, genom att visa på exempel som eleverna kan lära av. Eleverna får möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. Eleverna får värdera exempel på arbetsprestationer av olika kvalitet.

- Individuella elevuppgifter för att läraren ska kunna avgöra var varje elev befinner sig i förhållande till målen.

- Lärarrespons, återkoppling som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.

- Självbedömning där eleverna själva får analysera kvaliteten och använda de metoder som de anser ha bäst kvalitet.

Komponenter
Ett häfte för årskurs 4, ett för årskurs 5 och ett för årskurs 6.

Upplägg
Häftet är indelat i tre huvudavsnitt; Kommunikation och Resonemang; Begrepp och Metod samt Problemlösning. Varje nytt avsnitt inleds med en EPA-sida där E står för ensam, P för par och A för alla. Tanken är att ni arbetar gemensamt med EPA-uppslagen och att du som lärare leder arbetet. På övriga uppslag väljer du själv arbetssätt. Där är uppgifterna skrivna så att eleverna ska kunna arbeta med dem självständigt, men de går också utmärkt att tillämpa EPA-metoden på.

Innehåll
I Tummen upp Formativ bedömning finns ingen ambition att täcka det centrala innehållet, ej heller samtliga kunskapskrav. Här får du istället en möjlighet att bedöma i vilken grad/hur väl eleverna har utvecklat förmågorna i ämnet matematik.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen