Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Läsinlärning i 7 steg Series mark

Sju steg för att knäcka koden!
Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.
Läsinlärning i 7 steg säljs i paket med Lärarbok, Laborativt läsmaterial, 2 ex. av Läsebok 1 och 2 ex av Läsebok 2.
Laborativt läsmaterial, Läsebok 1 och Läsebok 2 säljs även separat. Nu finns även Läsebok 3 med en Lärarbok till.

Maj J Örtendal

Smakprov

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Läsinlärning i 7 steg Paket

978-91-47-08297-1

Maj J Örtendal

Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 1
Omfång: 1 sidor

Smakprov

  996 kr  (1056 kr)   

Läsinlärning i 7 steg Läsebok 1

978-91-47-08298-8

Maj J Örtendal

Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 1
Omfång: 16 sidor

Smakprov

  47 kr  (50 kr)   

Läsinlärning i 7 steg Läsebok 2

978-91-47-08299-5

Maj J Örtendal

Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  71 kr  (75 kr)   

Läsinlärning i 7 steg Läsebok 3

978-91-47-10159-7

Maj J Örtendal

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 48 sidor

Smakprov

  93 kr  (99 kr)   

Läsinlärning i 7 steg Laborativt läsmaterial

978-91-47-08382-4

Maj J Örtendal

Utgivningsår: 2009 , Upplaga: 1
Omfång: 48 sidor

  621 kr  (658 kr)   

Läsinlärning i 7 steg Läsebok 3 Lärarbok

978-91-47-10163-4

Maj J Örtendal

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  301 kr  (319 kr)   

Läsinlärning i 7 steg Provlektion

E470829701

Fil

       

Läs mer

Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen. Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling, dvs. som har särskilt svårt med de svårfångade ljuden. De barnen brukar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

Läromedlet bygger på en läsinlärningsmetod i 7 steg som är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod.

De sju stegen är:

Steg 1 – Ljudsegmentering dvs. dela upp ett ord i dess minsta enheter, ljuden/fonemen.

Steg 2 – Ljudsyntes dvs. kunna höra vilket ord det blir av presenterade ljud.

Steg 3 – Bygga eller skriva orden.

Steg 4 – Läsa orden.

Steg 5 – Samtal om ordens betydelse.

Steg 6 – Upprepad läsning av orden i läsövningarna i Läsebok 1 och 2.

Steg 7 – Läsläxa, läsövningarna i Läsebok 1 och 2.

Läsebok 1 (16 s.)
- Genomgång av bokstäverna O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F (14 st).

- Läsövningarna innehåller korta ljudenligt stavade ord med 2-3 ljud och enkla meningar.

- Läsövningarna bör förberedas med de sju stegen.

Läsebok 2 (32 s.)
- Genomgång av de bokstäver som inte är behandlade i Läsebok 1.

- Läsövningarna innehåller ord med ändelser, konsonantförbindelser m.m. samt enkla meningar och texter.

- Läraren bedömer utifrån elevernas kunskap och förmåga, när läsövningarna skall förberedas med de sju stegen.

Läsebok 3
- Innehåller sammanlagt 45 läsövningar, ordläsning (35 st) varvat med textläsning (10 st).

- Följande moment ingår: frekventa småord, konsonantförbindelser med två och tre konsonanter i början av ord, läsriktningsträning, böjning av adjektiv och verb, konsonantförväxlingar, vokalförväxlingar, vokalmöten och konsonantmöten, supradentaler och sammansatta ord.

Laborativt läsmaterial
- Laborativt läsmaterial är tänkt att på ett lekfullt och varierat sätt bidra till en god start i läsinlärningen.

- Materialet, som består av 23 lässpel, följer inlärningsgången i Läsebok 1 och 2 och är en förstärkning och extra träning till läsövningarna i läseböckerna.

Lärarbok
Lärarboken innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna. Det finns också kopieringsunderlag med bl.a. möjlighet att kartlägga fonologisk medvetenhet på såväl gruppnivå som individnivå samt läsprov som följer inlärningsgången i läseböckerna.

Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (f.d. SIT).

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen