Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

SO-Serien Religion Series mark

SO-serien Religion är en bred berättelse om allt från ursprungsfolkens tro till dagens. Den handlar om religioner och livsåskådningar och deras betydelse för människor förr och nu. De fem världsreligionerna behandlas ingående liksom även andra livsåskådningar och tolkningar av livet och tillvaron. Hur uppfattningar skiftar beroende av tid och plats är lika viktig kunskap som fastställda dogmer. Såväl olika livsåskådningars som etikens betydelse för vår identitet har getts stort utrymme.

Ingrid Berlin, Börge Ring

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Bedömningsstöd

Lämplig för


Om paketSO-S Religion stadieläromedel åk 7-9

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

SO-serien Religion Ämnesbok Digitalbok Grupplicens

978-91-47-91461-6

Digitalbok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Religion Ämnesbok Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79100801

Digitalbok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Religion Digital

978-91-47-12873-0

Varje elev och lärare får SO-serien Religion Ämnesbok Digitalbok och webbapp. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av alla komponenter.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Religion Kombo

978-91-47-12872-3

Eleverna får tryckt SO-serien Religion Ämnesbok. Varje elev och lärare får ämnesboken som digitalbok och webbappen. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av de digitala komponenterna.

  429 kr  (536 kr)   

SO-serien Religion Ämnesbok

978-91-47-10391-1

Ingrid Berlin, Börge Ring

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 3
Omfång: 352 sidor

Smakprov

  379 kr  (402 kr)   

SO-Serien Religion webbapp

E471039102

Hemsida
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       

SO-Serien Religion Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-10808-4

Ingrid Berlin

Fil
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader

  780 kr  (975 kr)   

SO-Serien Religion Lösningsförslag

E471039101

Fil

       

SO-Serien Religion Lärarhandledning Provlektion

E471080802

Fil

       

SO-Serien Religion Provlektion

E471080801

Fil

       

SO-serien Religion Maxi Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91794-5

Ingrid Berlin, Börge Ring

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Religion Maxi Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79179301

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-Serien Religion Maxi (upplaga 2) Lösningsförslag

E471084201

Fil

       

SO-serien Religion Maxi

978-91-47-10842-8

Ingrid Berlin, Börge Ring

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 2
Omfång: 408 sidor

Smakprov

  397 kr  (421 kr)   

SO-serien Digitalt onlinebokspaket 2016

978-91-47-92204-8

Paket: SO-serien Geografi Maxi Onlinebok, SO-serien Historia Maxi Onlinebok, SO-serien Religion Maxi Onlinebok, SO-serien Samhälle Maxi Onlinebok.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp ingår 4 lärarlicenser.

  329 kr  (411 kr)   

SO-S Religion årskursböcker

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

SO-serien Religion 6 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91785-3

Börge Ring, Ingrid Berlin

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Religion 6 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79178401

Onlinebok
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Religion 6

978-91-47-10831-2

Börge Ring, Ingrid Berlin

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 128 sidor

Smakprov

  170 kr  (180 kr)   

SO-serien Religion 7 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91982-6

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Religion 7 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79198101

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Religion 7

978-91-47-10372-0

Ingrid Berlin, Börge Ring

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 3
Omfång: 112 sidor

Smakprov

  157 kr  (166 kr)   

SO-serien Religion 8 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91985-7

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Religion 8 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79198401

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Religion 8

978-91-47-10389-8

Ingrid Berlin, Börge Ring

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 3
Omfång: 136 sidor

Smakprov

  157 kr  (166 kr)   

SO-serien Religion 9 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91988-8

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

SO-serien Religion 9 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79198701

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

SO-serien Religion 9

978-91-47-10390-4

Börge Ring, Ingrid Berlin

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 3
Omfång: 128 sidor

Smakprov

  157 kr  (166 kr)   
Gratis begreppsträning i SO-ämnena via webbapparna Sida 1 av 1    

Om paket

När du beställer till en grupp med minst 20 elever beställer du mest förmånligt ett av paketen:

Välj SO-serien Religion Digital-paketet när du vill arbeta helt digitalt. Både lärare och elever får då SO-serien Religion Ämnesbok Digitalbok och webbappen. Dessutom ingår två licenser av lärarhandledningen.

Välj SO-serien Religion Kombo-paketet när du vill kombinera tryckt och digitalt. Då får eleverna SO-serien Religion Ämnesbok som tryckt lärobok. Dessutom ingår allt som ingår i SO-serien Religion Digital, alltså får både lärare och elever SO-serien Religion Ämnesbok Digitalbok och webbapp, samt läraren två licenser av lärarhandledningen.När du vill beställa SO-seriens Maxiböcker digitalt i alla fyra SO-ämnena till samma grupp (oavsett elevantal) är det förmånligt att välja SO-serien Digitalt onlinebokspaket 2016. I detta helt digitala paket får eleverna onlineböcker av Maxiboken i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Fyra lärarlicenser till onlineböckerna ingår.

Läs mer

Pedagogiska tankar
Hur håller man motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap? Och samtidigt hos dem som har svårt att förstå texten i grundboken?

Låt dina elever ta sig an religionsämnet med hjälp av ett klassiskt uppbyggt läromedel. Själva kunskapsstoffet är lättillgängligt och läromedlet tar er till de kunskapsmål som den nya läroplanen förskriver. Bland annat handlar det om direkt tilltal, en tydlig berättarröst, luftig layout och inte för informationstätt.

Det finns en SO-S för varje behov – heterogen klass. SO-Serien hjälper dig att ge alla dina elever rätt utmaning. Välj antingen SO-S Ämnesboken, årskursböckerna eller Maxi. Ämnesboken är en sammanslagning av årskursböckerna. Varje grundbok ger en noga utvald baskurs så att alla ska kunna nå målen i religion. För elever med behov av större utmaningar finns SO-S Maxi som har en utökad kurs och mer stoff. Onlineböckerna har talsyntesfunktion, vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Lättillgängliga texter. Texterna är skapade utifrån nya forskningsrön, från bland andra Monica Reichenberg, docent i ämnesdidaktik, som säger att direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör texterna mer levande och engagerande. Formen är lätt och luftig så att eleverna enkelt hittar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.

Ett väl avvägt innehåll i linje med Lgr11. Innehållet i seriens grundböcker är väl avvägt, varken för mycket eller för lite. Urvalet bygger på den undersökning i 17 svenska skolor vi gjorde inför revideringen av SO-Serien, och som visade att undervisningspraxis är ungefär likadan i hela landet. Men vi har även gjort en mycket grundlig granskning av vad som krävs för att serien ska överensstämma med de nya kursplanerna i Lgr11.

Författaren Ingrid Berlin skriver: "Idag har vi elever från flera länder i världen i de flesta klasser. Så nu är det extra viktigt att eleverna lär sig om och får en förståelse för olika kulturer och religioner. Därför har det varit viktigt för Börge och mig att berätta om varje religion utifrån dess egna perspektiv. Vi har också velat förmedla ett innehåll som berör och väcker intresse. Som lärare vet vi hur viktigt det är med levande texter för att eleverna ska tycka att det är roligt och komma med egna reflektioner."

Komponenter
- Ämnesbok åk 7-9 SO-Serien Religion Ämnesboken låter sina tre delar fokusera på olika områden. SO-S Religion 7 har tyngdpunkten på att presentera ämnet och religioner och etik i forntida kulturer och traditionella religioner. SO-S Religion 8 fokuserar uteslutande på judendom, kristendom och islam och i ett inledande kapitel jämförs de tre utifrån deras gemensamma bakgrund. SO-S Religion 9 inleds med hinduism och buddhism. Men större delen av boken ägnas åt andra livsåskådningar, filosofier och vetenskap.

Alla årskursböcker har kapitel om etik. Där ges eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring situationer utifrån olika etiska ställningstaganden.

Innehåll

SO-S Religion 7 Lgr 11

Kap 1 Välkommen till religionskunskapen

Kap 2 Forntida religioner

Kap 3 Traditionella religioner

SO-S Religion 8 Lgr 11

Kap 1 Tre religioner - gemensamma drag

Kap 2 Judendomen

Kap 3 Kristendomen

Kap 4 Islam

Kap 5 Etik – en dag i Saras och Abrahams liv

SO-S Religion 9 Lgr 11

Kap 1 Det eviga kretsloppets religioner

Kap 2 Hinduism

Kap 3 Buddhism

Kap 4 Filosofi och vetenskap

Kap 5 Fler livsåskådningar

Kap 6 Etik – en dag i Lakshmis och Ashokas liv

- SO-S Religion Ämnesboken Ämnesboken är en sammanslagning av de tre årskursböckerna.

- Lärarhandledning Även lärarmaterialet är reviderat och det finns en lärarhandledning till varje ämne. Tankarna om de fem förmågorna ligger till grund för de nya lärarhandledningarna till SO-Serien. Övningarna i lärarhandledningarna utgår tydligt från både "The Big 5", kursplanerna i SO samt från aktuell forskning kring språk och tänkande. Varje lärarhandledning innehåller även "nationella prov-liknande" prov. Det är bara att kopiera, dela ut och se klassen komma igång!

- MAXI-boken För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SO-S Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.

I SO-Serien Religion Maxi finns mer stoff kring religionsutövandet i praktiken, nya andliga idéer eller livsåskådningar som ersättning för de klassiskt "religiösa". Dessutom finns mer om etik och moralfrågor.

Kostnadsfri webbapp
Med SO-Serien Religion webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i SO-Serien Religion. Enkel och gratis begreppsträning, inte bara på svenska, utan också på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.

Onlinebok och digitalbok
SO-serien finns digitalt. Ämnesboken finns som digitalbok och Maxiboken och årskursböckerna som onlineböcker.

Digitalt paket för alla fyra SO-ämnena Många ämnen i SO överlappar varandra och med onlineböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa SO-S Samhälle Maxi onlinebok, SO-S Geografi Maxi onlinebok, SO-S Historia Maxi onlinebok och SO-S Religion Maxi onlinebok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje Maxi onlinebok separat.

Om författarna

Författare Börge Ring: "Mitt läroboksskrivande har varit lustfyllt. Det är en glädje att få sammanfatta, strukturera och mejsla fram en text som är läsvänlig. Jag skriver för dem som sitter längst bak i klassrummet och inte hör allt, inte förstår alla ord och som behöver struktur. Det var där jag satt under hela min skoltid, längst bak, rädd och osäker.

I mitt skrivande försöker jag samtala med eleverna och ge dem överblick och fakta som utgångspunkt för vidare reflektion. Mina ämnen religionskunskap och svenska har det gemensamt att de behandlar livet, hur det ser ut, hur det ska levas och tolkas. Bästa sättet att lära sig på är att i tal och skrift formulera sina tankar."

Börge Ring tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015.

Författare Ingrid Berlin: "Idag har vi elever från flera länder i världen i de flesta klasser. Så nu är det extra viktigt att eleverna lär sig om och får en förståelse för olika kulturer och religioner. Därför har det varit viktigt för Börge och mig att berätta om varje religion utifrån dess egna perspektiv. Vi har också velat förmedla ett innehåll som berör och väcker intresse. Som lärare vet vi hur viktigt det är med levande texter för att eleverna ska tycka att det är roligt och komma med egna reflektioner."

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen