Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Lärare i karriären

God litteratur som stimulerar lust och lärande. Får vi ge några lästips som kan inspirera och ge nya insikter?


Många fler pedagogiktitlar

Att bli lärare i matematik Relationer i socialt arbete Vardagslivets socialpsykologi

Att bli lärare i matematik

Smakprov 

Relationer i socialt arbete

Smakprov

 

Vardagslivets socialpsykologi

Smakprov

Kollegialt lärande. GENOM PEDAGOGISK HANDLEDNING OCH LÄRANDE SAMTAL Läsförståelse. Insikt och undervisning Barn- och ungdomsvetenskap

Kollegialt lärande

Smakprov 

Läsförståelse. Insikt och undervisning

Smakprov

 

Barn- och ungdomsvetenskap

Smakprov

 

 

 

Formulera Bild och projekt i förskolan Bildundervisning och lärande genom bilder Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

Formulera. Bild och projekt i förskolan

Smakprov 

Bildundervisning och lärande genom bilder

Smakprov

 

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

Smakprov

 

 

Hållbar utveckling Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Hållbar utveckling. Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

Smakprov

 

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik

Smakprov

 

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Smakprov

 

 

Didaktiken efter Vygotskij Didaktik i omvandlingens tid Entreprenöriell fritidspedagogik

Didaktiken efter Vygotskij

Smakprov

Didaktik i omvandlingens tid

Smakprov

 

Entreprenöriell fritidspedagogik

Smakprov

 

 

Problemlösning som utgångspunkt,  978-91-47-11715-4 Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen, 978-91-47-10585-4 Demokratidilemman i läraruppdraget, 978-91-47-11159-6

Problemlösning som utgångspunkt

Smakprov

Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen

Smakprov

 

Demokratidilemman i läraruppdraget

Smakprov

Skolans möte med nyanlända Flerspråkighet som resurs, 978-91-47-12207-3 Idrott och hälsa – i går, i dag, i morgon

Skolans möte med nyanlända

Smakprov

Flerspråkighet som resurs

Smakprov

 

Idrott och hälsa – i går, i dag, i morgon

Smakprov

 

 

 

 

Nya läsningar av Astrid Lindgren Islam - en religionsvetenskaplig introduktion Lärande och jämställdhet i förskola och skola
Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap

Smakprov 

Islam - en religionsvetenskaplig introduktion

Smakprov

Lärande och jämställdhet i förskola och skola

Smakprov

 

 

Matematikens mönster Bedömning för lärande i teknikklassrummet Interaktion och flerspråkighet

Matematikens mönster

Smakprov 

Bedömning för lärande i teknikklassrummet

Smakprov

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet

Smakprov

 

 

  

Teknikutbildning för framtiden

Smakprov 

Entreprenöriell pedagogik i skolan 

Smakprov

Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen

Smakprov

 

 

  

Fritidshemmets uppdrag Specialpedagogik Tankarna springer före

Fritidshemmets uppdrag

Smakprov

Specialpedagogik i, om, för och med praktiken

Smakprov

Tankarna springer före, att bedöma ett andraspråk i utveckling

Smakprov

 

 

Lärarens retorik. Om tal och samtal i läraryrket

Smakprov 

Chick lit. Brokiga läsningar och didaktiska utmaningar 

Smakprov

Elevers kunskapsutveckling och förståelse av ekologiska processer

Smakprov

 

  

Bedömning för lärande i NO-klassrummet

Smakprov

Mathematics inside the black box

Smakprov

Bedömning för lärande i årskurs F-5, inne i "the Primary Black Box"

Smakprov

 

 

 

Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers engagemang och lärande

Smakprov

Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap

Smakprov

Entreprenöriellt lärande

Smakprov

 

 

 

Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen

Smakprov

Nu ler Vygotskij - eleverna, undervisningen och Lgr11

Smakprov

Barn och naturvetenskap

Smakprov

 

 

 

Det tänkande klassrummet

Smakprov

Tid för samtal

Smakprov

Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn

Smakprov

 

 

Betygssättning - en handbok

Smakprov

Prov och arbetsuppgifter - en handbok

Smakprov

Elefanten i klassrummet - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

Smakprov

 

 

Barn upptäcker skriftspråket - så tänker historiker

Smakprov

Att skriva sig till läsning

Smakprov

Boksamtalets dilemman och möjligheter

Smakprov

 

 

 

 

Att göra tänkande synligt
En bok om begreppsbaserad undervisning

Smakprov

Att förebygga mobbning i skolan

Smakprov

Inkludering och måluppfyllelse

Smakprov

 

 

 

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Smakprov

Att utveckla elevers tänkande

Smakprov

Källkritik

Smakprov

 

 

 

 Förläggarna i pedagogik

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om böckerna.