Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Svenska för dig - Litteraturhistoria Series mark

100 texter från forntid till nutid - lässtrategier och analyser, åk 7-9

För att kunna förbättra sin förmåga att analysera litteratur behöver eleverna öka sin referensram och förståelse för hur litteraturen påverkas av den tid i vilken den skrivs. Och tvärtom hur litteratur kan påverka sin samtid. Börge Ring har därför skapat en läsvänlig och tydligt strukturerad litteraturhistoria för åk 7-9, som hjälper eleverna att sätta litteraturen i ett historiskt och kulturellt sammanhang samtidigt som fokus hamnar på läsförståelse, lässtrategier och analys. Han går igenom ett urval av 100 texter som sträcker sig från forntid till nutid.

Börge Ring

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Bedömningsstöd

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Svenska för dig - Litteraturhistoria Digitalbok Grupplicens

978-91-47-92127-0

Digitalbok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  99 kr  (124 kr)   

Svenska för dig - Litteraturhistoria Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79212601

Digitalbok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera läromedlet.

       

Svenska för dig - Litteraturhistoria Digital

978-91-47-12949-2

Både elever och lärare får Svenska för dig - Litteraturhistoria som digitalbok och webbappen.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av alla komponenter.

  99 kr  (124 kr)   

Svenska för dig - Litteraturhistoria Kombo

978-91-47-12950-8

Eleverna får den tryckta Svenska för dig - Litteraturhistoria. Både elever och lärare får digitalboken och webbappen.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser till de digitala komponenterna.

  241 kr  (301 kr)   

Svenska för dig - Litteraturhistoria

978-91-47-11757-4

Börge Ring

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 192 sidor

Smakprov

  191 kr  (202 kr)   

Svenska för dig - Litteraturhistoria webbapp

E471175711

Hemsida
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       

Svenska för dig - Litteraturhistoria Bedömningsstöd

E471175710

Fil

       

Svenska för dig - Litteraturhistoria Provlektion Alexie

E471175702

Fil

       

Svenska för dig - Litteraturhistoria Provlektion Tranströmer

E471175703

Fil

       

Det centrala innehållet i Svenska för dig och Handbok i svenska

E471175709

Fil

       

Läs mer

100 texter från forntid till nutid - lässtrategier och analyser, åk 7-9
I denna litteraturhistoria presenteras 100 texter kronologiskt, från forntid fram till idag. Med hjälp av lättbegripliga sammanfattningar av de klassiska litterära epokerna, analyser, reflektioner och mängder av tankeväckande uppgifter kan dina elever sedan sätta texterna i ett sammanhang och dra kopplingar till sig själva och sin egen samtid.

Dina elever får dessutom lära sig olika lässtrategier för att bättre kunna analysera böcker och öka sin läsförståelse.

För det formativa samtalet finns konkreta bedömningsmatriser som hjälper dina elever att förstå stegringen i kunskapskraven. Ladda ned kostnadsfritt bedömningsstöd från www.liber.se.

Bokens upplägg ger dig som lärare stora möjligheter att välja hur du vill jobba med litteraturen. Du och dina elever kan:

- arbeta kronologiskt med epokerna, författarna eller texterna.

- arbeta tematiskt kring ett av de drygt 40 teman som finns med i det tematiska registret.

- jobba med enskilda fördjupningar kring en specifik författare eller texttyp.

Digitalbok med ljud och digitala övningar
Titeln ges även ut som digitalbok. Med digitalboken får du tillgång till mängder av digitala verktyg. Eftersom allt är inläst kan dina elever både läsa och lyssna till texter och uppgifter.

Webbappar med interaktiva övningar
Digitalboken är länkad till läromedlets webbapp med interaktiva övningar. Dina elever kan följa upp innehåll och stämma av allt från ordförståelse till analys, genretypiska stilgrepp och responsarbete. Det bästa? Du har fri tillgång till webbappen även om du jobbar med den tryckta boken.Svenska för dig är Lgr11-serien är skriven av erfarna lärare, för dina elever. Seriens delar har vuxit fram i klassrummet och är därför både beprövade och elevnära. Alla delarna är stadieövergripande och utgår från olika förmågor och ämnesområden för att täcka in det centrala innehållet i kursplanen. Böckerna innehåller kreativa och språkutvecklande övningar i olika nivåer och av olika slag. Bedömningsmatriser och matriser för respons och reflektion underlättar för det formativa samtalet. Böckernas fristående webbappar finns också inkluderade i digitalböckerna.

Om författarna

Börge Ring är en erfaren läromedelsförfattare och lärare i svenska och religionskunskap sedan många år. Ledstjärnan i hans skrivande har alltid varit att söka ett tilltal som kan uppmuntra eleven till eget fortsatt arbete och fördjupning – ett samtal öppnar för nya tankar helt enkelt.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen