Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Mattemissar, orsaker och åtgärder. Analysmaterial för åk F-6 Series mark

Det här analysmaterialet är tänkt för årskurs F-6 och bygger på omfattande forskning, också inom Sverige. Det fokuserar på de mest frekventa misstagen och dess orsaker. Författarna ger även förslag på vilka konkreta åtgärder du, som lärare, kan göra för att hjälpa eleverna framåt.

Per-Olof Bentley, Christine Bentley

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Mattemissar, orsaker och åtgärder – ett analysmaterial för F-6

978-91-47-11610-2

Per-Olof Bentley, Christine Bentley

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 176 sidor

Smakprov

  930 kr  (986 kr)   

Läs mer

Det här analysmaterialet är tänkt för årskurs F-6 och bygger på omfattande forskning, också inom Sverige. Det fokuserar på de mest frekventa misstagen och dess orsaker. Författarna ger även förslag på vilka konkreta åtgärder du, som lärare, kan göra för att hjälpa eleverna framåt.

Momenten i kursplanens centrala innehåll har vi valt att benämna milstolpar. Dessa milstolpar måste eleverna förstå för att kunna fortsätta sin utveckling i matematik. Matematiskt innehåll som inte förstås av eleven kan utgöra en fallgrop som blockerar den fortsatta utveckling och gör det svårt att ta sig vidare på egen hand.

Forskning visar att det finns generella misstag som ligger till grund för sådana fallgropar. Vid de olika milstolparna finns det oftast en eller flera sådana misstag som kan blockera elevens fortsatta inlärning. Dessa blockerande misstag benämner vi feltyper.

För att en elevs matematiska utveckling ska kunna fortgå måste de blockerande misstagen undanröjas. För det krävs att orsaken till misstaget hittas och kan förklaras för eleven. Att leta efter orsaken kan vara svårt om man inte vet vad den kan tänkas vara. Känner man inte till tänkbara orsaker till ett misstag blir letandet planlöst. Det här analysmaterialet har tillkommit för att underlätta lärarens arbete med att hitta och identifiera feltyper. Vi vill samtidigt visa läraren varför eleven gör dessa fel. Flera orsaker tycks etableras tidigt i elevens matematikundervisning och kan ligga kvar under flera år om orsakerna inte avhjälps.

Om författarna

Per-Olof Bentley har arbetat som lärarutbildare samt fil. dr i matematikdidaktik och docent vid Göteborgs universitet. Han har varit Skolverkets expert när det gäller djupanalysen av TIMSS-resultaten i Sverige.

Christine Bentley är fil. dr i språkdidaktik, forskare och lärare med lång erfarenhet av matematikundervisning. Tillsammans har de genomfört ett stort forskningsprojekt om matematikutvecklingen i Lilla Edets kommun. De har dessutom analyserat orsakerna till elevers misstag i matematik i ett antal kommuner i västra Sverige.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen