Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Upptäck Religion Series mark

Aktuell religionskunskap
Upptäck Religion är en modern religionsbok ur många aspekter. Den ger alla världsreligionerna lika stort utrymme, ställer de etiska frågor som tio-tolvåringar funderar över, och svarar väldigt väl mot kunskapskraven i Lgr 11. Även de samiska och fornskandinaviska religionerna tas upp, vilket långt ifrån alla religionsböcker gör. I den reviderade Lärarboken får du bra stöd till arbetet med förmågorna i religionskunskap, bedömningsstöd och prov. I Upptäck Religions webbapp kan eleverna träna språk, ord och begrepp. Dessa begrepp finns även översatta till arabiska och dari.

Daniel Johansson Sandin, Börge Ring, Anna Lindstam

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för


Serien & Lgr11Titel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Upptäck Religion Grundbok Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91345-9

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  86 kr  (69 kr)   

Upptäck Religion Grundbok Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71031301

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera läromedlet.

       

Upptäck Religion Grundbok

978-91-47-08068-7

Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 1
Omfång: 156 sidor

Smakprov

  300 kr  (283 kr)   

Upptäck Religion Arbetsbok

978-91-47-11986-8

Anna Lindstam

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 64 sidor

Smakprov

  85 kr  (80 kr)   

Upptäck Religion Arbetsbok Facit

E471198601

Fil

       

Upptäck Religion webbapp

E470806809

Hemsida

       

Upptäck Religion Lärarhandledning

978-91-47-12304-9

Magnus Koraen, Daniel Sandin

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 2
Omfång: 172 sidor

Smakprov

  843 kr  (795 kr)   

Upptäck Religion Provlektion Alla Vänners Dag

E470806811

Fil

       

Upptäck Religion Provlektion Gyllene regeln

E470806801

Fil

       

Upptäck Religion Provlektion Den buddhistiska tron och Levnadsregler

E470806808

Fil

       

Upptäck Religion och Lgr11

E470806802

Fil

       

Upptäck Religion Begreppslista på arabiska

E470806807

Fil

       

Upptäck Religion Extramaterial samerna

E470806803

Fil

       
Upptäckarserien Sida 1 av 1    

Läs mer

Pedagogiska tankar
I ett mångkulturellt land som Sverige är det viktigt att eleverna tidigt får möjlighet att tillgodogöra sig en grundläggande kunskap om olika trosuppfattningar. Det är också viktigt att eleven får ventilera funderingar kring sin egen och andras religion, tro och kultur. Att möjliggöra detta är det övergripande syftet med Upptäck Religion.

Upptäck Religion har aktuella fakta om hur människor lever med sin tro i vardagen. Den här boken tar hänsyn till elevernas olika bakgrund genom att ge alla världsreligioner (kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism) samma upplägg och omfång. En förutsättning för att eleverna ska kunna jämföra religioner och hitta likheter.

I Upptäck Religion får eleverna veta hur de olika religionerna besvarar existentiella frågor – frågor som de också själva får ta ställning till. Boken har också ett tydligt fokus på etiska frågeställningar, t.ex. "Hur skulle du göra om..." eller "Vad tycker du att man ska..." i anslutning till berättelser och beskrivningar.

Grundboken
Grundboken innehåller beskrivningar av de fem världsreligionerna: kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Dessutom presenteras fornnordisk religion och samernas religion kortfattat.

Arbetsboken
Arbetsboken innehåller övningar till alla bokens kapitel. Dessutom ytterligare övningar i ämnet etik, t.ex. hur man kan använda etiska modeller. Den tränar eleverna i alla de förmågor som är nödvändiga i ämnet, t.ex. källkritik.

Elevernas webbapp
Libers webbappar ger enkel interaktiv färdighetsträning kopplad till våra läromedel, med stöd för olika modersmål. Med dem kan eleverna lättare förstå och befästa kunskapen. Använd webbapparna direkt i webbläsaren på dator, surfplatta eller mobiltelefon, utan att ladda ner något. De är tillgängliga utan inloggning och kostar ingenting. Ett enkelt sätt för dina elever att bättra på sina kunskaper på egen hand!

Upptäck Religions webbapp innehåller övningar där eleverna tränar på ord och begrepp och språkträning för de som behöver stöttas i läsningen av so-texter samt ord och begrepp översatta till arabiska och dari.

Lärarboken
Lärarboken innehåller förslag på hur ni kan arbeta med grundboken. Till varje kapitel finns det:

- mål och syfte

– kapitlets centrala ”stora” frågor

- stödstrukturer

- centrala begrepp

- förslag på bedömning av elevernas kunskaper och förmågor

- förslag på hur ni kan starta och avsluta ett arbetsområde

- analysövningar, begreppsövningar och språkutvecklande övningar

- religionskunskapsprov med facit och bedömningsstöd

Upplägg
Tanken med dispositionen i grundboken är att eleverna ska gå från det konkreta till det abstrakta och därmed underlätta för eleverna att förstå den religion de studerar. En viktig strävan i arbetet har varit att beskriva världsreligionerna enligt samma struktur. Därför ser upplägget likadant ut i varje kapitel:

- Det religiösa rummet

- Hur det ser ut hemma hos en troende familj

- Religiösa berättelser

- Ceremonier och högtider

- Trons huvudtankar

- Olika grupper inom religionen

- Sammanfattning

Innehåll
Boken är indelad i följande kapitel:

1. Vad är religion?

2. Kristendom

3. Judendom

4. Islam

5. Hinduism

6. Buddism

7. Tema Etik

8. Tema Symboler

9. Titta närmare på: Var finns världens religioner?

10. Vad trodde man på i Sverige förr i tiden?

11. Samernas religion

Se en översikt över Upptäckarserien här.

Om författarna

Daniel Sandin är lärare på en skola i Lund samt föreläser och skriver lärarlitteratur. Börge Ring är lärare i Stockholm och har en lång erfarenhet av att skriva läromedel i religionskunskap och svenska. Börge tilldelades läromedelsförfattarpriset Lärkan 2015. Magnus Koraen, författare till Lärarboken, är lärare i historia och samhällskunskap. Han föreläser på skolor om kartläggning och bedömning utifrån Lgr 11. Tidigare har han bl.a. varit verksam som satiriker i radions P1 och tidningen Nya Söndagsnisse Strix.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen