Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Guldtrappan

Vägen till en digital skola

Alla lärare och elever borde vid varje lektionstillfälle ha lättillgängliga verktyg för att utveckla elevernas förmågor på bästa sätt. Vi erbjuder just såna kvalitetsverktyg, för alla utbildningsnivåer, som är förankrade i styrdokument, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

 

Liber har nära samarbeten med flera av årets Guldtrappan-premierade och vi gratulerar alla hjärtligt!
Se hur Täby satsar på tillgängligt lärande

  

Guldtrappan - för kliv mot digitalt lärande

En kvalitetsutmärkelse för huvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling.

 

Vinnare

Härryda kommuns förskola och grundskola
Stockholms stads gymnasieskola
Vellinge kommun med förskola, grundskola, gymnasieskola och vux
Västerås stads förskola
Öckerö kommuns förskola och grundskola

 

Hedersomnämnda 

Helsingborgs stad med förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning och sfi
Kunskapsskolan i Sverige med grundskola 4-9 och gymnasieskola
Lapplands kommunalförbunds gymnasieskola
Täby kommun med förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
 

Utmärkelsen Guldtrappan utdelas årligen sedan 2015 till skolhuvudmän som förverkligar digital innovation i skolan. Urvalet baseras på sju kriterier, i sammandrag: Huvudmän som arbetar innovativt, långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan. Huvudmän som bygger elevernas digitala kompetens med en stark och förankrad vision, med gott ledarskap för personalens kompetensutveckling och kollegiala lärande, med tillgänglig digital infrastruktur, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

 

Liber är en av flera partners till Guldtrappan. Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Mer på www.diu.se/guldtrappan

Guldtrappan