Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Boken om Historia Series mark

Levnadsvillkor under olika tidsperioder
I serien Boken om Historia kan eleverna följa kvinnors, mäns och barns skilda levnadsvillkor genom tiderna. Serien lägger stor vikt vid den vanliga människans liv och förutsättningar där barnens egen historia går som en röd tråd genom läromedlet. En Lärarbok till varje årskurs hjälper dig att tydliggöra mål, syfte och centrala begrepp i din undervisning. Dessutom innehåller lärarboken prov med bedömningsstöd.

Stina Andersson, Elisabeth Ivansson

Smakprov

Webbapp

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för


Serien & Lgr11Boken om Historia 1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om Historia 1 Grundbok

978-91-21-21902-7

Stina Andersson, Elisabeth Ivansson

Utgivningsår: 2007 , Upplaga: 1
Omfång: 160 sidor

Smakprov

  186 kr  (197 kr)   

Boken om Historia 1 Arbetsbok

978-91-47-10157-3

Lennart Holmgren, Elisabeth Ivansson

Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 1
Omfång: 48 sidor

Smakprov

  88 kr  (93 kr)   

Boken om Historia 1 Arbetsbok facit

E471015701

Fil

       

Boken om Historia 1 Lärarbok

978-91-47-11976-9

Magnus Koraen

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 104 sidor

Smakprov

  598 kr  (634 kr)   

Boken om Historia 1 Lärarbok Extramaterial Vikingatiden

E471197601

Fil

       

Boken om Historia 1 Onlineböcker

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om Historia 1 Grundbok Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91269-8

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  69 kr  (86 kr)   

Boken om Historia 1 Grundbok Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71030201

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Boken om Historia 2

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om Historia 2 Grundbok

978-91-47-08254-4

Stina Andersson, Elisabeth Ivansson

Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 1
Omfång: 160 sidor

Smakprov

  186 kr  (197 kr)   

Boken om Historia 2 Arbetsbok

978-91-47-10158-0

Lennart Holmgren, Elisabeth Ivansson

Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 1
Omfång: 48 sidor

Smakprov

  88 kr  (93 kr)   

Boken om Historia 2 Provlektion Livet på landet under 1600-talet

E470825401

Fil

       

Boken om Historia 2 Arbetsbok facit

E471015801

Fil

       

Boken om Historia 2 Lärarbok

978-91-47-11977-6

Magnus Koraen

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 118 sidor

Smakprov

  598 kr  (634 kr)   

Boken om Historia 2 Onlineböcker

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om Historia 2 Grundbok Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91270-4

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  69 kr  (86 kr)   

Boken om Historia 2 Grundbok Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71030301

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Boken om Historia 3

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om Historia 3 Grundbok

978-91-47-08255-1

Stina Andersson, Elisabeth Ivansson

Utgivningsår: 2009 , Upplaga: 1
Omfång: 160 sidor

Smakprov

  186 kr  (197 kr)   

Boken om Historia 3 Arbetsbok

978-91-47-10185-6

Lennart Holmgren, Elisabeth Ivansson

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 48 sidor

Smakprov

  88 kr  (93 kr)   

Boken om Historia 3 Facit

E471018501

Fil

       

Boken om Historia 3 Onlineböcker

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om Historia 3 Grundbok Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91271-1

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  69 kr  (86 kr)   

Boken om Historia 3 Grundbok Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71030401

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Gratis webbappar

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om Historia 1 webbapp

E212190203

Hemsida

       

Boken om Historia 2 webbapp

E470825402

Hemsida

       

Boken om Historia 3 webbapp

E470825502

Hemsida

       
Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om Historia och Lgr 11

E212190202

Fil

       
Sida 1 av 1    
 • Onlinebok från Liber    

   

  I den här serien utvecklar vi det digitala läromedlet Onlinebok - vad är det?

   

  Utvärderingsabonnemang för lärare är gratis, du behöver bara fylla i formuläret. Beställ ovan.

  Behöver du hjälp att beställa ett digitalt läromedel? Support digitalt

  Tel 08-690 92 30

Serien & Lgr11

Kursplanen Lgr 11 betonar att undervisningen i historia framför allt ska handla om levnadsvillkor under olika tidsperioder. I Boken om Historia kan eleverna följa kvinnors, mäns och barns skilda levnadsvillkor genom tiderna. Serien lägger stor vikt vid den vanliga människans liv och förutsättningar.

De nya lärarhandledningarna innehåller arbetsmaterial som kompletterar grundböckerna i förhållande till förmågorna i Lgr 11. Dessutom gör de det lättare att arbeta språkutvecklande med att aktivt etablera begrepp.

Boken om Historia och Lgr 11 - en översikt (pdf)

Läs mer

Pedagogiska tankar
Hur hade barn det för hundra år sedan? För femhundra år sedan? Lgr 11 betonar att undervisningen i historia framför allt ska handla om levnadsvillkor under olika tidsperioder. I Boken om Historia kan eleverna, från stenåldern till 1900-talet, följa hur samhällen utvecklas och levnadsvillkor förändras. Barnens historia går som en röd tråd genom läromedlet och får de stora historiska händelserna i Sverige och Europa att kännas nära och spännande att läsa om.

Med Boken om Historia vill vi konkretisera historiska skeenden och ge eleverna redskap för att tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Historien ska berättas på ett levande sätt, måla upp bilder över händelser och dramatisera livet i olika tider.

Genom att få läsa om flera epoker i en och samma bok kan barnen jämföra människornas liv i olika tider. Boken om Historia drar paralleller mellan äldre tiders historia och dagens samhälle genom att väva in vardagliga teman "Från byteshandeln till bankkort, Från vevtelefon till mobiltelefon". Tanken att barnen ska få ett större perspektiv på historien genom att man plockar upp ett fenomen som man studerar över en längre tid, ofta hur olika uppfinningar förändrat/förenklat livet för oss. Till exempel kylskåpet och konserveringen av mat. Med Boken om Historia ska eleverna känna att historia är ett ämne som angår dem.

Komponenter
GRUNDBOK: Boken om Historia innehåller tre grundböcker som tillsammans tar upp de historiska perioder som står omnämnda i kursplanens centrala innehåll för historia år 4–6.

ARBETSBOK: Till respektive grundbok finns en arbetsbok. Varje kapitel i grundboken har motsvarande övningar i arbetsboken på fakta-förståelse-analys nivå. I alla arbetsböcker finns övningar som där eleverna får arbeta med historiska källor.

LÄRARBOK: Syftet med lärarböckerna är att underlätta för dig som lärare att använda Boken om Historia på ett sätt som utvecklar förmågorna i Lgr 11. De hjälper dig att tydliggöra innehåll och lärandemål inom varje arbetsområde. De innehåller övningar som tränar kunskaper för att eleverna bättre ska förstå begrepp och sammanhang, se samband mellan olika tidsperioder och reflektera över hur historia kan användas utifrån olika perspektiv.

Upplägg
I grundböckerna får eleverna får läsa om betydelsefulla personer som uppfinnare, upptäckare, maktmänniskor, kungar och drottningar. Men de får också veta hur vanliga människor bodde, arbetade och roade sig under olika epoker. Ett återkommande tema är påhittande intervjuer med barn i olika tider.

Varje kapitel startar med en introduktion i text och bild samt en tidslinje med små illustrationer kring viktiga händelser. Sist i kapitlet kommer en sammanfattning av viktiga händelser. På temasidorna jämförs dåtid och nutid, exempelvis "Från djurhudar till jeans, Från röksignaler till sms".

I arbetsböckerna får eleverna befästa sina kunskaper genom att bearbeta ord och begrepp. De får en fördjupad förståelse genom t.ex. inlevelse-uppgifter och de får göra enkla och lite svårare analyser och jämförelser med vår egen tid. Arbetsböckerna är rikt illustrerade, innehåller historiska källor och bildanalyser.

Lärarböckerna innehåller didaktiska handledningar till varje kapitel: mål och syfte, centrala begrepp, lektionsförslag till uppstart och avslut, kommentarer till grundboken, pedagogiska planeringar, kopieringsunderlag med begreppsövningar, sambandsövningar, övningar i historiebruk och källor samt historieprov med bedömningsstöd.

Innehåll Boken om Historia 1 – Vikingatid och Medeltid
Historieämnet ska kännas angeläget. Därför börjar serien med ett litet hopp tillbaka i tiden, bara 100 år. Eftersom de flesta elever har en vag bild av hur det var i Sverige för hundra år sedan kommer frågorna och intresset av bara farten!

- Sverige för 100 år sedan

- Hur vet vi vad som hände för länge sedan?

- Sverige under 10 000 år – en resa genom istid, stenålder, bronsålder och järnålder

- Vikingatiden

- Medeltiden i Sverige och utanför Sverige

Innehåll Boken om Historia 2 – Vasatiden och Stormaktstiden
Nu börjar vi i 1500-talet Sverige. För att förstå hur händelser i Europa påverkar utvecklingen i Sverige gör vi även en resa ut i Europa. I alla böcker har vi varit noga med att lyfta fram kvinnorna. Här kan ni läsa mycket om Drottning Kristina, adelsfruar, bondkvinnor och soldathustrur.

- 1500-talet i Sverige

- Europa under 1500- och 1600-talen

- Sveriges Stormaktstid

- Karolinska tiden

Innehåll Boken om Historia 3 – Frihetstiden och Gustavianska tiden
Boken börjar med nödåren i Sverige efter Karl XII:s död. Under Frihetstiden påverkades Sverige mycket av nya idéer från Europa. Vi fick våra första politiska partier och vetenskapsmän som Linné. För att svara upp mot elevernas intresse avslutas boken med fakta kring första och andra världskrigen.

- Sverige under Frihetstiden

- Europa under 1700-talet

- Gustavianska tiden

- Europa under 1800-talet

- Sverige under 1800-talet

- Det hände på 1900-talet

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen