Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Just Stuff Series mark

Lättillgängligt och lättarbetat!
Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts störa och avleda uppmärksamheten.

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield

Webbapp

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förJust Stuff A

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Just Stuff A Textbook

978-91-47-08216-2

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield

Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 1
Omfång: 96 sidor

Smakprov

  111 kr  (118 kr)   

Just Stuff A Workbook

978-91-47-08217-9

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield

Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 1
Omfång: 96 sidor

Smakprov

  97 kr  (103 kr)   

Just Stuff A Workbook Facit

978-91-47-08218-6

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield

Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

  44 kr  (47 kr)   

Just Stuff A Lärar-cd 1-3

978-91-47-90340-5

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield

Ljud-CD
Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 1

  620 kr  (775 kr)   

Just Stuff A Textbook Komplement

E470821601

Fil

       

Just Stuff A digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Just stuff A Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91421-0

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Just stuff A Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79111101

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Just Stuff B

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Just Stuff B Textbook

978-91-47-08220-9

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Utgivningsår: 2009 , Upplaga: 1
Omfång: 96 sidor

Smakprov

  120 kr  (127 kr)   

Just Stuff B Provlektion

E470822001

Fil

       

Just Stuff B Workbook Facit

978-91-47-08222-3

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Utgivningsår: 2009 , Upplaga: 1
Omfång: 24 sidor

  45 kr  (48 kr)   

Just Stuff B Lärarhandledning

978-91-47-08223-0

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren

Utgivningsår: 2009 , Upplaga: 1
Omfång: 170 sidor

  800 kr  (848 kr)   

Just Stuff B Lärar-cd 1-4

978-91-47-90341-2

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Ljud-CD
Utgivningsår: 2009 , Upplaga: 1

  602 kr  (752 kr)   

Just Stuff B digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Just Stuff B Textbook Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91205-6

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Just Stuff B Textbook Onlinebok Lärarlicens Utvärderingsabonnemang

CE79076201

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Just Stuff C

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Just Stuff C Textbook

978-91-47-08224-7

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 1
Omfång: 96 sidor

Smakprov

  120 kr  (127 kr)   

Just Stuff C Workbook

978-91-47-08225-4

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 1
Omfång: 64 sidor

Smakprov

  110 kr  (117 kr)   

Just Stuff C Workbook Facit

978-91-47-08226-1

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

  45 kr  (48 kr)   

Just Stuff C Lärarhandledning

978-91-47-08227-8

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 1
Omfång: 140 sidor

Smakprov

  800 kr  (848 kr)   

Just Stuff C Lärar-cd

978-91-47-90342-9

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Ljud-CD
Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 1

  602 kr  (752 kr)   

Just Stuff C digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Just Stuff C Textbook Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91266-7

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Just Stuff C Textbook Onlinebok Lärarlicens Utvärderingsabonnemang

CE79076301

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Just Stuff D

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Just Stuff D Textbook

978-91-47-08228-5

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 96 sidor

Smakprov

  120 kr  (127 kr)   

Just Stuff D Workbook

978-91-47-08229-2

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 64 sidor

Smakprov

  110 kr  (117 kr)   

Just Stuff D Workbook Facit

978-91-47-08230-8

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

  45 kr  (48 kr)   

Just Stuff D Lärarhandledning

978-91-47-08231-5

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 140 sidor

  800 kr  (848 kr)   

Just Stuff D Lärar-cd

978-91-47-90343-6

Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield, Gunilla Löfgren Nisser

Ljud-CD
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1

  585 kr  (731 kr)   

Just Stuff D digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Just Stuff D Textbook Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91487-6

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Just Stuff D Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79148501

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Läs mer

Utmärkande drag
- Multisensoriskt arbetssätt hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter

- Framtagen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten

- Tydlig struktur och layout

- Lekfull inlärning med tydliga mål

- Samma tematiska indelning som Good Stuff

Materialet är gjort med speciell medvetenhet om vad som underlättar för inlärningen när det gäller elever med läs- och skrivproblematik. Just Stuff är därför oerhört lättillgängligt och lättarbetat. Anpassningen ligger framför allt i strukturen och layouten, där inget tillåts att störa eller avleda uppmärksamheten. Dessutom introduceras texter och kapitel på ett sätt som ger eleven en god förförståelse.

Ytterligare en anpassning består i att eleverna erbjuds olika sätt, utöver det skriftliga, att visa att de kan och förstår. Läromedlet har ett multisensoriskt arbetssätt och väjer inte för repetition och ”överinlärning”. Det är alltså tillvägagångssättet och inte nivån som är anpassad.

Elever som läser extra engelska behöver ett material som är riktigt roligt samtidigt som det är genomtänkt och givande att arbeta med. Här finns den lekfulla inlärningen som aktiverar och engagerar, parallellt med ett medvetet arbete med språket och dess struktur. Det är motiverande att lära sig engelska tack vare tydliga mål och ett poängsystem som visar de resultat eleven gör.

Just Stuff är fristående från Good Stuff-serien, men den har samma ämnesinnehåll, samma teman. Syftet är att underlätta för ett inkluderande arbetssätt. Ingen av serierna förutsätter dock den andra.

Textbook även som Onlinebok
Du kan välja att använda textböckerna i Just Stuff-serien som vanliga, tryckta böcker eller som Onlineböcker, beroende på hur digitalt du vill arbeta med engelskan i ditt klassrum. I Onlineböckerna ligger elevljudet inlagt i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö. Läs mer om Onlinebok

Texterna i Just Stuff är enkla och elevnära, alltid konkreta, ofta lite skruvade med en twist på slutet. Alla kapitel bygger på samma struktur och samma arbetssätt. Kapitlet inleds med en dikt, därpå följer The Drama, Just Listen, en längre text, Functional English-dialog och till sist Just Basics. Hela tiden är fokus på muntlig interaktion, men läsförståelse och textbearbetning får också mycket utrymme.

I varje kapitel finns ett fristående stråk, Just Basics, som behandlar relationen mellan tal och skrift, här får både lärare och elev hjälp med att sätta fingret på de speciella fonetiska svårigheterna med engelska och verktyg till att ”knäcka koden” när det gäller läsningen.

Workbook
Här får eleverna med hjälp av bilder, spel, lucktexter, rollspel, dramatiseringar, högläsning och diverse olika tal-, läs- och skrivövningar nöta in det de läst i textboken. Men eleverna övas också på att se och bedöma den egna arbetsinsatsen och förståelsen. Genom workbook löper ett poängsystem. Syftet med det är att "belöna flit", eller att ge eleverna chansen att få syn på och få känna stolthet över det arbete de faktiskt lägger ner på sina studier.

Teacher’s Book och Teacher’s CD
I lärarhandledningen finns instruktioner och tips till bokens kapitel, kompletterande kopieringsunderlag och övningar till Just Basics och Just Listen, hörmanus och facit till Dice Game. På lärar-cd:n finns allt ljud som behövs till Textbook och Workbook.

Kostnadsfria webbappar
Just Stuff webbappar har kostnadsfri vokabulärträning till varje bok och det mesta av ljudet som finns på lärar-cd:n. Det gör det enkelt för eleverna att tänka och repetera på egen hand via dator, surfplatta och smarttelefon. Internetuppkoppling krävs.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen