Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Spektrum Fysik Series mark

Sveriges populäraste NO-serie!
Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera!

Liber Digital med intelligent återkoppling
Spektrum Fysik Digital ger dig och eleverna goda förutsättningar att arbeta helt digitalt. Testa utan kostnad med din klass i 12 veckor, beställ ett utvärderingsabonnemang. Allt arbete ni gjort i läromedlet under utvärderingen följer med vid köp. Introduktionspriser.

Lennart Undvall, Anders Karlsson, Margareta Hylén, Fredrik Wennersten

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för


Om paketTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum Fysik Digital Grupplicens

978-91-47-13034-4

Lennart Undvall, Anders Karlsson

Online
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. 2 lärarlicenser ingår. Lägg en orderrad per grupp med ett unikt namn för varje grupp.

Nyhet
 
129 kr  (161 kr)   

Spektrum Fysik Digital utvärderingsabonnemang

E471303401

Hemsida

       

Spektrum Fysik Digitalbok Grupplicens

978-91-47-91533-0

Digitalbok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Spektrum Fysik Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79153202

Digitalbok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Spektrum Fysik Grundbok

978-91-47-08596-5

Lennart Undvall, Anders Karlsson

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 4
Omfång: 352 sidor

Smakprov

  325 kr  (344 kr)   

Spektrum Fysik Grundbok Digitalt utvärderingsexemplar

IC70859601

Anders Karlsson, Lennart Undvall

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Spektrum Fysik Provlektion Solsystemet

E470859602

Fil

       

Spektrum Fysik Metodtips och lektionsplaneringar – kap 1-5

E470859605

Fil

       

Spektrum Fysik Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-11522-8

Lennart Undvall, Anders Karlsson

Fil
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 4
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 900 sidor

Smakprov

  1591 kr  (1989 kr)   

Spektrum Fysik Prov och bedömning åk 7 (nedladdningsbar)

978-91-47-12383-4

Fredrik Wennersten

Fil
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 50 sidor

Smakprov

  399 kr  (499 kr)   

Spektrum Fysik Prov och bedömning åk 8 (nedladdningsbar)

978-91-47-12386-5

Fredrik Wennersten

Fil
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 50 sidor

Smakprov

Nyhet
 
399 kr  (499 kr)   

Spektrum Fysik webbapp

E470859604

Hemsida
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       

Spektrum Fysik Light Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91701-3

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Spektrum Fysik Light Onlinebok Lärarlicens Utvärderingsabonnemang

CE79170001

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Spektrum Fysik Lightbok

978-91-47-08597-2

Lennart Undvall, Anders Karlsson

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 2
Omfång: 236 sidor

Smakprov

  325 kr  (344 kr)   

Spektrum Fysik Språklabb

978-91-47-12392-6

Margareta Hylén

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 120 sidor

Smakprov

  129 kr  (137 kr)   

Spektrum Fysik Språklabb Digitalt utvärderingsexemplar

IC71239201

Margareta Hylén

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Spektrum Fysik Språklabb Facit

E471239201

Fil

       

Spektrum Fysik Språklabb Extramaterial

E471239202

Fil

       

Spektrum NO Digitalt paket 2016

978-91-47-92203-1

Spektrum digitalbok grupplicenser för Biologi 978-91-47-91527-9, Fysik 978-91-47-91533-0 och Kemi 978-91-47-91530-9.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp ingår 3 lärarlicenser.

  249 kr  (311 kr)   
Fortbildning i ämnesdidaktik ingår i Liber Digital Sida 1 av 1    
  • Forskare ingår

    Lärande lärarstöd ingår i Liber Digital och ger dig fortbildning i ämnesdidaktik som du direkt kan använda i din undervisning.

Om paket

När du vill beställa Spektrum digitalböcker i alla tre NO-ämnena till samma grupp (oavsett elevantal) är det mest förmånligt att beställa Spektrum NO Digitalt paket 2016. I detta helt digitala paket får eleverna digitalböckerna i biologi, fysik och kemi. Tre lärarlicenser till digitalböckerna ingår.

Läs mer

UPPLÄGG

Tillsammans med kursplanens centrala innehåll ligger förmågorna till grund för kunskapskraven, som i sin tur återspeglas i de nationella ämnesproven. Vi har mött de nya behoven genom att skapa nya moment som lyfter förmågorna, och anpassat stoffet till det centrala innehållet. Spektrum tar Lgr11 och de nationella ämnesproven på allvar!

Kapitelstart med centralt innehåll och förmågor
I inledningen till varje kapitel har vi lyft kursplanens förmågor i intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehåll och de förmågor som behandlas i kapitlet.

Begreppsträning i varje avsnitt
Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning - Förklara begreppen - som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträning som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det.

Perspektiv - för att utveckla ett kritiskt tänkande
I de nya Perspektiven lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor.

Finalen - bra träning inför ämnesproven
Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor i ämnesprovens anda. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning inför ämnesproven. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp.

Centralt innehåll i linje med Lgr11
En av nyheterna i Lgr11 är att eleverna ska lära sig skilja fakta från värderingar i valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Spektrum Fysik stödjer det arbetet och ger ökad kunskap om begrepp, modeller och teorier samt hur de kommit till genom naturvetenskapligt arbete. Här finns också kopplingar till vardagslivet som eleverna känner igen. Vi har även lagt mycket fokus på att förklara hur nya upptäckter i fysik påverkat vår världsbild och förändrat våra livsvillkor.

I Spektrum Fysik har vi lämnat elektroniken till tekniken och samlat elläran i två kapitel. Det första behandlar grundläggande ellära, det andra samspelet mellan elektricitet och magnetism. Enklare kapitel som "Solsystemet", "Värme och väder" och "Ljud" ligger tidigt i boken, medan "Atom- och kärnfysik" och "Energiförsörjning" kommer senare.

KOMPONENTER

Grundbok och Lightbok
Spektrum är en naturvetenskaplig serie för grundskolans årskurs 7-9. I serien ingår förutom Spektrum Fysik även Spektrum Biolgi och Spektrum Kemi. I varje ämne finns en Grundbok och en Lightbok. Lightboken kan användas av elever som vill ha en lite lättare kurs och en mindre textmängd. Eftersom den är parallell med grundboken är det lätt att använda böckerna samtidigt i klassrummet för den som så önskar.

Lärarhandledning med prov och bedömning
I Spektrums nya nedladdningsbara lärarhandledningar har vi gjort en satsning på det som lärare efterfrågar mycket idag, nämligen stöd kring prov och bedömning. Här finns därför förslag till:

- kapitelprov i stil med första delen i ämnesproven

- laborationsprov, även de liknande ämnesproven

- prov som vi kallar "Diskutera och ta ställning".

Till proven finns bedömningsstöd och matriser.

Utöver detta innehåller lärarhandledningen naturligtvis facit och kommentarer till alla moment i boken, kopplingar till kursplanernas syfte och centrala innehåll, kopieringsunderlag med praktiska och teoretiska uppgifter, demonstrationer, pedagogiska tips etcetera.

Språkutvecklande arbetsbok
Spektrum Fysik Språklabb är en språkutvecklande arbetsbok direkt kopplad till huvudboken Spektrum Fysik. Språklabb gör det möjligt för dig som lärare att inkludera alla i din undervisning, såväl nyanlända elever från förberedelseklass som elever som har svårt att klara kunskapskraven för E i fysik.

I Spektrum Fysik Språklabb får eleverna arbeta med fysik och språk parallellt. Språklabb följer kapitlen i huvudboken och eleverna tränar på de begrepp de måste behärska för att förstå ämnesområdet. Exempel på övningar i Språklabb är förförståelse, lucktexter, rita, ersätta ord, para ihop meningar och sammansatta ord.

Spektrum Fysik Språklabb följer eleverna i fysikämnet under hela högstadiet.

Facit finns att ladda ner gratis på liber.se.

Kostnadsfri webbapp
Med Spektrum Fysik webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i Spektrum Fysik. De kan också lyssna till texterna och se animationer. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.

Digitalböcker
Spektrumböckerna finns även som digitalböcker. Läs mer om onlinebok och digitalbok

Spektrum Digitalt paket Många ämnen i NO överlappar varandra och med digitalböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa Spektrum Biologi digitalbok, Spektrum Kemi digitalbok och Spektrum Fysik digitalbok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje digitalbok separat.

Prov och bedömningsstöd till alla kapitel i Fysik
Det tar tid att fundera över och producera bra diskussions-, laborations- och provuppgifter som lärare. Detta material liknar det nationella provet i NO där eleven testas på olika förmågor på tre huvudprov. Det här materialet innehåller prov och bedömningsanvisningar. Samtliga kunskapskrav i biologi tillgodoses med materialet och det går lätt att anpassa efter din undervisning. Till alla prov finns det även bedömningsstöd med tillhörande bedömningsmatriser, allt enligt Lgr 11.

Till varje kapitel finns det tre stycken huvudprov:

"Diskutera och ta ställning"

"Planera och undersöka"

"Beskriva och förklara"

Till alla respektive prov finns en elevsida med kopieringsunderlag och en tillhörande lärarsida med bedömningsförslag. Vid de tillfällen vi känner att saker behöver förtydligas till läraren ger vi på lärarsidan även kommentarer. Bedömningsmatriserna för de olika kunskapskraven är en rekommendation från oss och du kan självklart anpassa dessa så att de passar för just dig och dina elever.

Spektrum Fysik Digital ger dig:
- Varje kapitel och avsnitt kopplade till det de olika förmågorna, kunskapskraven och det centrala innehållet.

- Tydlig och strukturerad lärarhandledning med förslag på lektionsplanering, laborationer, extramaterial och powerpointpresentationer. Den innehåller också massor med pedagogiska och didaktiska tips och länkar till olika filmer, simuleringssidor och andra informationssidor. Du slipper leta upp lämpligt lektionsinnehåll – allting finns i plattformen!

- Varje avsnitt innehåller en mängd interaktiva övningar där eleven kan arbeta framåt i sin takt och på sin nivå. ”Testa grunderna”; en test med E-frågor som gör att du som lärare kan se om eleverna förstått de centrale begreppen i varje avsnitt. Eleverna kan också gå in och öva på förmågorna i varje avsnitt, alltså göra uppgifter som testar en högre nivå en ”Testa grunderna”. Dessa övningar kan eleven göra med texten öppen för att slippa bläddra mellan olika sidor.

- Fler filmer i 3D-format. Vi har nu gjort ytterligare filmer som kompletterar texten i avsnitten.

- Olika typer av prov: Begrepp, Laboration respektive Diskutera och ta ställning. Eleven kan svara i plattformen och du som lärare kan ge feedback på de ställen som inte rättas automatiskt. Alla uppgifter är kopplade till förmågorna och kunskapskraven och läraren kan lätt följa upp utifrån kunskapsmatriser.

Allt du behöver finns samlat på ett och samma ställe. Som lärare kan du enkelt individanpassa genom att tilldela eller dölja material till elever utifrån deras unika behov.

Spektrum Fysik Digital har också en inbyggd fortbildning som hjälper dig att utvecklas som lärare. Innehållet är hämtat från Libers forskarsamarbeten och ger dig de senaste tankarna, dels om ämnet, dels om ämnesdidaktiska grepp för att ge eleverna bättre förutsättningar för att lära. Det är koncist, kärnfullt och kopplat direkt till innehållet i ämnet.

Om författarna

Lennart Undvall är en erfaren grundskolelärare och läromedelsförfattare. Han har fått Ingvar Lindqvist-priset för sin pedagogiska kompetens och sitt starka engagemang inom det naturvetenskapliga området.

Anders Karlsson är fysiker, lärarutbildad och har arbetat som redaktör på Bonnier Lexikon samt Forskning & Framsteg.

Margareta Hylén har lång erfarenhet av att undervisa i alla fyra NO-ämnena och att tillämpa ett språkutvecklande arbetssätt. Hon har stor kunskap kring att arbeta med flerspråkiga elever och hur man bäst ”packar upp” alla svåra begrepp inom fysikundervisningen. Hon har även arbetat som språkutvecklare i Sollentuna kommun och som rektor på Hovsjöskolan i Södertälje.

Fredrik Wennersten är legitimerad lärare i matematik, NO och teknik för år 4-9. Han läste grundskolelärarprogrammet vid Linköpings Universitet och han har arbetat i ca 18 år som lärare och under den större delen av den tiden har han undervisat i fysik och matematik i år 7-9. Han har också arbetat med frågor som rör Lgr11 och bedömning i Linköpings kommun. Tillsammans med sina kollegor på skolan för han ofta givande diskussioner om prov och bedömning.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen