Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 Series mark

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet åk 9. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Texterna och övningarna är anpassade till nivån för åk 7.
Resultatet av övningarna visar vilka kunskaper eleven har men sätter också fingret på vad de behöver arbeta vidare med.
Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 kan med fördel användas som en del av det formativa arbetet, som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och som en del av betygssättningen.

Kerstin Rydén, Lennart Petersson

Webbapp

Fråga ämnesrådgivaren

Bedömningsstöd

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7

978-91-47-12143-4

Kerstin Rydén, Lennart Petersson

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 52 sidor

Smakprov

  70 kr  (74 kr)   

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71214301

Kerstin Rydén, Lennart Petersson

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 Bedömningsstöd

E471214304

Fil

       

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 Facit

E471214302

Fil

       

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 Hörmanus

E471214303

Fil

       

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 webbapp

E471214301

Hemsida

       

Tummen upp! Engelska Öva - Skriva åk 7

978-91-47-12502-9

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  47 kr  (50 kr)   

Tummen upp! Engelska Öva - Skriva åk 7 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71250201

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Tummen upp! Engelska Öva - Skriva åk 7 Facit

E471250201

Fil

       

Läs mer

Det är viktigt att eleven själv är delaktig i sin kunskapsutveckling. För att vara det behöver eleven vara insatt i vad kunskapskraven innebär samt veta vilket eller vilka krav som prövas och vilken del i det centrala innehållet övningen handlar om. I Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 är kunskapskraven därför tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna och eleven ser vilken förmåga och del ur det centrala innehållet som prövas.

Självreflektion
För att uppmuntra eleverna till självreflektion avslutas varje moment med en cirkel innehållande två olika tummar, en tumme upp och en tumme ner: How did it go? Upplägget innebär att eleverna hela tiden själva är delaktiga i bedömningen av sina kunskaper. Det hjälper till att synliggöra lärandet i klassrummet samtidigt som eleverna får en god insikt i sin egen kunskapsutveckling.

Resultatsammanställning
Elevernas resultat visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande till kunskapskraven och lägsta godkänd nivån i slutet av åk 9. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som eleven behöver träna mer på, och på så sätt få möjlighet att fylla eventuella kunskapsluckor. Det ger dessutom läraren ett tydligt underlag inför betygssättningen.

Längst bak i häftet finns en matris som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Matrisen ger en samlad översikt över hur både läraren och eleven anser att kunskapskraven är uppnådda.

Ljudfiler och facit
Ljudfiler och hörmanus finns att ladda ner kostnadsfritt på Liber.se.

Likaså kan du ladda ner facit kostnadsfritt på Liber.se. Övningarna är formulerade så att eleverna ges möjlighet att uppvisa kunskaper för nivån E. En del övningar ger dock utrymme för eleverna att även uppvisa kunskaper för högre nivåer.

Ett par av övningarna är reviderade från vårt uppskattade kartläggningsmaterial Nivåtest i engelska åk 7-9.

I Tummen upp! Engelska Öva – Skriva åk 7 tränar dina elever på att skriva en berättande text. Uppgifterna är upplagda så att dina elever stegvis skriver olika avsnitt ur texten. Avsnitten fokuserar på olika delar av skrivandet, till exempel att variera språket, att berätta i dåtid, att beskriva ljud eller känslor eller att skriva dialog. I slutet av varje avsnitt reflekterar och bearbetar eleven sin text. Till slut kombineras de olika avsnitten till en komplett berättelse.

Övningarna är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven lägst ska ha uppnått i slutet av åk 9. I innehållsförteckningen ser dina elever tydligt vad varje avsnitt handlar om och kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Uppgifterna är anpassade till nivån för åk 7.

Processkrivning
Att se skrivandet som en process är viktigt för att slutprodukten ska bli en bra text. Genom att jobba utifrån en given handlingskurva och hela tiden få hjälp att gå tillbaka och rätta till sin text så lär sig dina elever att bättre och mer självständigt bearbeta texten. De korta utvärderingsmatriserna efter varje skrivavsnitt fungerar som en handledande återkoppling. Efter att ha jobbat klart med Öva – Skriva har dina elever fått med sig verktyg som de har god användning för både när det gäller självständigt skrivande och responsarbete för att utveckla en text mitt i skrivprocessen.

Öva – Skriva är ett material som passar utmärkt efter att du har kartlagt dina elever och identifierat vilka kunskapsluckor som finns. Dina elever blir handledda genom skrivprocessen på ett tydligt och strukturerat sätt för att uppnå nivån för E inom färdigheten Skriva. Längst bak i häftet finns en reflektionsmatris och möjlighet för dig som lärare att ge respons.

Facit
Facit laddar du ner gratis.

Fler titlar i serien
Öva-materialen finns även för svenska, svenska som andraspråk och matematik åk 7. Dessutom finns kartläggningsmaterialen i Tummen upp! för flera andra ämnen och årskurser.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen