Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Boken om geografi Series mark

Ett nytt läromedel i geografi för åk 4-6 som innehåller allt eleverna behöver veta för att kunna utveckla geografiämnets förmågor och förstå vilka processer som skapar olika livsmiljöer på jordklotet: - Hur ser det ut? Varför ser det ut som det gör? Och på vilka sätt kan livsmiljöer förändras? Boken om geografi ger konkreta tips på hur klassen kan arbeta med fältstudier och digitala lärresurser i ämnet geografi. Helt i linje med den reviderade kursplanen i Lgr 11.

Åsa Colliander Celik, Johan Eriksson

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om geografi Onlinebok Grupplicens

978-91-47-92224-6

Åsa Colliander, Johan Eriksson

Onlinebok
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  69 kr  (86 kr)   

Boken om geografi Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79222301

Onlinebok
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera läromedlet.

       

Boken om geografi

978-91-47-12372-8

Åsa Colliander Celik, Johan Eriksson

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 192 sidor

Smakprov

  285 kr  (302 kr)   

Boken om Geografi facit

E471237202

Fil

       

Boken om geografi Provlektion Världshavens dag

E471237203

Fil

       

Boken om geografi webbapp

E471237201

Hemsida

       

Läs mer

- Pedagogiska tankar
En bärande tanke med boken är att utifrån en konkret plats eller ett område beskriva vilka universella processer som formar landskapet. Det handlar om berggrund, landformer, jordmån, klimat och vegetation. Det handlar också om hur dessa processer påverkar oss människor - befolkningsfördelning, naturresurser, ekonomi, energi och miljö.

En annan tanke är att eleverna ska få möta yrkesgrupper som arbetar med geografi; t.ex. meteorologer, militärer, samhällsplanerare och folkhälsovetare. På så sätt konkretiseras ett ämne som många har en ganska vag föreställning om.

Boken om geografi är upplagd i fyra delar:

1 Geografiska metoder och arbetssätt

2 Sverige

3 Norden

4 Europa

I den första delen tar vi upp kartan och berättar hur man utför en geografisk undersökning.

I den andra delen tar vi eleverna genom landet Sverige. Vid några platser stannar vi till och förklarar hur processer har format landskapet. Det handlar om berggrunden, skogarna och slätterna, haven och kusterna samt resurser i norr.

I den tredje delen tittar vi närmare på Nordens länder och dess utmärkande drag. Här beskrivs också plattektonik.

Den fjärde delen handlar om länder och landskap i västra, östra och södra delen av Europa. Vi tittar närmare på olika sätt att jämföra länder och människors levnadsstandard med möjliga jämförelseverktyg bl.a. statistik. Här tar vi ett större grepp kring hållbar utveckling och beskriver ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

- Komponenter
Webbapp där eleverna tränar viktiga ord och begrepp

Arbetsboken geografiska undersökningar och fältstudier utkommer ht 2018

Lärarhandledningen med tips på digitala lärresurser i ämnet geografi utkommer ht 2018

Lärarwebb material till lärarens digitala genomgång utkommer ht 2018

- Upplägg
De flesta kapitel utgår från kartan och några centrala frågeställningar som kommer att besvaras i kapitlet. Avslutningsvis får eleverna möta en yrkesroll som arbetar med geografi samt besvara några frågor som sammanfattar kapitlet. Till varje kapitel finns centrala begrepp förklarade både i anslutning till texten och i en ordlista.

- Innehåll
GEOGRAFINS METODER OCH ARBETSSÄTT

1. Kartan

2. Geografiska undersökningar

SVERIGE

3. Sverige och människorna – vårt kulturlandskap

4. Det gröna landet – på urberget ligger slätter och skogar

5. Vädret i Sverige

6. Sveriges kuster och öar

7. Naturresurser i norr – vatten och berg

NORDEN

8. Nordens folk och landskap

9. Så blev Norden till

10. Nordens hav

11. Nordens klimat

12. Nordens naturresurser – olja, skog och miljö

EUROPA

13. Europa – att jämföra platser och länder

14. Västra Europa

15. Östra Europa

16. Södra Europa

Om författarna

Åsa Colliander Celik, årets geografilärare 2016 och känd föreläsare och bloggare på Pedagog Stockholm, förstelärare vid Mälarhöjdens skola, driver gruppen Nätverk för geografilärare på Facebook och styrelsemedlem med särskilt ansvar för sociala medier i Geografilärarnas Riksförening.

Johan Eriksson, årets punkare i skolvärlden 2016, känd föreläsare med mångårig erfarenhet av undervisning och utbildningsmaterial i SO för åk 4-9, driver SO-Johans SO-blogg, skapar lärresurser på Youtube och arbetar aktivt med IT-strategier i skolans värld.

Gränslöst digitalt lärande, Åsas blogg

SO-Johans SO-blogg

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen