Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7 Series mark

Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av åk 9. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Uppgifterna är anpassade till nivån för åk 7.
Resultatet av uppgifterna visar vilka kunskaper eleven har, men sätter också fingret på vad de behöver arbeta vidare med.
Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7 kan med fördel användas som underlag inför utvecklingssamtal och elevens individuella utvecklingsplan, och som en del av betygssättningen.

Sara Ramsfeldt

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Bedömningsstöd

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7

978-91-47-11566-2

Sara Ramsfeldt

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 52 sidor

Smakprov

  69 kr  (73 kr)   

Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71156601

Sara Ramsfeldt

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7 Lärarstöd

E471156601

Fil

       

Tummen upp! Matematik Öva - Taluppfattning åk 7

978-91-47-12506-7

Sara Ramsfeldt

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  45 kr  (48 kr)   

Tummen upp! Matematik Öva - Taluppfattning åk 7 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71250601

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Tummen upp! Matematik Öva - Taluppfattning åk 7 Facit

E471250601

Fil

       

Läs mer

Det är viktigt att eleven själv är delaktig i sin kunskapsutveckling. För att vara det behöver eleven vara insatt i vad kunskapskraven innebär samt veta vilket eller vilka krav som prövas och vilken del i det centrala innehållet uppgiften handlar om. I Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7 är kunskapskraven därför tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna och eleven ser vilken förmåga och del ur det centrala innehållet som prövas.

Självreflektion
För att uppmuntra eleverna till självreflektion avslutas varje område med en symbol med texten skriv in numren på de uppgifter där du ger dig själv Tummen upp. Upplägget innebär att eleverna hela tiden själva är delaktiga i bedömningen av sina kunskaper. Det hjälper till att synliggöra lärandet i klassrummet samtidigt som eleverna får en god insikt i sin egen kunskapsutveckling.

Resultatsammanställning
Elevens resultat visar på vilken kunskapsnivå hen ligger i förhållande till kunskapskraven och lägsta godkänd nivån i slutet av åk 9. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som hen behöver träna mer på, och på så sätt få möjlighet att fylla eventuella kunskapsluckor. Det ger dessutom läraren ett tydligt underlag inför betygssättningen.

Längst bak i häftet finns en matris som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Matrisen ger en samlad översikt över hur både läraren och eleven anser att kunskapskraven är uppnådda.

Facit med bedömningsstöd
För kostnadsfri nedladdning på liber.se finns dels ett vanligt facit till uppgifterna, dels ett facit med bedömningsstöd med exempel på autentiska elevsvar. Uppgifterna är formulerade så att eleverna ges möjlighet att uppvisa kunskaper för nivån E. En del övningar ger dock utrymme för eleverna att även uppvisa kunskaper för högre nivåer. Exempel på sådana svar ges i Facit med bedömningsstöd.

Tummen upp! Matematik Öva - Taluppfattning åk 7 ger dina elever träning i att utveckla sina matematiska kunskaper och förmågor inom taluppfattning och tals användning. Upplägget är att eleverna får mycket handledning på en från början enkel matematisk nivå. Då kan de fokusera på att utveckla tankesätt och strategier. På så sätt får de verktyg som de kan använda även på en lite mer komplex matematisk nivå.

Öva – Taluppfattning är ett material som passar utmärkt efter att du har kartlagt dina elever och identifierat vilka kunskapsluckor som finns. Dina elever blir handledda genom olika räknestrategier på ett tydligt och strukturerat sätt för att uppnå nivån för E. Längst bak i häftet finns en reflektionsmatris och möjlighet för dig som lärare att ge respons.

Övningarna är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven lägst ska ha uppnått i slutet av åk 9. I innehållsförteckningen ser dina elever tydligt vad varje avsnitt handlar om och kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Uppgifterna är anpassade till nivån för åk 7.

Facit laddar du ner gratis.

Öva-materialen finns även för svenska, svenska som andraspråk och engelska åk 7. Dessutom finns kartläggningsmaterialen i Tummen upp! för flera andra ämnen och årskurser.

Om författarna

Sara Ramsfeldt är mellan- och högstadielärare i matematik och NO. Sara har på Stockholms universitets och Skolverkets uppdrag utformat lärarfortbildning i matematik, bland annat inom Matematiklyftet.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen