Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Grundskola år F-3

Visar 1 - 10 av 135 träffar.

Livet i Bokstavslandet

Series mark

Livet i Bokstavslandet, läsläran som är kopplad till UR:s populära TV-serie med samma namn. Lärarwebb och elevernas webbapp finns i serien.

Ulf Stark, Marika Nylund Ek, Marie Trapp, Lena Palovaara, Tarja Alatalo, Claes Nero, Malin Wedsberg

Förskoleklass
Svenska

Livet i Mattelandet

Series mark

Livet i Mattelandet bygger på UR:s TV-serie Livet i Mattelandet.

Cecilia Palm, Ulrika Lindh

Matematik

Läsinlärning i 7 steg

Series mark

Sju steg för att knäcka koden!

Maj J Örtendal

Specialundervisning
Svenska

Tummen upp! Bild, Idrott, Musik kartläggning åk 3–6

Series mark

Kartlägg elevernas kunskaper i de praktisk-estetiska ämnena utifrån kunskapskraven i Lgr11.

Idrott och hälsa

Boken om NO 1-3

Series mark

Helt i linje med kunskapskraven i NO åk 3, Lgr 11.

Hans Persson

SO/NO

Greppa programmering

Series mark

Innehåller 3 kodspråk: Block, Python och Html (python och html kommer nov 2018). Tydlig struktur och progression.

Discovery Education

Matematik
Programmering
Teknik

Uppdrag Matte

Series mark

Årskurs 1-3

Matematik ska vara spännande och roligt! I Uppdrag Matte utgår undervisningen från att eleverna får lösa inspirerande och spännande problem tillsammans. På så sätt får eleverna på ett naturligt sätt in begreppsträning och förståelse för att problem kan lösas på olika sätt.

Anna Kavén, Mats Wänblad

Matematik

Skrivcirkeln åk 2-3

Series mark

Genrepedagogik utifrån cirkelmodellen och läsförståelsestrategier.

Maria Södergren

Svenska

Jag läser

Series mark

En läsebok - två nivåer

Martin Widmark

Specialundervisning
Svenska

Boken om teknik 1-3

Series mark

Boken om Teknik är ett grundläromedel i teknik för åk 1-3 skriven utifrån Lgr 11.

Hans Persson

Teknik

Sida 1 av 14