Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Libers övningar i spanska: Grammatik - Allt utom verb Series mark

Spanska 3-5

Pronomen, prepositioner, adverb … så många grammatiska moment som eleverna i Spanska 3–5 förväntas kunna eller lära sig under åren på gymnasiet. I det här materialet övas allt, på flera nivåer och med autentiska exempel från vardagslivet i Spanien.

Birgitta Barnéus

Smakprov

Om författarna

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Libers övningar i spanska: Grammatik - Allt utom verb cd

978-91-47-90852-3

Birgitta Barnéus

CD
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 153 sidor

Smakprov

  1898 kr  (2372 kr)   

Läs mer

Plocka ur menyn av övningar på ett sätt som passar dig och dina elever bäst! Öva demonstrativa pronomen, adverb, räkneord, årtal, possessiver, direkt och indirekt objekt och mycket mer.

Exemplen är hämtade ur aktuell vardagsspanska. För att underlätta anpassning till elevernas olika kunskapsnivå finns övningar av tre olika svårighetsgrad. De enklaste övningarna med beteckningen * kan användas som stöd och som repetition oavsett årskurs.

Övningarna med beteckningen ** kan användas som repetition och förstärkning av genomgångna moment. Ett antal övningar har beteckningen *** och är tänkta som stimulans till de elever som alltid snabbt blir klara och behöver en extra utmaning, eller som ett moment att öva på Spanska 5-nivå.

Materialet vill uppmuntra till aktivt inlärande. Man har funnit att inlärning sker bäst om man själv måste förklara. Därför är många övningar konstruerade så att man med utgångspunkt från exempel själv kommer fram till och formulerar en viss regel.

Många av övningarna har som sista uppgift en talövning där det som övats skriftligt används i ett lite friare samtal.

Om författarna

Birgitta Barnéus har många års erfarenhet som gymnasielärare i spanska och är författare av ett antal kända spanskläromedel.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen