Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4-6 Series mark

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4, 5 och 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i svenska i slutet av åk 6 i Lgr 11.
Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6.
Resultatet visar vilka kunskaper eleven har i svenskämnet samt ger bra vägledning i vad eleven behöver arbeta vidare med.
Tummen upp! Svenska kartläggning kan med fördel användas som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och till sist betygssättningen i slutet av åk 6.

Ulrika Wendéus

Smakprov

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Bedömningsstöd

Lämplig förTummen upp! Svenska kartläggning åk 4

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4

978-91-47-11029-2

Ulrika Wendéus

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  63 kr  (67 kr)   

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4 Provlektion

E471102903

       

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4 Facit

E471102901

Fil

       

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4 Komplement

E471102902

Fil

       

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5

978-91-47-11030-8

Ulrika Wendéus

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 40 sidor

Smakprov

  63 kr  (67 kr)   

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71103001

Ulrika Wendéus

Online
Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5 Provlektion

E471103003

Fil

       

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5 Facit

E471103001

Fil

       

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5 Komplement

E471103002

Fil

       

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 6

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 6

978-91-47-10263-1

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 2
Omfång: 48 sidor

Smakprov

  76 kr  (81 kr)   

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 6 Provlektion

E471026304

Fil

       

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 6 Facit till 2u

E471026303

Fil

       

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 6 Bedömningsstöd

E471026302

Fil

       

Tummen upp! Mål i svenska åk 4-6 Komplement

E471018401

Fil

       

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 6 Komplement

E471026301

Fil

       

Läs mer

För att varje elev ska förstå och vara delaktig i sin kunskapsutveckling i svenska är det av största vikt att eleven är insatt i vad kunskapskraven innebär och vad i det centrala innehållet i Lgr 11 kraven motsvarar. Först då kan eleven se en röd tråd i strävan att utveckla sina förmågor i ämnet, vilket är syftet med undervisningen i svenska. Övningarna i Tummen upp! Svenska kartläggning är därför direkt kopplade till kunskapskraven i svenska i åk 6. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna i Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4, 5 och 6.

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 6
Elevernas resultat visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande till kunskapskraven och lägst godkänd nivå för åk 6. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Det ger dessutom läraren ett tydligt underlag inför betygssättningen i slutet av åk 6.

Längst bak i häftet finns en översikt som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Kunskapsöversikten ger en samlad översikt över hur både läraren och eleven anser att kunskapskraven är uppnådda. Översikten passar bra att använda som underlag vid lärarens pedagogiska planering, utvecklingssamtal med elev och förälder och elevens individuella utvecklingsplan.

Till Tummen upp! Svenska kartläggning åk 6 finns också ett nedladdningsbart bedömningsstöd som hjälp att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i svenska.

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5
I Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5 finns övningar som prövar om eleverna i åk 5 är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6.

Resultatet ger lärare och elev god kännedom om vilka kunskaper eleven har i svenskämnet och bra vägledning i vad eleven behöver träna mer på och arbeta vidare med.

I häftet finns dessutom en kunskapsöversikt som ger en samlad bild av kunskapskraven i svenska i åk 6. Översikten passar bra att använda som underlag vid lärarens pedagogiska planering, utvecklingssamtal med elev och förälder och elevens individuella utvecklingsplan.

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4
I Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4 finns övningar som prövar om eleverna i åk 4 är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6.

Resultatet ger lärare och elev god kännedom om vilka kunskaper eleven har i svenskämnet och bra vägledning i vad eleven behöver träna mer på och arbeta vidare med.

I häftet finns dessutom en kunskapsöversikt som ger en samlad bild av kunskapskraven i svenska i åk 6. Översikten passar bra att använda som underlag vid lärarens pedagogiska planering, utvecklingssamtal med elev och förälder och elevens individuella utvecklingsplan.

Om författarna

Ulrika Wendéus har under många år arbetat som lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk och undervisat i både grundskola och gymnasium. Som läromedelsförfattare står hon bakom bl.a. Tummen upp! Engelska kartläggning åk 6. Hon har också gedigen erfarenhet som redaktör och projektledare och har som sådan medverkat till flera läromedel i engelska för grundskolan.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen