Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Livet i Mattelandet Series mark

Räkna med TV
Livet i Mattelandet använder avsnitten i UR:s populära TV-serie som inspiration och förförståelse inför arbetet i materialet, som nu finns för F-klass och åk 1. Läromedlet följer TV-avsnittens olika arbetsområden och miljöer i en strukturerad arbetsgång. Sätt ihop en inspirerande lektion med TV, gemensamma övningar och genomgångar i Lärarwebbens digitala introduktioner innan arbetet i elevböckerna påbörjas. Eleverna kan sedan träna mer i Webbappen. En perfekt mix för att motivera alla elever att lyckas i matematik.

Cecilia Palm, Ulrika Lindh

Webbapp

Om författarna

Lämplig förLivet i Mattelandet Förskoleklass

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Livet i Mattelandet Arbetsbok Förskoleklass

978-91-47-12420-6

Cecilia Palm

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 72 sidor

Smakprov

  80 kr  (85 kr)   

Livet i Mattelandet Arbetsbok Förskoleklass Digitalt utvärderingsexemplar

IC71242001

Cecilia Palm

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Livet i Mattelandet Lärarbok Förskoleklass

978-91-47-12421-3

Cecilia Palm

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 92 sidor

Smakprov

  435 kr  (461 kr)   

Livet i Mattelandet Förskoleklass Provlektion Problemlösning Dela kulor

E471242001

Fil

       

Livet i Mattelandet Förskoleklass Lärarwebb

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Livet i Mattelandet F-klass Lärarwebb

978-91-47-12715-3

Cecilia Palm

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Du beställer en licens/lärare.

Nyhet
 
800 kr  (1000 kr)   

Livet i Mattelandet F-klass Lärarwebb utvärderingsabonnemang

CE71271501

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Livet i Mattelandet åk 1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Matematik Livet i Mattelandet Grundbok A

978-91-47-12482-4

Cecilia Palm, Ulrika Lindh

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 152 sidor

Smakprov

Nyhet
 
104 kr  (110 kr)   

Matematik Livet i Mattelandet Grundbok A digitalt utvärderingsexemplar

IC71248201

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Matematik Livet i Mattelandet Lärarbok A

978-91-47-12483-1

Cecilia Palm, Ulrika Lindh

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 152 sidor

Smakprov

Nyhet
 
478 kr  (507 kr)   

Matematik Livet i Mattelandet Grundbok B

978-91-47-12648-4

Cecilia Palm, Ulrika Lindh

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 160 sidor

Smakprov

  104 kr  (110 kr)   

Matematik Livet i Mattelandet Grundbok B Digitalt utvärderingsexemplar

IC71264801

Cecilia Palm, Ulrika Lindh

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Matematik Livet i Mattelandet Lärarbok B

978-91-47-12649-1

Cecilia Palm, Ulrika Lindh

Upplaga: 1
Omfång: 152 sidor

Smakprov

Ber. lev. v. 6-2019
Nyhet
 
464 kr  (492 kr)   

Livet i Mattelandet åk 1 Lärarwebb

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Matematik Livet i Mattelandet Lärarwebb A och B

978-91-47-12817-4

Cecilia Palm, Ulrika Lindh

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Du beställer en licens/lärare.

Nyhet
 
800 kr  (1000 kr)   

Matematik Livet i Mattelandet Lärarwebb A och B utvärderingsabonnemang

CE71281701

Cecilia Palm, Ulrika Lindh

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Gratis webbappar

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Livet i Mattelandet Förskoleklass webbapp

E471242002

Hemsida

       

Livet i Mattelandet A och B webbapp

E471248201

Hemsida

       
Lärarwebb Sida 1 av 1    
  • Liber Lärarwebb


    Lärarwebbarna ger dig som lärare tillgång till allt undervisningsmaterial till ett grundläromedel på ett ställe – från handledning och böcker till länkar och kopieringsunderlag. En inloggning!

     

    Mer om Liber Lärarwebb

Läs mer

Innehåll och pedagogiska tankar F-klass
Livet i Mattelandet tar fasta på forskning och den reviderade Läroplanen för förskoleklass och fritidshem. I materialet presenteras enkla och öppna problemlösningsuppgifter som uppmuntrar eleverna till att utveckla förmågorna att lyssna, fråga, diskutera, resonera och lösa problem tillsammans utifrån samtalsbilder. Steg för steg introduceras problemet för eleverna enligt metoden "3 part lesson". Lärarbokens aktiviteter, lekar och spel inspirerar till att träna ord och begrepp samt turtagning och socialt samspel både i klassrummet och i utemiljön.

Innehåll och pedagogiska tankar åk 1
Livet i Mattelandet tar fasta på forskning och kunskapskraven i Lgr 11. I varje kapitel tydliggörs lärandemålen för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande och på så sätt vara delaktig i sin kunskapsutveckling och veta vad de kan och behöver träna mer på.

Undervisningen i matematik bör enligt forskning byggas upp kring gemensamma genomgångar där elever och lärare tillsammans diskuterar matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt in begreppsträning och förståelse för att problem kan lösas på olika sätt. Därför finns det många samtalsbilder och öppna problemlösningsuppgifter som ska diskuteras och arbetas med gemensamt för att ge eleverna möjlighet att prata matematik samt upptäcka olika matematiska strategier. Som stöd till läraren vid arbetet med öppna problemlösningsuppgifter presenteras problemen i Lärarboken enligt modellen ”3 part lesson” som är en effektiv och lättarbetad metod för att lära eleverna lösa och redovisa enkla problem.

Läromedlet gör det möjlighet att inkludera Numicons konkreta och laborativt arbetssätt för att förtydliga den grundläggande matematiken. På så sätt låter vi eleverna möta matematiken med alla sinnen. För mer information om det världsberömda laborativa materialet Numicon se www.liber.se

Komponenter F-klass
- Arbetsboken F-Klass innehåller övningar som följer de teman som tas upp i UR:s TV-serie Livet i Mattelandet.

- Lärarboken innehåller tips på aktiviteter både för skolan och fritidshemmet.

- Lärarwebben samlar allt undervisningsmaterial på ett och samma ställe. Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial, såväl lärarbok, arbetsbok som digitala introduktioner och användbara länkar, bl.a. till UR:s TV-program Livet i Mattelandet. I Lärarwebben hittar du samtalsbilder och laborationer där ni kan diskutera olika lösningar tillsammans.

- Webbappen har övningar som ger eleverna möjlighet att repetera och träna mera. Ingen inloggning och gratis att använda!

Komponenter åk 1
- Livet i Mattelandet åk 1 består av två Grundböcker och två Lärarböcker med ett tillhörande Digitalt intro och Webbapp. Alla delar finns samlade i en Lärarwebb som underlättar lärarens planering och undervisningssituation.

- Grundboken A innehåller kapitel 1-6, tänkt för ht i åk 1. Varje kapitel i Grundboken följer de arbetsområden som UR:s TV-avsnitt av Livet i Mattelandet tar upp. Kapitel 1-6 är alltså kopplade till TV-avsnitt 1-6.

- Lärarboken A ger tips och vägledning samt kopieringsunderlag inför och efter arbetet i Grundbok A.

- Grundboken B innehåller kapitel 7-12, tänkt för vt i åk 1. Varje kapitel i Grundboken följer de arbetsområden som UR:s TV-avsnitt av Livet i Mattelandet tar upp. Kapitel 7-12 är alltså kopplade till TV-avsnitt 7-12

- Lärarboken B ger tips och vägledning samt kopieringsunderlag inför och efter arbetet i Grundbok B.

Lärarwebben samlar allt undervisningsmaterial på ett och samma ställe. Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial, såväl lärarböcker, grundböcker som digitala introduktioner och användbara länkar till bl.a. UR:s TV-program Livet i Mattelandet. I Lärarwebben hittar du samtalsbilder och laborationer där ni kan diskutera olika lösningar tillsammans.

- Webbappen följer Grundböckernas 12 kapitel. Här finns övningar för att träna mer och repetera. Ingen inloggning och gratis att använda!

Upplägg åk 1
I varje kapitel finns

- tydliga lärandemål som är kopplade till kunskapskraven i Lgr 11.

- samtalsbilder från Mattelandets olika miljöer där uppgiften övar elevernas begreppsförståelse och förmågor som att samtala, förklara och diskutera.

- uppgifter som övar eleverna på att skriva siffror samt upptäcka och se olika representationer för talen.

- flera uppgifter som efter hand ökar i svårighetsgrad, det ger eleverna en chans att arbeta på sin nivå och känna att de kan och lyckas.

- aktiviteter som tränar kommunikation och resonemang. Aktiviteterna är paruppgifter som eleverna kan göra och återvända till allteftersom de blir klara med andra uppgifter.

- öppna problemlösningsuppgifter med tillhörande samtalsbilder som kan presenteras enligt modellen "3 part lesson" som är en effektiv och lättarbetad metod att lära eleverna lösa och redovisa enkla problem.

- problemlösning med olika påståenden som eleverna först får fundera enskilt, sedan i par och därefter tillsammans med klassen för att komma fram till vilket svar som stämmer.

- diagnoser som knyter ihop lärandemålen med uppgifterna som ger eleverna möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande och utvärdera sina kunskaper.

Arbetsgång F-klass
1. TV

För förskoleklass startar äventyret i Mattelandet med att eleverna tittar på ett TV-avsnitt i UR:s serie Livet i Mattelandet. Avsnitten skapar inspiration samt en förförståelse inför varje arbetsområde.

2. Lärarbokens texter

Lärarbokens texter finns både som bok och i Lärarwebben. Den erbjuder tips på hur läraren kan kartlägga elevernas förkunskaper och utvärdera deras framsteg på ett enkelt och lustfullt sätt. Den har inspirerande aktiviteter för klassrummet, skolgården och skogen som förbereder eleverna för Arbetsbokens teman. Det finns tydliga instruktioner som snabbt hjälper läraren att sätta sig in hur man kan introducera arbetsbokens uppgifter. Enkel vägledning steg för steg utifrån metoden "3 part lesson" till hur arbetet med problemlösningsuppgifterna kan introduceras och engagera eleverna.

3. Lärarwebben

De digitala introduktionerna i Lärarwebben är kopplade till TV-avsnitten och arbetsbokens teman och har illustrerade laborationer och matematikverktyg som underlättar för läraren att ha genomgång. De gemensamma övningarna tränar elevernas begreppsförståelse, antalsuppfattning samt förmågorna att samtala, lyssna, diskutera, resonera och lösa öppna problemlösningsuppgifter med stöd av samtalsbilder.

4. Arbetsboken

Arbetsboken innehåller inspirerande övningar där eleverna får träna på att forma siffror, träna antalsuppfattning, göra spännande matematikuppdrag och lösa öppna problemlösningsuppgifter tillsammans utifrån samtalsbilder.

5. Webbappen

Webbappens övningar ger eleverna möjlighet att träna vidare. Här kan eleverna arbeta självständigt eller i par på en digital enhet eller gemensamt med läraren på en interaktiv tavla. Du hittar länken till Webbappen i Lärarwebben eller på www.liber.se. Webbappen är gratis att använda och kräver ingen inloggning.

Arbetsgång åk 1
1. TV

Inled varje kapitel med att titta gemensamt på ett TV- avsnitt i UR:s serie Livet i Mattelandet. Om eleverna har sett på programmen tidigare kan ni titta på dem igen, det finns alltid nya moment att upptäcka och belysa lite extra.

2. Lärarbokens texter

Lärarbokens texter finns både som bok och i Lärarwebben. Den erbjuder tips på hur läraren kan kartlägga elevernas kunskaper och framsteg samt hur Grundbokens uppgifter kan introduceras och anpassas efter elevernas behov. Det finns också olika aktiviteter som hjälper eleverna att repetera och befästa kunskaper i matematik.

3. Lärarwebben

Lärarwebben underlättar för läraren att introducera Grundbokens uppgifter samt repetera och tydliggöra kritiska moment och uppgifter på en interaktiv tavla eller projektor. Här tränar eleverna under lärarens ledning förmågan att samtala, lyssna, diskutera, resonera och lösa öppna problemlösningsuppgifter med stöd av bilder.

4. Grundboken A och B

Grundbokens alla kapitel inleds med lärandemål och begrepp som kan belysas vid varje lektionstillfälle. De hjälper eleverna att förstå vad de ska lära sig och varför samt hur de ska göra för att träna in och befästa kunskap. Flera moment i Grundboken har många övningsuppgifter som efter hand ökar i svårighetsgrad. Det innebär att alla elever börjar arbeta med samma uppgift efter genomgång, men därefter kan läraren individanpassa antalet uppgifter och svårighet till varje elev.

5. Webbappen

Webbappen ger eleverna möjlighet att träna mera. Här kan eleverna arbeta självständigt eller i par på en digital enhet eller gemensamt med lärare på en interaktiv tavla. Du hittar länken till Webbappen i Lärarwebben eller på www.liber.se. Webbappen är gratis att använda och kräver ingen inloggning.

Problemlösning enligt "3 part lesson"
Metoden "3 part lesson" kommer ursprungligen från USA men används i stor utsträckning i Kanada. Metoden består av tre delar och används vid problemlösningsuppgifter i matematik.

Del 1: Komma igång med problemet
Tanken är att först få eleverna att mentalt sätta sig in i problemet och förbereda dem på ämnet som problemet handlar om. Tydliga och enkla lärandemål hjälper eleverna förstå vad de ska träna och tänka på under tiden de arbetar med problemet. När eleverna har mer erfarenhet av problemlösning kan man även diskutera vilka strategier och metoder som användes vid förra tillfället de arbetade med problemlösning.

Del 2: Introducera och arbeta med problemet
Introducera samtalsbilden och samtala kring den. Läs sedan uppgiften gemensamt och diskutera vad uppgiften handlar om. Låt sedan eleverna lösa problemet genom att arbeta i par eller i grupp och ha tillgång till lämpligt laborativt material som läraren har introducerat. Stötta och samtala med eleverna under tiden de arbetar med problemet. Läraren går runt och ställer frågor som hjälper eleverna vidare till en lösning. Läraren uppmuntrar eleverna att hitta fler möjliga lösningar på problemet.

Del 3: Redovisa och befästa problemet
Låt eleverna titta på varandras lösningar. Ge eleverna möjlighet att redovisa, berätta och förklara vilka strategier som de har använt och hur de har tänkt. Ha gärna en "Math congress" där eleverna får titta på en lösning och försöka förstå vilken strategi gruppen som redovisar har använt. Ge eleverna möjlighet att diskutera i par och resonera kring vilken strategi som har använts. Det är viktigt att lyssna aktivt och intresserat på alla lösningar.

Om författarna

Cecilia Palm är legitimerad matematiklärare 1-7 och är förstelärare på Framtidskompassen i V.Ingelstad. Cecilia är även författare till serien Piratmatte A-F och Tummen upp åk 4 och åk 5. Cecilia utnämndes till årets pedagog i Vellinge kommun 2012.

Ulrika Lindh är legitimerad matematiklärare 1-7 och är förstelärare på Vasaskolan i Kalmar, arbetar som utvecklingslärare för Kalmar kommun och är handledare för matematiklyftet. Hon har sedan 2016 varit ambassadör för Numicon, det vill säga utbildad i Numicon av Louise Pennington från Oxfords universitet, England.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen