Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 3 Series mark

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 3 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i svenska i slutet av åk 3. Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 3. Resultatet visar vilka kunskaper eleven har och vad eleven behöver arbeta vidare med.
Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning kan med fördel användas som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och nationella prov.

Smakprov

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 3

978-91-47-12361-2

Susanne Holm, Marie Wredenfors

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 24 sidor

Smakprov

  58 kr  (61 kr)   

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 3 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71236101

Susanne Holm, Marie Wredenfors

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 3 Facit

E471236101

Fil

       

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 3 Stava vanliga ord

E471236102

Fil

       

Läs mer

För att varje elev ska förstå och vara delaktig i sin kunskapsutveckling är det av största vikt att eleven är insatt i vad kunskapskraven innebär och vad i det centrala innehållet i Lgr11 kraven motsvarar. Först då kan eleven se en röd tråd i strävan att utveckla sina förmågor i ämnet, vilket är syftet med undervisningen i svenska som andraspråk. Övningarna är därför direkt kopplade till kunskapskraven i svenska som andraspråk i åk 3. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna.

Elevernas resultat visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger i förhållande till kunskapskraven och lägst godkänd nivå för åk 3. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Längst fram i häftet finns en matris som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Matrisen ger en samlad översikt över hur både läraren och eleven anser att kunskapskraven är uppnådda.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen