Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 6 Series mark

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i svenska i slutet av åk 6.
Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6.
Resultatet visar vilka kunskaper eleven har och vad eleven behöver arbeta vidare med.
Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning kan med fördel användas som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och till sist betygssättningen i slutet av åk 6.

Fråga ämnesrådgivaren

Bedömningsstöd

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 6

978-91-47-11916-5

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 48 sidor

Smakprov

  70 kr  (74 kr)   

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 6 Facit

E471191602

Fil

       

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 6 Bedömningsstöd

E471191601

Fil

       

Tummen upp! Mål i svenska åk 4-6 Komplement

E471018401

Fil

       

Läs mer

För att varje elev ska förstå och vara delaktig i sin kunskapsutveckling är det av största vikt att eleven är insatt i vad kunskapskraven innebär och vad i det centrala innehållet i Lgr 11 kraven motsvarar. Först då kan eleven se en röd tråd i strävan att utveckla sina förmågor i ämnet, vilket är syftet med undervisningen i svenska som andraspråk. Övningarna är därför direkt kopplade till kunskapskraven i svenska som andraspråk i åk 6. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna.

Elevernas resultat visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande till kunskapskraven och lägst godkänd nivå för åk 6. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Det ger dessutom läraren ett tydligt underlag inför betygssättningen i slutet av åk 6. Längst bak i häftet finns en matris som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Matrisen ger en samlad översikt över hur både läraren och eleven anser att kunskapskraven är uppnådda.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen