Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Tummen upp! SO kartläggning åk 3 Series mark

Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11!
Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna träna just på den här typen av uppgifter. Övningarna i boken är utformade så att de visar vilken kunskapsnivå eleven ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Maria Godolakis

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Bedömningsstöd

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! SO kartläggning åk 3

978-91-47-11969-1

Maria Godolakis

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

Smakprov

  58 kr  (61 kr)   

Tummen upp! SO kartläggning åk 3 Facit

E471196901

Fil

       

Tummen upp! SO kartläggning åk 3 Bedömningsstöd

E471196902

Fil

       

Läs mer

Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. I Tummen upp! SO Kartläggning åk 3 övar eleverna i dessa förmågor.

Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns en användbar matris som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till boken finns bedömningsstöd och facit att ladda ner som PDF-filer.

Tummen upp! kan med fördel användas som en förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i SO-ämnena och som underlag för skriftliga omdömen, utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner.

Om författarna

Maria Godolakis har arbetat som lärare i grundskolan i över 20 år, varav ca 10 år på lågstadiet. Hon är behörig i ämnena SO, svenska, engelska, matematik och NO för F-3 och Sv/SO och engelska för åk 4-7. Sedan 2014 arbetar hon även som lärarutbildare på Halmstads Lärarhögskola, utbildningen SO åk 1-3 (där hon också skrivit kursplanen till utbildningen).

Maria arbetar med Ängelholms kommuns En-till-en-satsning på IKT och hon arbetar mycket kring frågorna med bedömning i skolan, och då framför allt formativ bedömning.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen