Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Spektrum NO 6 Series mark

Fysik Kemi Biologi

Sveriges mest populära NO-serie på högstadiet, nu även för mellanstadiet!
Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram kursplanernas förmågor och bygger på ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet. Syftet är att lägga en god grund inför de nationella ämnesproven och betygssättning i årskurs 6. Spektrum NO åk 6 är uppbyggd enligt samma struktur som den populära serien Spektrum 7-9. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera!

Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Om författarna

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum NO 6

978-91-47-12555-5

Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Upplaga: 1
Omfång: 144 sidor

Smakprov

Ber. lev. v. 2-2019
Nyhet
 
195 kr  (207 kr)   

Spektrum NO 6 Fysik Kemi Biologi Digitalt utvärderingsexemplar

IC71255501

Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Nyhet
 
     

Läs mer

Upplägg och pedagogiska tankar
Vi har valt att ge alla de tre naturvetenskapliga ämnena lika mycket utrymme i boken. Alla tre naturvetenskapliga ämnena får lika mycket utrymme i läromedlet. Spektrum tar Lgr11 och de nationella ämnesproven på allvar.

Tillsammans med kursplanens centrala innehåll ligger förmågorna till grund för kunskapskraven, som i sin tur återspeglas i de nationella ämnesproven. Vi möter dessa behov genom att skapa moment som lyfter förmågorna, och med ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet.

Grundboken består av sex kapitel (två kapitel per ämne):

- Solsystemet (Fysik)

- Pubertet och hälsa (Biologi)

- Kemi i vår vardagshygien (Kemi)

- Bränsle och kemiska reaktioner (Kemi)

- Energi (Fysik)

- Livets utveckling (Biologi)

Grundboken har samma pedagogiska struktur som ämnesböckerna på högstadiet, men anpassad till mellanstadiets kursplan. Varje kapitel har:

- TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer

- Ingresser som lyfter fram kursplanernas förmågor

- Målbeskrivningar

- Perspektiv som uppmuntrar till värdering och ställningstagande

- Sammanfattningar

- Final med träning inför ämnesprov

Kapitelstart med centralt innehåll och förmågor
I inledningen till varje kapitel har vi lyft kursplanens förmågor i intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehållet och de förmågor som behandlas i kapitlet.

Begreppsträning i varje avsnitt
Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning - Förklara begreppen - som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträningen som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det.

Perspektiv - för att utveckla ett kritiskt tänkande
I Perspektiv lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor.

Finalen - bra träning inför ämnesproven
Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor i ämnesprovens anda. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning inför ämnesproven. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp.

Grundbok och Aktivitetsbok
Spektrum NO åk 6 är en utökning av den naturvetenskapliga serien för grundskolans årskurs 7-9. I serien för högstadiet ingår ämnesböckerna Spektrum Biologi, Spektrum Fysik och Spektrum Kemi (Spektrum Teknik). Till skillnad från dessa ämnesböcker är alltså Spektrum NO åk 6 en årskursbok som i en och samma bok behandlar ämnena fysik, kemi och biologi.

Till grundboken hör även en fullspäckad aktivitetsbok. I aktivitetsboken hittar eleverna självgående arbetsuppgifter med fokus på att träna förmågorna "diskutera och ta ställning", "planera och undersöka" och "beskriva och förklara". Aktiviteterna hjälper eleven att befästa kunskaper och träna ord och begrepp. Eleverna får möjlighet att visa att de har förstått och att omsätta och använda sina nya kunskaper i uppgifter som är utformade så att eleverna kan visa sina förmågor på olika nivåer. Uppgifterna genomförs enskilt, i par och i grupp och har ofta en praktisk karaktär, t.ex. enkla laborativa övningar. Det är inte för inte som boken heter "Aktivitetsbok"!

Spektrum NO åk 6 Lärarwebb
I Lärarwebben finns kommentarer till alla moment i både grundbok och aktivitetsbok, kopplingar till kursplanernas syfte och centrala innehåll, lärandemål, kopieringsunderlag med praktiska och teoretiska uppgifter, stöd och hjälp för anpassningar och individualisering, utförliga anvisningar om lämpliga förkunskaper, bedömningstips, facit med exempelsvar, demonstrationer, laborationer, materiallistor, länktips, pedagogiska tips etc.

Här finns också stöd kring prov och bedömning såsom kapitelprov i stil med första delen i ämnesproven.

Kostnadsfri webbapp
Med Spektrum NO webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till de olika ämneskapitlen. De kan också lyssna till texterna och se animationer. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.

Spektrum NO åk 6 Digital - för eleven
- Varje avsnitt innehåller en mängd interaktiva övningar där eleven kan arbeta framåt i sin takt och på sin nivå. "Testa grunderna"; ett test med E-frågor som gör att du som lärare kan se om eleverna förstått de centrala begreppen i varje avsnitt. Eleverna kan också gå in och öva på förmågorna i varje avsnitt, alltså göra uppgifter som testar en högre nivå en "Testa grunderna". Dessa övningar kan eleven göra med texten öppen för att slippa bläddra mellan olika sidor.

Spektrum NO åk 6 Digital - för läraren
- Tydlig och strukturerad lärarhandledning med förslag på lektionsplanering, laborationer, extramaterial och powerpointpresentationer. Den innehåller också massor med pedagogiska och didaktiska tips och länkar till olika filmer, simuleringssidor och andra informationssidor. Du slipper leta upp lämpligt lektionsinnehåll – allting finns i plattformen!

- Varje kapitel och avsnitt kopplade till de olika förmågorna, kunskapskraven och det centrala innehållet.

- Olika typer av prov: Begrepp, Laboration respektive Diskutera och ta ställning. Eleven kan svara i plattformen och du som lärare kan ge feedback på de ställen som inte rättas automatiskt. Alla uppgifter är kopplade till förmågorna och kunskapskraven och läraren kan lätt följa upp utifrån kunskapsmatriser.

- Allt du behöver finns samlat på ett och samma ställe. Som lärare kan du enkelt individanpassa genom att tilldela eller dölja material till elever utifrån deras unika behov.

Om författarna

Berit Ericson är utbildad matematik- och NO-lärare med många års erfarenhet av att undervisa i NO på mellanstadiet.

Andreas Hernvald är lärarutbildad och har lång lärarerfarenhet i årskurserna 4 till 9, framför allt inom matematik och NO. Andreas är även författare till matematikserien Mattespanarna för åk 4-6.

Anders Karlsson är fysiker, lärarutbildad och har arbetat som redaktör på Bonnier Lexikon samt Forskning & Framsteg. Anders är även författare till Spektrum Fysik och Spektrum Teknik för år 7-9.

Sara Ramsfeldt är lärarutbildad och har många års erfarenhet av undervisning i naturvetenskap och matematik på mellan- och högstadiet. Hon är författare och redaktör för läromedel i naturvetenskap och matematik.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen