Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Spektrum Biologi Series mark

Sveriges populäraste NO-serie!
Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera!

Liber Digital med intelligent återkoppling
Spektrum Biologi Digital ger dig och eleverna goda förutsättningar att arbeta helt digitalt. Testa utan kostnad med din klass i 12 veckor, beställ ett utvärderingsabonnemang. Allt arbete ni gjort i läromedlet under utvärderingen följer med vid köp. Introduktionspriser.

Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand, Jonas Bohlin, Eva Lundström

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för


Om paketTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum Biologi Digital Grupplicens

978-91-47-13040-5

Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand

Online
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. 2 lärarlicenser ingår. Lägg en orderrad per grupp med ett unikt namn för varje grupp.

Nyhet
 
129 kr  (161 kr)   

Spektrum Biologi Digital utvärderingsabonnemang

E471304001

Hemsida

       

Spektrum Biologi Digitalbok Grupplicens

978-91-47-91527-9

Digitalbok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Spektrum Biologi Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79152602

Digitalbok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Spektrum Biologi Grundbok

978-91-47-08594-1

Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 4
Omfång: 444 sidor

Smakprov

  335 kr  (355 kr)   

Spektrum Biologi Grundbok Digitalt utvärderingsexemplar

IC70859401

Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Spektrum Biologi Provlektion Konsumtion

E470859403

Fil

       

Spektrum Biologi Provlektion Ekologi

E470859402

Fil

       

Spektrum Biologi Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-11521-1

Susanne Fabricius

Fil
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 4
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 900 sidor

Smakprov

  1591 kr  (1989 kr)   

Spektrum Biologi Prov och bedömning åk 7 (nedladdningsbar)

978-91-47-12382-7

Jonas Bohlin

Fil
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 50 sidor

Smakprov

  399 kr  (499 kr)   

Spektrum Biologi Prov och bedömning åk 8 (nedladdningsbar)

978-91-47-12385-8

Jonas Bohlin

Fil
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 50 sidor

Smakprov

Nyhet
 
399 kr  (499 kr)   

Spektrum Biologi Light Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91698-6

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Spektrum Biologi Light Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79169701

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Spektrum Biologi Lightbok

978-91-47-08595-8

Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 2
Omfång: 296 sidor

Smakprov

  335 kr  (355 kr)   

Spektrum Biologi webbapp

E470859404

Hemsida
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       

Spektrum Biologi Språklabb

978-91-47-12544-9

Eva Lundström

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 140 sidor

Smakprov

  129 kr  (137 kr)   

Spektrum Biologi Språklabb Digitalt utvärderingsexemplar

IC71254401

Eva Lundström

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Spektrum Biologi Språklabb Facit

E471254401

Fil

       

Spektrum NO Digitalt paket 2016

978-91-47-92203-1

Spektrum digitalbok grupplicenser för Biologi 978-91-47-91527-9, Fysik 978-91-47-91533-0 och Kemi 978-91-47-91530-9.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp ingår 3 lärarlicenser.

  249 kr  (311 kr)   
Fortbildning i ämnesdidaktik ingår i Liber Digital Sida 1 av 1    
  • Forskare ingår

    Lärande lärarstöd ingår i Liber Digital och ger dig fortbildning i ämnesdidaktik som du direkt kan använda i din undervisning.

Om paket

När du vill beställa Spektrum digitalböcker i alla tre NO-ämnena till samma grupp (oavsett elevantal) är det mest förmånligt att beställa Spektrum NO Digitalt paket 2016. I detta helt digitala paket får eleverna digitalböckerna i biologi, fysik och kemi. Tre lärarlicenser till digitalböckerna ingår.

Läs mer

UPPLÄGG

Tillsammans med kursplanens centrala innehåll ligger förmågorna till grund för kunskapskraven, som i sin tur återspeglas i de nationella ämnesproven. Vi har mött de nya behoven genom att skapa nya moment som lyfter förmågorna, och anpassat stoffet till det centrala innehållet. Spektrum tar Lgr11 och de nationella ämnesproven på allvar!

Kapitelstart med centralt innehåll och förmågor
I inledningen till varje kapitel har vi lyft kursplanens förmågor i intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehåll och de förmågor som behandlas i kapitlet.

Begreppsträning i varje avsnitt
Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning - Förklara begreppen - som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträning som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det.

Perspektiv - för att utveckla ett kritiskt tänkande
I de nya Perspektiven lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor.

Finalen - bra träning inför ämnesproven
Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor i ämnesprovens anda. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning inför ämnesproven. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp.

Centralt innehåll i linje med Lgr11
De stora sammanhang som pekas ut i biologikursplanen - hälsa, naturbruk och miljö - har fått stort utrymme. Hälsa har samlats i ett nytt kapitel som syftar till att öka elevernas möjligheter att ta ansvar för sin egen hälsa. I Spektrum Biologi finns också ett kapitel om naturbruk och miljö där hållbar utveckling är ett centralt tema. Även ekologin tar upp hållbarhetsfrågor kring biologisk mångfald och hur vi använder naturresurserna. Här finns också ett uppdaterat kapitel om gen- och bioteknikens möjligheter och risker samt de etiska frågor som det väcker.

Evolutionen ska enligt kursplanen vara den grund som biologiämnet tar avstamp i. Vi har därför placerat evolutionen tidigt i boken för att eleverna ska ha dessa kunskaper i bagaget inför övriga kapitel där de sedan kan utvecklas.

KOMPONENTER

Grundbok och Lightbok
Spektrum är en naturvetenskaplig serie för grundskolans årskurs 7-9. I serien ingår förutom Spektrum Biologi även Spektrum Fysik och Spektrum Kemi. I varje ämne finns en Grundbok och en Lightbok. Lightboken kan användas av elever som vill ha en lite lättare kurs och en mindre textmängd. Eftersom den är parallell med grundboken är det lätt att använda böckerna samtidigt i klassrummet för den som så önskar.

Lärarhandledning med prov och bedömning
I Spektrums nedladdningsbara lärarhandledningar har vi gjort en satsning på det som lärare efterfrågar mycket idag, nämligen stöd kring prov och bedömning. Här finns därför förslag till;

- kapitelprov i stil med första delen i ämnesproven

- laborationsprov, även de liknande ämnesproven

- prov som vi kallar Diskutera och ta ställning.

Till proven finns bedömningsstöd och matriser.

Utöver detta innehåller lärarhandledningen naturligtvis facit och kommentarer till alla moment i boken, kopplingar till kursplanernas syfte och centrala innehåll, kopieringsunderlag med praktiska och teoretiska uppgifter, demonstrationer, pedagogiska tips etcetera.

Språkutvecklande arbetsbok
Språklabb är en språkutvecklande arbetsbok direkt kopplad till huvudboken Spektrum Biologi. Språklabb Biologi gör det möjligt för sig som lärare att inkludera alla i din undervisning, såväl nyanlända elever från förberedelseklass som elever som har svårt att klara kunskapskraven för E i biologi.

I Språklabb Biologi för eleverna arbeta med biologi och språk parallellt. Språklabb följer kapitlen i huvudboken och eleverna tränar på de begrepp de måste behärska för att förstå ämnesområdet. Exempel på övningar i Språklabb är förförståelse, lucktexter, rita, ersätta ord, para ihop meningar och sammansatta ord.

Språklabb följer eleverna i biologiämnet under hela högstadiet.

Facit och lärarhandledning finns att ladda ned på liber.se.

Kostnadsfri webbapp
Med Spektrum Biologi webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i Spektrum Biologi. De kan också lyssna till texterna och se animationer. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.

Digitalböcker
Spektrumböckerna finns även som digitalböcker. Läs mer om digitalbok

Digitalt paket Många ämnen i NO överlappar varandra och med digitalböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa Spektrum Biologi onlinebok, Spektrum Kemi digitalbok och Spektrum Fysik digitalbok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje digitalbok separat.

Prov och bedömningsstöd till alla kapitel i Biologi
Det tar tid att fundera över och producera bra diskussions-, laborations- och provuppgifter som lärare. Minimera den tiden med stöd av vårt material, som liknar det nationella provet i NO där eleven testas på olika förmågor på tre huvudprov. Det här materialet innehåller prov och bedömningsanvisningar. Samtliga kunskapskrav i biologi tillgodoses med materialet och det går lätt att anpassa efter din undervisning. Till alla prov finns bedömningsstöd med tillhörande bedömningsmatriser, allt enligt Lgr11.

Till varje kapitel finns tre huvudprov:

- Diskutera och ta ställning

- Planera och undersöka

- Beskriva och förklara

Till alla respektive prov finns en elevsida med kopieringsunderlag och en tillhörande lärarsida med bedömningsförslag. Vid de tillfällen vi känner att saker behöver förtydligas till läraren ger vi på lärarsidan även kommentarer. Bedömningsmatriserna för de olika kunskapskraven är en rekommendation från oss och du kan självklart anpassa dessa så att de passar för just dig och dina elever.

Spektrum Biologi Digital ger dig:
- Varje kapitel och avsnitt kopplade till det de olika förmågorna, kunskapskraven och det centrala innehållet.

- Tydlig och strukturerad lärarhandledning med förslag på lektionsplanering, laborationer, extramaterial och powerpointpresentationer. Den innehåller också massor med pedagogiska och didaktiska tips och länkar till olika filmer, simuleringssidor och andra informationssidor. Du slipper leta upp lämpligt lektionsinnehåll – allting finns i plattformen!

- Varje avsnitt innehåller en mängd interaktiva övningar där eleven kan arbeta framåt i sin takt och på sin nivå. ”Testa grunderna”; en test med E-frågor som gör att du som lärare kan se om eleverna förstått de centrale begreppen i varje avsnitt. Eleverna kan också gå in och öva på förmågorna i varje avsnitt, alltså göra uppgifter som testar en högre nivå en ”Testa grunderna”. Dessa övningar kan eleven göra med texten öppen för att slippa bläddra mellan olika sidor.

- Fler filmer i 3D-format. Vi har nu gjort ytterligare filmer som kompletterar texten i avsnitten.

- Olika typer av prov: Begrepp, Laboration respektive Diskutera och ta ställning. Eleven kan svara i plattformen och du som lärare kan ge feedback på de ställen som inte rättas automatiskt. Alla uppgifter är kopplade till förmågorna och kunskapskraven och läraren kan lätt följa upp utifrån kunskapsmatriser.

Allt du behöver finns samlat på ett och samma ställe. Som lärare kan du enkelt individanpassa genom att tilldela eller dölja material till elever utifrån deras unika behov.

Spektrum Biologi Digital har också en inbyggd fortbildning som hjälper dig att utvecklas som lärare. Innehållet är hämtat från Libers forskarsamarbeten och ger dig de senaste tankarna, dels om ämnet, dels om ämnesdidaktiska grepp för att ge eleverna bättre förutsättningar för att lära. Det är koncist, kärnfullt och kopplat direkt till innehållet i ämnet.

Om författarna

Susanne Fabricius är adjunkt i biologi och kemi med lång undervisningserfarenhet från skolans olika stadier. Fredrik Holm är biolog, miljövetare och frilansskribent. Anders Nystrand är leg. läkare och medicinjournalist. Jonas Bohlin är legitimerad lärare med 10 års erfarenhet av högstadieundervisning. Eva Lundström är legitimerad lärare i matematik, NO och teknik för åk 4-9. Hon har arbetat som lärare i 18 år och då undervisat åk 6-9. Eva Har arbetat språkutvecklande och med genrepedagogiken i många år på skolor i Stockholm.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen