Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

SO-Serien Geografi Series mark

Hela SO-serien är uppdaterad för Lgr11. SO-serien Geografi är klassiskt upplagd med ingångar via naturgeografi och kulturgeografi. De nya böckerna i SO-serien är omarbetade utifrån kursplanens betoning på samspelet mellan natur, samhälle och människans livsvillkor.

Solveig Mårtensson, Lars Lindberg, Göran Svanelid

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Bedömningsstöd

Lämplig för


Om paketSO-S Geografi stadieläromedel åk 7-9

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

SO-serien Geografi Ämnesbok Digitalbok Grupplicens

978-91-47-91459-3

Digitalbok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Geografi Ämnesbok Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79100401

Digitalbok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Geografi Digital

978-91-47-12864-8

Varje elev och lärare får SO-serien Geografi Ämnesbok Digitalbok och webbapp. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av alla komponenter.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Geografi Ämnesbok

978-91-47-10385-0

Lars Lindberg, Solveig Mårtensson

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 3
Omfång: 352 sidor

Smakprov

  378 kr  (401 kr)   

SO-serien Geografi Kombo

978-91-47-12862-4

Eleverna får tryckt SO-serien Geografi Ämnesbok. Varje elev och lärare får ämnesboken som digitalbok och webbappen. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av de digitala komponenterna.

  428 kr  (535 kr)   

SO-Serien Geografi Provlektion Vattnet och människorna

E471080901

Fil

       

SO-Serien Geografi Lösningsförslag till ämnesbok och årskursbok 7-9

E471038502

Fil

       

SO-Serien Geografi Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-10809-1

Göran Svanelid

Fil
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader

  780 kr  (975 kr)   

SO-Serien Geografi Provlektion Klimatförändringar

E471080902

Fil

       

SO-Serien Geografi webbapp

E471038503

Hemsida
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       

SO-serien Geografi Maxi Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91800-3

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 2
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Geografi Maxi Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79179901

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 2
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Geografi Maxi

978-91-47-10843-5

Lars Lindberg, Solveig Mårtensson

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 2
Omfång: 464 sidor

Smakprov

  397 kr  (421 kr)   

SO-serien Digitalt onlinebokspaket 2016

978-91-47-92204-8

Paket: SO-serien Geografi Maxi Onlinebok, SO-serien Historia Maxi Onlinebok, SO-serien Religion Maxi Onlinebok, SO-serien Samhälle Maxi Onlinebok.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp ingår 4 lärarlicenser.

  329 kr  (411 kr)   

SO-S Geografi årskursböcker

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

SO-serien Geografi 6 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91788-4

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Geografi 6 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79178701

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-Serien Geografi 6

978-91-47-10829-9

Lars Lindberg, Solveig Mårtensson

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 148 sidor

Smakprov

  170 kr  (180 kr)   

SO-serien Geografi 7 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91973-4

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Geografi 7 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79197201

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Geografi 7

978-91-47-10374-4

Lars Lindberg, Solveig Mårtensson

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 3
Omfång: 116 sidor

Smakprov

  157 kr  (166 kr)   

SO-serien Geografi 8 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91976-5

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Geografi 8 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79197501

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Geografi 8

978-91-47-10383-6

Lars Lindberg, Solveig Mårtensson

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 3
Omfång: 112 sidor

Smakprov

  157 kr  (166 kr)   

SO-serien Geografi 9 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91979-6

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Geografi 9 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79197801

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Geografi 9

978-91-47-10384-3

Lars Lindberg, Solveig Mårtensson

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 3
Omfång: 136 sidor

Smakprov

  157 kr  (166 kr)   
Gratis begreppsträning i SO-ämnena via webbapparna Sida 1 av 1    

Om paket

När du beställer till en grupp med minst 20 elever beställer du mest förmånligt ett av paketen:

Välj SO-serien Geografi Digital-paketet när du vill arbeta helt digitalt. Både lärare och elever får då SO-serien Geografi Ämnesbok Digitalbok och webbappen. Dessutom ingår två licenser av lärarhandledningen.

Välj SO-serien Geografi Kombo-paketet när du vill kombinera tryckt och digitalt. Då får eleverna SO-serien Geografi Ämnesbok som tryckt lärobok. Dessutom ingår allt som ingår i SO-serien Geografi Digital, alltså får både lärare och elever SO-serien Geografi Ämnesbok Digitalbok och webbapp, samt läraren två licenser av lärarhandledningen.När du vill beställa SO-seriens Maxiböcker digitalt i alla fyra SO-ämnena till samma grupp (oavsett elevantal) är det förmånligt att välja SO-serien Digitalt onlinebokspaket 2016. I detta helt digitala paket får eleverna onlineböcker av Maxiboken i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Fyra lärarlicenser till onlineböckerna ingår.

Läs mer

Pedagogiska tankar
Hur håller man motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap? Och samtidigt hos dem som har svårt att förstå texten i grundboken?

Låt dina elever ta sig an geografin med hjälp av ett klassiskt uppbyggt läromedel. Själva kunskapsstoffet är lättillgängligt och läromedlet tar er till de kunskapsmål som den nya läroplanen förskriver. Bland annat handlar det om direkt tilltal, en tydlig berättarröst, luftig layout och inte för informationstätt.

Det finns ett SO-S för varje behov – heterogen klass. SO-Serien hjälper dig att ge alla dina elever rätt utmaning. Välj antingen SO-S Geografi Ämnesboken, årskursböckerna eller Maxi. Ämnesboken är en sammanslagning av årskursböckerna. Varje grundbok ger en noga utvald baskurs så att alla ska kunna nå sina mål i geografi. För elever med behov av större utmaningar finns SO-S Maxi som har en utökad kurs och mer stoff. Onlineböckerna har talsyntesfunktion, vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Lättillgängliga texter. Texterna är skapade utifrån nya forskningsrön, från bland andra Monica Reichenberg, docent i ämnesdidaktik, som säger att direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör texterna mer levande och engagerande. Formen är lätt och luftig så att eleverna enkelt hittar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.

Ett väl avvägt innehåll i linje med Lgr 11. Innehållet i seriens grundböcker är väl avvägt, varken för mycket eller för lite. Urvalet bygger på den undersökning i 17 svenska skolor vi gjorde inför revideringen av SO-Serien, och som visade att undervisningspraxis är ungefär likadan i hela landet. Men vi har även gjort en mycket grundlig granskning av vad som krävs för att serien ska överensstämma med de nya kursplanerna i Lgr 11.

Komponenter
- Ämnesbok åk 7-9 SO-S Geografi 7 har tyngdpunkten på klimat och växtlighet som förutsättning för människans överlevnad. SO-S Geografi 8 behandlar främst natur- och kulturlandskapet i Sverige och Norden. Europa och andra delar av den rika världen behandlas tematiskt med boende-, sysselsättnings- och produktionsaspekter i SO-Serien Geografi 9. Där finns också klargörande kapitel om utveckling och om rika och fattiga länder, samt två avslutande två kapitel som tar upp miljöfrågorna ur globalt respektive svenskt perspektiv.

Innehåll

SO-S Geografi 7 Lgr 11

Kap 1 Planeten Jorden

Kap 2 Klimat och väder

Kap 3 Klimatzoner och växtlighet

Kap 4 Vattnet och människorna

Kap 5 Mat från mark och vatten

Kap 6 Människorna och maten

SO-S Geografi 8 Lgr 11

Kap 1 Landskapet omkring oss

Kap 2 Skogslandskapet och trävarorna

Kap 3 Jordbrukslandskapet och matvarorna

Kap 4 Fritidens landskap

Kap 5 Staden

SO-S Geografi 9 Lgr 11

Kap 1 Industri och service

Kap 2 Energi

Kap 3 I-länderna

Kap 4 Utvecklingsländerna

Kap 5 Hållbar utveckling

Kap 6 Sårbarhet

Kap 7 Tema Arktis

- SOS Geografi Ämnesboken Ämnesboken är en sammanslagning av de tre årskursböckerna.

- Lärarhandledning Även lärarmaterialet är reviderat och det finns en lärarhandledning till varje ämne. Tankarna om de fem förmågorna ligger till grund för de nya lärarhandledningarna till SO-Serien. Övningarna i lärarhandledningarna utgår tydligt från både ”The Big 5”, kursplanerna i SO samt från aktuell forskning kring språk och tänkande. Varje lärarhandledning innehåller även ”nationella-prov-liknande” prov. Det är bara att kopiera, dela ut och se klassen komma igång!

- MAXI-boken För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SO-Serien Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.

I SO-S Geografi Maxi betonas miljöfrågorna utifrån bland annat jordens uppvärmning och klimat. "Vardagsgeografin" får också stort utrymme. Varför ser det ut som det gör på landet och i städerna? På vilket sätt förändras arbetslivet, ekonomierna och förutsättningarna för våra liv?

Kostnadsfri webbapp
Med SO-Serien Geografi webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i SO-Serien Geografi. Enkel och gratis begreppsträning, inte bara på svenska, utan också på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.

Onlinebok och digitalbok
SO-serien finns digitalt. Ämnesboken finns som digitalbok och Maxiboken och årskursböckerna som onlineböcker.

Digitalt paket för alla fyra SO-ämnena Många ämnen i SO överlappar varandra och med onlineböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa SO-S Samhälle Maxi onlinebok, SO-S Geografi Maxi onlinebok, SO-S Historia Maxi onlinebok och SO-S Religion Maxi onlinebok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje Maxi onlinebok separat.

Om författarna

Författaren Solveig Mårtensson säger "Hela mitt vuxna yrkesliv har jag sysslat med geografi, mycket som ämnesutbildare för lärare. Jag medverkade i det förra kursplaneskrivandet för geografin i grundskolan. För mej var det därför extra intressant att skriva för skoleleverna. Mina texter har granskats av flera redaktörer och många bra synpunkter har kommit fram i diskussionerna. Därför känner jag mig säker på att språket är tillräckligt enkelt och tydligt, och att vi samtidigt får fram det som verkligen är geografi.

Bilderna och kartorna är extra viktiga i mitt ämne, och här har vi valt ett formspråk som eleverna är bekanta med från andra områden och som känns nytt och fräscht!"

Författaren till lärarmaterialet Göran Svanelid är universitetslektor, har utbildat många SO-lärare genom åren och var delaktig i den grupp som tog fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr11.

"The Big 5"
Göran Svanelid råder lärare i alla ämnen att fokusera på de fem förmågor som är allra vanligast i grundskolans styrdokument, "The Big 5", för att hjälpa eleverna att nå målen.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen