Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Spektrum Kemi Series mark

Sveriges populäraste NO-serie!
Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera! För dig som vill arbeta digitalt finns digitalböcker och kostnadsfria webbappar till varje bok.

Folke Nettelblad, Karin Nettelblad, Catrin Borgå, Nelli Issa

Smakprov

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för


Om paketSpektrum Kemi

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum Kemi Grundbok

978-91-47-10670-7

Folke Nettelblad, Karin Nettelblad

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 4
Omfång: 392 sidor

Smakprov

  325 kr  (344 kr)   

Spektrum Kemi Grundbok Digitalt utvärderingsexemplar

IC71067001

Folke Nettelblad, Karin Nettelblad

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Spektrum Kemi Lightbok

978-91-47-10671-4

Folke Nettelblad, Karin Nettelblad

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 2
Omfång: 248 sidor

Smakprov

  325 kr  (344 kr)   

Spektrum Kemi provlektion Kol och förbränning

E471067004

Fil

       

Spektrum Kemi Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-11523-5

Christer Ekdahl

Fil
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 4
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 900 sidor

Smakprov

  1591 kr  (1989 kr)   

Spektrum Kemi Prov och bedömning åk 7 (nedladdningsbar)

978-91-47-12384-1

Catrin Borgå, Nelli Issa

Fil
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 92 sidor

Smakprov

Nyhet
 
399 kr  (499 kr)   

Spektrum Kemi Prov och bedömning åk 8 (nedladdningsbar)

978-91-47-12387-2

Catrin Borgå, Nelli Issa

Fil
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 74 sidor

Smakprov

Nyhet
 
399 kr  (499 kr)   

Spektrum Kemi Prov och bedömning åk 9 (nedladdningsbar)

978-91-47-12390-2

Catrin Borgå, Nelli Issa

Fil
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 89 sidor

Smakprov

Nyhet
 
399 kr  (499 kr)   

Spektrum Kemi digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum Kemi Digital

978-91-47-12875-4

Varje elev och lärare får Spektrum Kemi Digitalbok och webbapp. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av alla komponenter.

  99 kr  (124 kr)   

Spektrum Kemi Digitalbok Grupplicens

978-91-47-91530-9

Digitalbok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Spektrum Kemi Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79152902

Digitalbok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Spektrum Kemi Light Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91695-5

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Spektrum Kemi Light Onlinebok Lärarlicens (12 mån) Utvärderingsabonnemang

CE79169401

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Spektrum Kemi Kombo

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum Kemi Kombo

978-91-47-12874-7

Eleverna får tryckt Spektrum Kemi Grundbok. Varje elev och lärare får grundboken som digitalbok och webbappen. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av de digitala komponenterna.

  375 kr  (469 kr)   

Gratis webbappar

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum Kemi webbapp

E471067005

Hemsida
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       

Spektrum Digitalbokspaket biologi, fysik, kemi

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum NO Digitalt paket 2016

978-91-47-92203-1

Spektrum digitalbok grupplicenser för Biologi 978-91-47-91527-9, Fysik 978-91-47-91533-0 och Kemi 978-91-47-91530-9.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp ingår 3 lärarlicenser.

  249 kr  (311 kr)   

Spektrum Kemi Språklabb

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spektrum Kemi Språklabb

978-91-47-12545-6

Nelli Issa

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 104 sidor

Smakprov

Nyhet
 
125 kr  (132 kr)   

Spektrum Kemi Språklabb Digitalt utvärderingsexemplar

IC71254501

Nelli Issa

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Spektrum Kemi Språklabb Facit

E471254501

Fil

       
Sida 1 av 1    
 • Onlinebok från Liber    

   

  I den här serien utvecklar vi digitala läromedel; läs mer om Onlinebok och Digitalbok.

   

  Utvärdera för din undervisning, beställ ovan.

  Behöver du hjälp att beställa ett digitalt läromedel? Support

  Tel 08-690 90 00

Begreppsträning i NO-ämnena via kostnadsfria webbappar Sida 1 av 1    

Om paket

När du beställer till en grupp med minst 20 elever beställer du mest förmånligt ett paket:

Välj Spektrum Kemi Digital-paketet när du vill arbeta helt digitalt. Både lärare och elever får då Spektrum Kemi Digitalbok och webbapp. Dessutom ingår två licenser av lärarhandledningen.

Välj Spektrum Kemi Kombo-paketet när du vill kombinera tryckt och digitalt. Då får eleverna Spektrum Kemi som tryckt lärobok. Dessutom ingår allt som ingår i Spektrum Kemi Digital, alltså får både lärare och elever Spektrum Kemi Digitalbok och webbapp, samt läraren två licenser av lärarhandledningen.När du vill beställa Spektrum digitalböcker i alla tre NO-ämnena till samma grupp (oavsett elevantal) är det mest förmånligt att beställa Spektrum NO Digitalt paket 2016. I detta helt digitala paket får eleverna digitalböckerna i biologi, fysik och kemi. Tre lärarlicenser till digitalböckerna ingår.

Läs mer

UPPLÄGG

Tillsammans med kursplanens centrala innehåll ligger förmågorna till grund för kunskapskraven, som i sin tur återspeglas i de nationella ämnesproven. Vi har mött de nya behoven genom att skapa nya moment som lyfter förmågorna, och anpassat stoffet till det centrala innehållet. Spektrum tar Lgr11 och de nationella ämnesproven på allvar!

Kapitelstart med centralt innehåll och förmågor
I inledningen till varje kapitel har vi lyft kursplanens förmågor i intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehåll och de förmågor som behandlas i kapitlet.

Begreppsträning i varje avsnitt
Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning - Förklara begreppen - som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträning som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det.

Perspektiv - för att utveckla ett kritiskt tänkande
I de nya Perspektiven lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor.

Finalen - bra träning inför ämnesproven
Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor i ämnesprovens anda. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning inför ämnesproven. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp.

Centralt innehåll i linje med Lgr11
I kemikursplanen lyfts de stora sammanhangen hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. De har genomgående förstärkts i Spektrum Kemi, bland annat i kapitel som "Kost, hälsa och hygien, "Materialutveckling" och "Kemi - nytta, hot och vetenskap". Kemin och världsbilden, som är en rubrik i det centrala innehållet, har lyfts i såväl brödtexter som i fördjupningar under rubriken "Vetenskap i utveckling".

Sammanhangen förstärks även i de nya Perspektiv. Några exempel är "Kemikunskaper räddar liv", "Växthuseffekt och klimatförändringar", "Räcker maten", "Låt inte kemin i reklamen lura dig" och "Nanomaterial - en teknikrevolution som pågår nu".

KOMPONENTER

Grundbok och Lightbok
Spektrum är en naturvetenskaplig serie för grundskolans årskurs 7-9. I serien ingår förutom Spektrum Kemi även Spektrum Fysik och Spektrum Biologi. I varje ämne finns en Grundbok och en Lightbok. Lightboken kan användas av elever som vill ha en lite lättare kurs och en mindre textmängd. Eftersom den är parallell med grundboken är det lätt att använda böckerna samtidigt i klassrummet för den som så önskar.

Lärarhandledning med prov och bedömning
I Spektrums nedladdningsbara lärarhandledningar har vi gjort en satsning på det som lärare efterfrågar mycket idag, nämligen stöd kring prov och bedömning. Här finns därför förslag till;

- kapitelprov i stil med första delen i ämnesproven

- laborationsprov, även de liknande ämnesproven

- prov som vi kallar "Diskutera och ta ställning".

Till proven finns bedömningsstöd och matriser.

Utöver detta innehåller lärarhandledningen naturligtvis facit och kommentarer till alla moment i boken, kopplingar till kursplanernas syfte och centrala innehåll, kopieringsunderlag med praktiska och teoretiska uppgifter, demonstrationer, pedagogiska tips etcetera.

Språklabb - en språkutvecklande arbetsbok
Språklabb Kemi är en språkutvecklande arbetsbok direkt kopplad till huvudboken Spektrum Kemi. Språklabb gör det möjligt för sig som lärare att inkludera alla i din undervisning, såväl nyanlända elever från förberedelseklass som elever som har svårt att klara kunskapskraven för E i kemi.

I Språklabb Kemi får eleverna arbeta med kemi och språk parallellt. Språklabb följer kapitlen i huvudboken och eleverna tränar på de begrepp de måste behärska för att förstå ämnesområdet. Exempel på övningar i Språklabb är förförståelse, lucktexter, rita, ersätta ord, para ihop meningar och sammansatta ord.

Språklabb följer eleverna i kemiämnet under hela högstadiet. Facit finns att hämta gratis på liber.se.

Kostnadsfri webbapp
Med Spektrum Kemi webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i Spektrum Kemi. De kan också lyssna till texterna och se animationer. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.

Digitalböcker
Spektrumböckerna finns även som digitalböcker. Läs mer om onlinebok och digitalbok

Digitalt paket Många ämnen i NO överlappar varandra och med onlineböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa Spektrum Biologi digitalbok, Spektrum Kemi digitalbok och Spektrum Fysik digitalbok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje digitalbok separat.

Prov och bedömningsstöd till alla kapitel i Spektrum Kemi
Det tar tid att fundera över och producera bra diskussions-, laborations- och provuppgifter som lärare. Detta material liknar det nationella provet i NO där eleven testas på olika förmågor på tre huvudprov. Det här materialet innehåller prov och bedömningsanvisningar. Samtliga kunskapskrav i kemi tillgodoses med materialet och det går lätt att anpassa efter din undervisning. Till alla prov finns det även bedömningsstöd med tillhörande bedömningsmatriser, allt enligt Lgr 11.

Till varje kapitel finns det tre stycken huvudprov:

"Diskutera och ta ställning"

"Planera och undersöka"

"Beskriva och förklara"

Till alla respektive prov finns en elevsida med kopieringsunderlag och en tillhörande lärarsida med bedömningsförslag. Vid de tillfällen vi känner att saker behöver förtydligas till läraren ger vi på lärarsidan även kommentarer. Bedömningsmatriserna för de olika kunskapskraven är en rekommendation från oss och du kan självklart anpassa dessa så att de passar för just dig och dina elever.

Om författarna

Karin och Folke Nettelblad är vetenskapsskribenter med bred forskningserfarenhet inom kemi och medicin.

Christer Ekdahl, som skrivit lärarhandledningen, har lång erfarenhet av kemiundervisning och arbete på KRC, kemilärarnas resurscentrum.

Catrin Borgå arbetar som legitimerad högstadielärare i NO (förstelärare) och matematik sedan 20 år. Hon har lång erfarenhet i betyg och bedömning där hon dessutom har ett av sina uppdrag som förstelärare.

Nelli Issa arbetar som legitimerad högstadielärare i NO (förstelärare) och matematik sedan 13 år och har arbetat tillsammans med Catrin under många år.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen