Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Lärare i karriären

God litteratur som stimulerar lust och lärande. Får vi ge några lästips som kan inspirera och ge nya insikter?


Många fler pedagogiktitlar

Kollegialt lärande. GENOM PEDAGOGISK HANDLEDNING OCH LÄRANDE SAMTAL Läsförståelse. Insikt och undervisning Barn- och ungdomsvetenskap

Kollegialt lärande

Smakprov 

Läsförståelse. Insikt och undervisning

Smakprov

 

Barn- och ungdomsvetenskap

Smakprov

 

 

Formulera Bild och projekt i förskolan Bildundervisning och lärande genom bilder Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

Formulera. Bild och projekt i förskolan

Smakprov 

Bildundervisning och lärande genom bilder

Smakprov

 

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

Smakprov

 

 

Hållbar utveckling Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Hållbar utveckling. Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

Smakprov

 

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik

Smakprov

 

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Smakprov

 

 

Didaktiken efter Vygotskij Didaktik i omvandlingens tid Entreprenöriell fritidspedagogik

Didaktiken efter Vygotskij

Smakprov

Didaktik i omvandlingens tid

Smakprov

 

Entreprenöriell fritidspedagogik

Smakprov

 

 

Problemlösning som utgångspunkt,  978-91-47-11715-4 Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen, 978-91-47-10585-4 Demokratidilemman i läraruppdraget, 978-91-47-11159-6

Problemlösning som utgångspunkt

Smakprov

Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen

Smakprov

 

Demokratidilemman i läraruppdraget

Smakprov

Skolans möte med nyanlända Flerspråkighet som resurs, 978-91-47-12207-3 Idrott och hälsa – i går, i dag, i morgon

Skolans möte med nyanlända

Smakprov

Flerspråkighet som resurs

Smakprov

 

Idrott och hälsa – i går, i dag, i morgon

Smakprov

 

 

Problemlösning som utgångspunkt,  978-91-47-11715-4 Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen, 978-91-47-10585-4 Demokratidilemman i läraruppdraget, 978-91-47-11159-6

Problemlösning som utgångspunkt

Smakprov

Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen

Smakprov

 

Demokratidilemman i läraruppdraget

Smakprov

 

 

Nya läsningar av Astrid Lindgren Islam - en religionsvetenskaplig introduktion Lärande och jämställdhet i förskola och skola
Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap

Smakprov 

Islam - en religionsvetenskaplig introduktion

Smakprov

Lärande och jämställdhet i förskola och skola

Smakprov

 

 

Matematikens mönster Bedömning för lärande i teknikklassrummet Interaktion och flerspråkighet

Matematikens mönster

Smakprov 

Bedömning för lärande i teknikklassrummet

Smakprov

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet

Smakprov

 

 

  

Teknikutbildning för framtiden

Smakprov 

Entreprenöriell pedagogik i skolan 

Smakprov

Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen

Smakprov

 

 

  

Fritidshemmets uppdrag Specialpedagogik Tankarna springer före

Fritidshemmets uppdrag

Smakprov

Specialpedagogik i, om, för och med praktiken

Smakprov

Tankarna springer före, att bedöma ett andraspråk i utveckling

Smakprov

 

 

Lärarens retorik. Om tal och samtal i läraryrket

Smakprov 

Chick lit. Brokiga läsningar och didaktiska utmaningar 

Smakprov

Elevers kunskapsutveckling och förståelse av ekologiska processer

Smakprov

 

  

Bedömning för lärande i NO-klassrummet

Smakprov

Mathematics inside the black box

Smakprov

Bedömning för lärande i årskurs F-5, inne i "the Primary Black Box"

Smakprov

 

 

 

Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers engagemang och lärande

Smakprov

Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap

Smakprov

Entreprenöriellt lärande

Smakprov

 

 

 

Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen

Smakprov

Nu ler Vygotskij - eleverna, undervisningen och Lgr11

Smakprov

Barn och naturvetenskap

Smakprov

 

 

 

Det tänkande klassrummet

Smakprov

Tid för samtal

Smakprov

Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn

Smakprov

 

 

Betygssättning - en handbok

Smakprov

Prov och arbetsuppgifter - en handbok

Smakprov

Elefanten i klassrummet - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

Smakprov

 

 

Barn upptäcker skriftspråket - så tänker historiker

Smakprov

Att skriva sig till läsning

Smakprov

Boksamtalets dilemman och möjligheter

Smakprov

 

 

 

 

Att göra tänkande synligt
En bok om begreppsbaserad undervisning

Smakprov

Att förebygga mobbning i skolan

Smakprov

Inkludering och måluppfyllelse

Smakprov

 

 

 

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Smakprov

Att utveckla elevers tänkande

Smakprov

Källkritik

Smakprov

 

 

 

 Förläggarna i pedagogik

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om böckerna.