Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Grundläromedel

Visar 1 - 10 av 11 träffar.

Svenska för dig - Litteraturhistoria

Series mark

100 texter från forntid till nutid - lässtrategier och analyser, åk 7-9

En litteraturhistoria för åk 7-9 som sätter litteraturen i ett historiskt och kulturellt sammanhang samtidigt som fokus hamnar på läsförståelse, lässtrategier och analys.

Börge Ring

Svenska för dig - Läs och diskutera

Series mark

Ämnesintegrerad läsning, värdegrundsarbete och hållbarhetsfrågor, åk 7-9

En Lgr 11-serie som fokuserar på läsförståelse, språkutveckling, lustfyllt skrivande och kommunikationsförmåga.

Erik Sandberg

Svenska för dig - Kreativt skrivande

Series mark

Skapa och bearbeta texter utifrån varierade övningar och bedömningsmatriser, åk 7-9

Ett variationsrikt övningsmaterial som hjälper elever i åk 7–9 att utveckla sin skriftliga förmåga. Utgår från Lgr 11 och skrivprocessen.

Jessica Rahm, Camilla Lind

Svenska för dig - Tala så att andra lyssnar

Series mark

Muntlig framställning, retorik och debatt, åk 7-9

En bok om muntlig framställning, retorik och debatt för åk 7–9. Tydliga arbetsgångar och konkreta tips hjälper eleverna att utveckla sin kommunikationsförmåga.

Thomas Nygren

Svenska för dig - Kapitel för kapitel

Series mark

Lässtrategier, 30 romaner och läslust!

Pedagogiska analysuppgifter och lässtrategier lotsar eleverna från pärm till pärm i 30 skönlitterära böcker. Variationen av titlar är stor och det finns något för alla elever!

Cissi Lavér

Svenska för dig - Grammatik i flera nivåer

Series mark

Praktisk grammatik som stöd för språkutveckling och textbearbetning.

Grammatikmaterial i flera nivåer för åk 7–9. Fokuserar på språkutveckling och textbearbetning med en tydlig koppling till elevernas eget språkbruk.

Sara Berg

Handbok i svenska åk 7-9

Series mark

Praktisk handbok som hjälper eleven ta sig an och lyckas med olika uppgifter i och utanför klassrummet.

Birgitta Melén, Karin Sjöbeck

Inför svenska/SVA 1

Series mark

En repetition av grundskolans svenska och svenska som andraspråk

Repetition och påfyllning i svenska och SVA för att nå grundskolans E.

Linda Odén

Studio Svenska skolår 6-9

Series mark

Upplägget ger plats för dina egna idéer.

Boel Nygren, My Eklundh, Eva Stilling, Inger Strömsten, Daniel Sandin

Får vi titta på film nu?

Series mark

Filmkunskap med övningar

Daniel Sandin

Sida 1 av 2