Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Näst viktigast

Du som lärare är förstås ALLRA VIKTIGAST för att eleverna ska nå sina kunskapsmål.

 

Men NÄST VIKTIGAST är läromedlen, menar vi på Liber.

 

Din tid är en knapp resurs. Därför är du värd riktigt bra verktyg så att du kan nå dina pedagogiska mål med en rimlig arbetsinsats. Det är orimligt att du ska ta fram allt elevmaterial själv.

 

Vår uppgift är att stötta dig som lärare, och vi menar att de skolor som satsar på moderna kvalitetssäkrade läromedel ger både lärare och elever bättre förutsättningar.

 

Allmänbildning? Räcker det inte att googla?

 

 

Ett bra läromedel avlastar dig. Samtidigt uppmuntras eleverna och de får dessutom stöd i att ta ansvar för sitt lärande, även utanför klassrummet.

 

Våra läromedel utgår ifrån det centrala innehållet i läroplanen och gör det tillgängligt och tydligt för elev, lärare och vårdnadshavare. På så sätt blir utmaningarna konkreta och målen lättare att nå.

 

I tusentals olika projekt inom Liber omvandlas erfarna lärares kunskap och idéer till verktyg som du och alla andra lärare i Sverige sedan kan ta del av.