Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Boken om teknik 1-3 Series mark

Boken om teknik 1-3 är skriven med vardagsnära texter och Att göra-uppgifter på det sätt som är ett signum för Hans Persson. En grundbok i teknik som är ett givet inslag i klassrummet på lågstadiet i framtiden. Skriven helt i linje med kunskapskraven i teknik, Lgr11.
I Boken om teknik 1-3 hittar du inspirerande texter, bilder och praktiska övningar som garanterat utvecklar alla de fem förmågorna i kursplanen för teknikämnet. Det finns övningar där man får träna på att konstruera, där man får vara kreativ och fiffig. Att göra på riktigt.

Hans Persson

Webbapp

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förBoken om teknik 1-3

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om teknik 1-3

978-91-47-12315-5

Hans Persson

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 64 sidor

Smakprov

  132 kr  (140 kr)   

Boken om teknik 1-3 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71231501

Hans Persson

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Boken om Teknik 1-3 Arbetsbok

978-91-47-12453-4

Hans Persson

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 36 sidor

Smakprov

  48 kr  (51 kr)   

Boken om teknik 1-3 Arbetsbok Digitalt utvärderingsexemplar

IC71245301

Hans Persson

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Boken om Teknik 1-3 Lärarbok

978-91-47-12452-7

Hans Persson

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 92 sidor

Smakprov

  268 kr  (284 kr)   

Boken om teknik 1-3 Provlektion Alla broars dag

E471231504

Fil

       

Boken om teknik 1-3 Provlektion Nobeldagen

E471231501

Fil

       

Lilla teknikverkstan - teknikutrustning för åk 1-6

E471231502

Fil

       

Tips från Hans Persson: Arbetsblad till coola 3D-glasögon

E471194503

Fil

       

Gratis webbapp

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Boken om teknik 1-3 webbapp

E471231503

Hemsida

       

Läs mer

Pedagogiska tankar
Boken om teknik 1-3 är elevernas första grundbok i teknik. Språket är lättläst utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen. Det är en stor utmaning att omsätta texterna i teknikämnet i Lgr11 och kursplanerna i genuin undervisning. Det finns inte några kunskapskrav för årskurs 3, utan meningen är att undervisningen ska sträva mot kunskapskraven för årskurs 6. Med Boken om teknik 1-3 får du hjälp att bryta ned och avgöra vilka delar som är lämpliga att arbeta med på lågstadiet.

Med ett enkelt och elevnära språk och exempel hämtade ur vardagen visar Hans Persson på hur mycket teknik vi har omkring oss och förklarar de viktigaste begreppen i teknikens värld. Det där som kan uppfattas som svårt blir plötsligt lätt och en självklar del i elevernas kunskapsförråd. Teori varvas med konkreta övningar där eleverna får göra på riktigt för att konkretisera en teknisk lösning. I Boken om teknik 1-3 får eleverna lära sig och själva använda arbetsgången i teknikens arbetssätt.

Komponenter
Grundboken tar hänsyn till begränsningar i läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd och svårighetsgrad till en lagom stor utmaning för åk 3.

Arbetsboken till Boken om teknik är en lekfull och matnyttig arbetsbok med uppgifter som befäster elevens kunskaper och ger eleverna möjlighet att utveckla de olika förmågorna i teknik.

Lärarboken till Boken om teknik innehåller kommentarer till varje kapitel med förslag på aktiviteter som förstärker innehållet i grundbokens texter. Du får också hjälp med hur du kan planera undervisningen så att den blir bedömningsbar och ger eleverna möjlighet att utveckla förmågorna i teknik.

Upplägg
Boken om teknik 1-3 är baserad på Lgr11 och utgår helt och hållet från förmågorna samt det centrala innehållet. Boken innehåller begrepp och fakta för att förstå hur teknik är en del av vår vardag. Som en röd tråd genom boken förklaras hur teknik har löst människans olika behov och hur teknikens arbetssätt går till. Här finns också övningar, "Att göra", där eleverna får möjlighet att praktiskt visa tekniska lösningar och tillämpa teknikens arbetssätt.

Innehåll
Boken om teknik 1-3 består av 6 kapitel:

- Vad är teknik?

- Varför teknik?

- Tekniska lösningar

- Transporter

- Olika delar som samverkar

- Alla tiders teknik

Gratis webbapp
I webbappen finns förklarande filmer och programmeringsövningar kopplade till kursplanen i teknik. Hans Persson tipsar också om länkar och förslag på hur du och dina elever kan arbeta vidare med programmering.

Om författarna

Författaren, Hans Persson, är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. 2014 belönades han av SLFF med motiveringen "Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014."

Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Fysik och Kemi, Boken om Biologi, Boken om NO 1-3, Boken om Teknik, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1–3.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen