Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Livet i Mattelandet Förskoleklass Series mark

Räkna med TV
Livet i Mattelandet tar fasta på forskning och den reviderade Läroplanen för förskoleklass och fritidshem. Livet i Mattelandets upplägg följer innehållet i de tolv TV-avsnitten i UR:s serie. Börja med TV-programmet och en gemensam genomgång med digital intro i Lärarwebben. Eleverna fortsätter med Arbetsbokens uppgifter och övar sedan mer på egen hand i webbappen. Det här ger en tydlig och strukturerad arbetsgång där eleverna får en bra grund för att vidareutveckla förmågor och kunskaper i matematik.

Cecilia Palm

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förLivet i Mattelandet

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Livet i Mattelandet Arbetsbok Förskoleklass

978-91-47-12420-6

Cecilia Palm

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 72 sidor

Smakprov

  80 kr  (85 kr)   

Livet i Mattelandet Arbetsbok Förskoleklass Digitalt utvärderingsexemplar

IC71242001

Cecilia Palm

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Livet i Mattelandet Lärarbok Förskoleklass

978-91-47-12421-3

Cecilia Palm

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 92 sidor

Smakprov

  435 kr  (461 kr)   

Livet i Mattelandet Förskoleklass Provlektion Problemlösning Dela kulor

E471242001

Fil

       

Livet i Mattelandet Lärarwebb

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Livet i Mattelandet F-klass Lärarwebb

978-91-47-12715-3

Cecilia Palm

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Du beställer en licens/lärare.

Nyhet
 
800 kr  (1000 kr)   

Livet i Mattelandet F-klass Lärarwebb utvärderingsabonnemang

CE71271501

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Gratis webbapp

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Livet i Mattelandet Förskoleklass webbapp

E471242002

Hemsida

       
Lärarwebb Sida 1 av 1    
  • Liber Lärarwebb


    Lärarwebbarna ger dig som lärare tillgång till allt undervisningsmaterial till ett grundläromedel på ett ställe – från handledning och böcker till länkar och kopieringsunderlag. En inloggning!

     

    Mer om Liber Lärarwebb

Läs mer

Innehåll och pedagogiska tankar
Livet i Mattelandet tar fasta på forskning och den reviderade Läroplanen för förskoleklass och fritidshem. I materialet presenteras enkla och öppna problemlösningsuppgifter som uppmuntrar eleverna till att utveckla förmågorna att samtala, lyssna, fråga, diskutera, resonera och lösa problem tillsammans utifrån samtalsbilder. Steg för steg introduceras problemet för eleverna enligt metoden "3 part lesson". Först går du igenom förutsättningarna, sedan introducera och arbeta med problemet och som avslutning en strategidiskussion ihop med klassen. Lärarbokens aktiviteter, lekar och spel inspirerar till att träna ord och begrepp samt turtagning och socialt samspel både i klassrummet och i utemiljön.

Komponenter
Arbetsboken Förskoleklass innehåller övningar som följer de teman som tas upp i UR:s tv-serie Livet i Mattelandet.

Lärarboken innehåller tips på aktiviteter både för skolan och fritidshemmet.

Lärarwebben samlar allt undervisningsmaterial på ett och samma ställe. Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial, såväl lärarbok, arbetsbok som digitala introduktioner och användbara länkar, bl.a. till UR:s TV-program Livet i Mattelandet. I Lärarwebben hittar du samtalsbilder och laborationer där ni kan diskutera olika lösningar tillsammans.

Webbappen har övningar som ger eleverna möjlighet att repetera bl.a. matematiska begrepp.

Arbetsgång förskoleklass
1 - tv
För förskoleklass startar äventyret i Mattelandet med att eleverna tittar på ett tv-avsnitt i UR:s serie Livet i Mattelandet. Avsnitten skapar inspiration samt en förförståelse inför varje arbetsområde.

2 - Lärarbokens texter
Lärarbokens texter finns både som bok och i Lärarwebben. Den erbjuder tips på hur läraren kan kartlägga elevernas förkunskaper och utvärdera deras framsteg på ett enkelt och lustfullt sätt. Den har inspirerande aktiviteter för klassrummet, skolgården och skogen som förbereder eleverna för Arbetsbokens teman. Det finns tydliga instruktioner som snabbt hjälper läraren att sätta sig in hur man kan introducera Arbetsbokens uppgifter. Enkel vägledning steg för steg utifrån metoden "3 part lesson" till hur arbetet med problemlösningsuppgifterna kan introduceras och engagera eleverna.

3 - Lärarwebben
De digitala introduktionerna i Lärarwebben är kopplade till TV-avsnitten och arbetsbokens teman och har illustrerade laborationer och matematikverktyg som underlättar för läraren att ha genomgång. De gemensamma övningarna tränar elevernas begreppsförståelse, antalsuppfattning samt förmågorna att samtala, lyssna, diskutera, resonera och lösa öppna problemlösningsuppgifter med stöd av samtalsbilder.

4 - Arbetsboken
Arbetsboken innehåller inspirerande övningar där eleverna får träna på att forma siffror, träna antalsuppfattning, göra spännande matematikuppdrag och lösa öppna problemlösningsuppgifter tillsammans utifrån samtalsbilder.

5 - Webbappen
Webbappens övningar ger eleverna möjlighet att träna vidare. Här kan eleverna arbeta självständigt eller i par på en digital enhet eller gemensamt med läraren på en interaktiv tavla. Du hittar länken till Webbappen i Lärarwebben eller på www.liber.se. Webbappen är gratis att använda och kräver ingen inloggning.

Problemlösning enligt "3 part lesson"
Metoden "3 part lesson" kommer ursprungligen från USA men används i stor utsträckning i Kanada. Metoden består av tre delar och används vid problemlösningsuppgifter i matematik.

Del 1: Komma igång med problemet
Tanken är att först få eleverna att mentalt sätta sig in i problemet och förbereda dem på ämnet som problemet handlar om. Tydliga och enkla lärandemål hjälper eleverna förstå vad de ska träna och tänka på under tiden de arbetar med problemet. När eleverna har mer erfarenhet av problemlösning kan man även diskutera vilka strategier och metoder som användes vid förra tillfället de arbetade med problemlösning.

Del 2: Introducera och arbeta med problemet
Introducera samtalsbilden och samtala kring den. Läs sedan uppgiften gemensamt och diskutera vad uppgiften handlar om. Låt sedan eleverna lösa problemet genom att arbeta i par eller i grupp och ha tillgång till lämpligt laborativt material som läraren har introducerat. Stötta och samtala med eleverna under tiden de arbetar med problemet. Läraren går runt och ställer frågor som hjälper eleverna vidare till en lösning. Läraren uppmuntrar eleverna att hitta fler möjliga lösningar på problemet.

Del 3: Redovisa och befästa problemet
Låt eleverna titta på varandras lösningar. Ge eleverna möjlighet att redovisa, berätta och förklara vilka strategier som de har använt och hur de har tänkt. Ha gärna en "Math congress" där eleverna får titta på en lösning och försöka förstå vilken strategi gruppen som redovisar har använt. Ge eleverna möjlighet att diskutera i par och resonera kring vilken strategi som har använts. Det är viktigt att lyssna aktivt och intresserat på alla lösningar.

Om författarna

Cecilia Palm är författare till Arbetsboken och Lärarboken för Livet i Mattelandet för F-klass och åk 1. Cecilia är utbildad matematiklärare samt arbetar som förstelärare. Hon är medförfattare till serien Piratmatte A-F och Tummen upp åk 4 och åk 5. Cecilia utnämndes till årets pedagog i Vellinge kommun 2012.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen