Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Svenska för dig - Läs och diskutera Series mark

Ämnesintegrerad läsning, värdegrundsarbete och hållbarhetsfrågor, åk 7-9

Den här novellsamlingen består av åtta spännande noveller som handlar om ungdomars livsöden från vitt skilda delar av världen. Novellernas teman är bl.a. mänskliga rättigheter, mobbing, klimat och miljö, droger, tobak och alkohol, HBTQ samt kärlek och relationer. Värdegrund och hållbar utveckling, något som ingår i skolans övergripande uppdrag, går dessutom som röda trådar genom texterna.

Erik Sandberg

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för


Serien & Lgr11Titel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Svenska för dig - Läs och diskutera Digitalbok Grupplicens

978-91-47-92124-9

Digitalbok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  124 kr  (99 kr)   

Svenska för dig - Läs och diskutera Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79212301

Digitalbok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera läromedlet.

       

Svenska för dig - Läs och diskutera Digital

978-91-47-12952-2

Både elever och lärare får Svenska för dig - Läs och diskutera som digitalbok och webbappen. Dessutom ingår lärarhandledning.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av alla komponenter.

  124 kr  (99 kr)   

Svenska för dig - Läs och diskutera Kombo

978-91-47-12951-5

Eleverna får den tryckta Svenska för dig - Läs och diskutera. Både elever och lärare får digitalboken och webbappen. Lärarhandledning ingår.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser till de digitala komponenterna.

  228 kr  (182 kr)   

Svenska för dig - Läs och diskutera

978-91-47-11828-1

Erik Sandberg

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 96 sidor

Smakprov

  140 kr  (132 kr)   

Svenska för dig - Läs och diskutera! Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-12142-7

Erik Sandberg

Fil
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 265 sidor

Smakprov

  1358 kr  (1086 kr)   

Svenska för dig - Läs och diskutera webbapp

E471182804

Hemsida
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       

Svenska för dig - Läs och diskutera Provlektion: Vatten över huvud taget

E471182801

Fil

       

Det centrala innehållet i Svenska för dig och Handbok i svenska

E471175709

Fil

       

Läs mer

Ämnesintegrerad läsning, värdegrundsarbete och hållbarhetsfrågor, åk 7-9
Till de åtta novellerna finns en mängd diskussionsfrågor om handlingen, karaktärernas gestaltning och andra mer övergripande frågor för ökad läsförståelse. En del uppgifter knyts samman med andra skolämnens centrala innehåll, vilket ger dina elever möjlighet att utvecklas inom en rad olika ämnen och klassen kan, om du som lärare så önskar, jobba i projekt eller med ämnesövergripande temaarbeten.

Om du vill flippa klassrummet eller lyfta in film som ett roligt och intresseväckande stöd när ni redan har satt igång arbetet, så finns två filmer till boken: Att passa in och För en hållbar utveckling.

I lärarhandledningen får du värdefulla tips på hur du kan jobba med novellerna, till exempel:

- Konkreta förslag på hur du kan genomföra diskussioner.

- Gediget avsnitt om att arbeta med lässtrategier.

- Matriser som hjälper dig att kartlägga och följa upp dina elevers läsutveckling.

- Faktaavsnitt om begrepp, statistik och förhållanden i omvärlden.

- Ordlistor till novellerna samt verktyg för att stämma av elevernas läsförståelse.

- Rekommendationer som kan göra skillnad när ni diskuterar känsliga ämnen.

- Mängder av uppgifter (kopieringsunderlag) kopplade till Arbeta vidare-sidorna i boken.

- Användbara länkar.

Digitalbok med ljud, filmer och digitala övningar
Titeln ges även ut som digitalbok. Med digitalboken får du tillgång till mängder av digitala verktyg. Eftersom allt är inläst kan dina elever både läsa och lyssna till texter och uppgifter. Dessutom finns länkar till filmer som du kan använda i klassrummet eller låta eleverna titta på individuellt.

Webbappar med interaktiva övningar
Digitalböckerna är länkade till läromedlets webbappar med interaktiva övningar. Dina elever kan följa upp innehåll och stämma av allt från ordförståelse till analys, genretypiska stilgrepp och responsarbete. Det bästa? Du har fri tillgång till webbapparna även om du jobbar med den tryckta boken.Svenska för dig är Lgr11-serien är skriven av erfarna lärare, för dina elever. Seriens delar har vuxit fram i klassrummet och är därför både beprövade och elevnära. Alla delarna är stadieövergripande och utgår från olika förmågor och ämnesområden för att täcka in det centrala innehållet i kursplanen. Böckerna innehåller kreativa och språkutvecklande övningar i olika nivåer och av olika slag. Bedömningsmatriser och matriser för respons och reflektion underlättar för det formativa samtalet. Böckernas fristående webbappar finns också inkluderade i digitalböckerna.

Om författarna

Erik Sandberg är en legitimerad lärare verksam på både grundskole- och gymnasienivå i Uppsala. Erik har skrivit texter, uppgifter och annat till flera läromedel, bland annat Libers Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 och Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 7. Hans texter har ett tydligt elevfokus och hamnar därför väldigt nära eleverna och deras begreppsvärld. Av den anledningen utgör hans texter ett mycket bra underlag för många slags diskussioner och för färdighetsträning i de olika förmågorna.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen