Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Spektrum Biologi Series mark

Sveriges populäraste NO-serie!
Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera!
För dig som vill arbeta digitalt finns onlineböcker och kostnadsfria webbappar till varje bok. Med Spektrums digitala paket får du onlineböckerna i biologi, fysik och kemi till fördelaktigt pris.

Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand, Jonas Bohlin

Smakprov

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förSpektrum Biologi

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum Biologi Grundbok

978-91-47-08594-1

Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 4
Omfång: 444 sidor

Smakprov

  335 kr  (355 kr)   

Spektrum Biologi Provlektion Ekologi

E470859402

Fil

       

Spektrum Biologi Provlektion Konsumtion

E470859403

Fil

       

Spektrum Biologi Lightbok

978-91-47-08595-8

Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 2
Omfång: 296 sidor

Smakprov

  335 kr  (355 kr)   

Spektrum Biologi Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-11521-1

Susanne Fabricius

Fil
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 4
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 900 sidor

Smakprov

  1591 kr  (1989 kr)   

Spektrum Biologi Prov och bedömning åk 7 (nedladdningsbar)

978-91-47-12382-7

Jonas Bohlin

Fil
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 50 sidor

Smakprov

Nyhet
 
399 kr  (499 kr)   

Spektrum Biologi Onlineböcker

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum Biologi Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91527-9

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Spektrum Biologi Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79152602

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Spektrum Biologi Light Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91698-6

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Spektrum Biologi Light Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79169701

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Spektrum Digitalt paket

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum NO Digitalt paket 2016

978-91-47-92203-1

Paketet innehåller:
Spektrum Biologi Onlinebok Grupplicens 978-91-47-91527-9
Spektrum Fysik Onlinebok Grupplicens 978-91-47-91533-0
Spektrum Kemi Onlinebok Grupplicens 978-91-47-91530-9
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp ingår 3 lärarlicenser.

  249 kr  (311 kr)   

Gratis webbappar

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum Biologi webbapp

E470859404

Hemsida

       
Sida 1 av 1    
 • Onlinebok från Liber    

   

  I den här serien utvecklar vi det digitala läromedlet Onlinebok - vad är det?

   

  Utvärderingsabonnemang för lärare är gratis, du behöver bara fylla i formuläret. Beställ ovan.

  Behöver du hjälp att beställa ett digitalt läromedel? Support

  Tel 08-690 90 00

Begreppsträning i NO-ämnena via kostnadsfria webbappar Sida 1 av 1    

Läs mer

UPPLÄGG

Tillsammans med kursplanens centrala innehåll ligger förmågorna till grund för kunskapskraven, som i sin tur återspeglas i de nationella ämnesproven. Vi har mött de nya behoven genom att skapa nya moment som lyfter förmågorna, och anpassat stoffet till det centrala innehållet. Spektrum tar Lgr11 och de nationella ämnesproven på allvar!

Kapitelstart med centralt innehåll och förmågor
I inledningen till varje kapitel har vi lyft kursplanens förmågor i intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehåll och de förmågor som behandlas i kapitlet.

Begreppsträning i varje avsnitt
Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning – Förklara begreppen – som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträning som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det.

Perspektiv – för att utveckla ett kritiskt tänkande
I de nya Perspektiven lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor.

Finalen – bra träning inför ämnesproven
Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor i ämnesprovens anda. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning inför ämnesproven. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp.

Centralt innehåll i linje med Lgr11
De stora sammanhang som pekas ut i biologikursplanen – hälsa, naturbruk och miljö – har fått stort utrymme. Hälsa har samlats i ett nytt kapitel som syftar till att öka elevernas möjligheter att ta ansvar för sin egen hälsa. I Spektrum Biologi finns också ett kapitel om naturbruk och miljö där hållbar utveckling är ett centralt tema. Även ekologin tar upp hållbarhetsfrågor kring biologisk mångfald och hur vi använder naturresurserna. Här finns också ett uppdaterat kapitel om gen- och bioteknikens möjligheter och risker samt de etiska frågor som det väcker.

Evolutionen ska enligt kursplanen vara den grund som biologiämnet tar avstamp i. Vi har därför placerat evolutionen tidigt i boken för att eleverna ska ha dessa kunskaper i bagaget inför övriga kapitel där de sedan kan utvecklas.

KOMPONENTER

Grundbok och Lightbok
Spektrum är en naturvetenskaplig serie för grundskolans årskurs 7-9. I serien ingår förutom Spektrum Biologi även Spektrum Fysik och Spektrum Kemi. I varje ämne finns en Grundbok och en Lightbok. Lightboken kan användas av elever som vill ha en lite lättare kurs och en mindre textmängd. Eftersom den är parallell med grundboken är det lätt att använda böckerna samtidigt i klassrummet för den som så önskar.

Lärarhandledning med prov och bedömning
I Spektrums nedladdningsbara lärarhandledningar har vi gjort en satsning på det som lärare efterfrågar mycket idag – nämligen stöd kring prov och bedömning. Här finns därför förslag till;

- kapitelprov i stil med första delen i ämnesproven

- laborationsprov, även de liknande ämnesproven

- prov som vi kallar ”Diskutera och ta ställning”.

Till proven finns bedömningsstöd och matriser.

Utöver detta innehåller lärarhandledningen naturligtvis facit och kommentarer till alla moment i boken, kopplingar till kursplanernas syfte och centrala innehåll, kopieringsunderlag med praktiska och teoretiska uppgifter, demonstrationer, pedagogiska tips etcetera.

Kostnadsfri webbapp
Med Spektrum Biologi webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i Spektrum Biologi. De kan också lyssna till texterna och se animationer. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.

Onlineböcker
Spektrumböckerna finns även som Onlineböcker. Läs mer om Onlinebok

Digitalt paket Många ämnen i NO överlappar varandra och med onlineböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa Spektrum Biologi onlinebok, Spektrum Kemi onlinebok och Spektrum Fysik onlinebok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje onlinebok separat.

Nyhet 2017: Prov och bedömningsstöd till alla kapitel i Biologi
Det tar tid att fundera över och producera bra diskussions-, laborations- och provuppgifter som lärare. Minimera den tiden med stöd av vårt material, som liknar det nationella provet i NO där eleven testas på olika förmågor på tre huvudprov. Det här materialet innehåller prov och bedömningsanvisningar. Samtliga kunskapskrav i biologi tillgodoses med materialet och det går lätt att anpassa efter din undervisning. Till alla prov finns bedömningsstöd med tillhörande bedömningsmatriser, allt enligt Lgr11.

Till varje kapitel finns tre huvudprov:

- Diskutera och ta ställning

- Planera och undersöka

- Beskriva och förklara

Till alla respektive prov finns en elevsida med kopieringsunderlag och en tillhörande lärarsida med bedömningsförslag. Vid de tillfällen vi känner att saker behöver förtydligas till läraren ger vi på lärarsidan även kommentarer. Bedömningsmatriserna för de olika kunskapskraven är en rekommendation från oss och du kan självklart anpassa dessa så att de passar för just dig och dina elever.

Om författarna

Susanne Fabricius är adjunkt i biologi och kemi med lång undervisningserfarenhet från skolans olika stadier. Fredrik Holm är biolog, miljövetare och frilansskribent. Anders Nystrand är leg. läkare och medicinjournalist. Jonas Bohlin är legitimerad lärare med 10 års erfarenhet av högstadieundervisning.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen