Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4-6 Series mark

En formativ bedömningsprocess kan sammanfattas med dessa tre frågor:
- Vart ska jag? - Målen för undervisningen tydliggörs.
- Var är jag? - Information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen.
- Hur tar jag mig dit? - Återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.
Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga. Därför bygger Tummen upp Formativ bedömning på:
- Uppgifter som tydliggör vad som är kvalitet: genom att visa på exempel som eleverna kan lära av får de också möjligheter att förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer.
- Uppgifter enligt EPA-struktur: eleven, klasskamraterna och läraren är tillsammans viktiga aktörer i en formativ bedömningsprocess. Tummen upp Formativ bedömning innehåller därför uppgifter där man på olika sätt kan tillämpa arbetssättet EPA, där E står för enskilt, P för par och A för alla.
- Lärarrespons: en struktur för återkoppling där läraren kommunicerar med eleven hur hen ska komma vidare mot målen.
- Självbedömning: eleven ges möjlighet att själv bedöma sitt arbete, för att kunna styra det egna lärandet.

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4

978-91-47-12295-0

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  50 kr  (53 kr)   

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71229501

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4 Provlektion Skriva och kommunicera

E471229502

Fil

       

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4 Lärarstöd

E471229501

Fil

       

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5

978-91-47-12296-7

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  50 kr  (53 kr)   

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71229601

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5 Lärarstöd

E471229603

Fil

       

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 6

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 6

978-91-47-12297-4

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 36 sidor

Smakprov

  50 kr  (53 kr)   

Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 6 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71229701

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Läs mer

Pedagogiska tankar
Eleverna behöver stöd för att utveckla sina förmågor i svenska. Tummen upp! Svenska Formativ bedömning ger läraren verktyg att hjälpa eleverna i den processen. I häftena ges exempel på uppgifter med olika kvalitet. Eleverna får analysera kvaliteten och använda de strategier som de anser har bäst kvalitet.

Komponenter
Ett häfte för årskurs 4, ett för årskurs 5 och ett för årskurs 6:

- Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4

- Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5

- Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 6

Upplägg
Varje häfte är indelat i tre huvudavsnitt benämnda med de tre övergripande förmågorna:

- Läsa och analysera

- Skriva och kommunicera

- Tala och kommunicera

I alla de tre avsnitten ingår även de andra förmågorna: anpassa språket, urskilja språkliga strukturer, följa språkliga normer samt söka och värdera information.

Förslag till arbetsgång
Varje huvudavsnitt innehåller två delar, med en utvärdering till varje del. Tanken är att eleven efter den första delen ska göra utvärdering 1, och utifrån det som då framkommer träna mera på särskilda moment. Det är alltså en fördel om det går den tid mellan de två delarna, för att eleven ska få möjlighet att utveckla och visa mer kvalitativa förmågor i utvärdering 2. Förslagsvis kan eleven göra del 1 med utvärdering 1 på höstterminen och del 2 med utvärdering 2 på vårterminen.

Vissa uppgifter i Tummen upp! Svenska Formativ bedömning är tänkta som ett sätt att samla in skriftlig information kring elevernas kunskaper och förmågor, andra fungerar bättre när du går runt och lyssnar på elevernas diskussioner. Vissa uppgifter fungerar både som skriftlig och muntlig aktivitet.

Innehåll
I Tummen upp! Svenska Formativ bedömning finns ingen ambition att täcka hela det centrala innehållet, ej heller samtliga kunskapskrav. Här får du istället möjlighet att bedöma hur väl eleverna utvecklar förmågorna i ämnet svenska.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen