Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Kemiboken Series mark

Med Kemibokens upplägg med experiment, vardagsanknytningar och ett lättillgängligt språk får alla elever en god grund i kemi. I serien ingår två böcker: Kurs 1-boken har fokus på den oorganiska kemin, särskilt stökiometrin, medan kurs 2-boken är inriktad på organisk kemi och biokemi. Uppgifterna är många och varierade i båda böckerna, med utförligt facit. Längst bak i böckerna finns ett urval av laborationer.

Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Monika Larsson, Sigvard Lillieborg, Birgitta Lindh, Johanna Lundström, Maud Ragnarsson, Agneta Boström, Sten-Åke Sundkvist

Webbapp

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förKemi 1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Kemiboken 1

978-91-47-11594-5

Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 5
Omfång: 372 sidor

Smakprov

Nyhet
 
425 kr  (450 kr)   

Kemiboken 1 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71159401

Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Facit till Kemiboken 1 uppl. 5

E471159401

Fil

       

Kemiboken 1 webbapp

E471159402

Hemsida

       

Gymnasiekemi 1 Lärarhandledning cd

978-91-47-90496-9

Stig Andersson, Lennart Jörnland, Helena Lennholm, Birgitta Rosén, Artur Sonesson, Birgitta Stålhandske, Aina Tullberg

CD
Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 3
Omfång: 320 sidor

Smakprov

  2985 kr  (3731 kr)   

Kemiboken 1

978-91-47-08568-2

Hans Borén, Manfred Börner, Monika Larsson, Birgitta Lindh, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 4
Omfång: 332 sidor

Smakprov

  495 kr  (525 kr)   

Kemiboken 1 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91371-8

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Kemiboken 1 Onlinebok Lärarlicens Utvärderingsabonnemang

CE71073201

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Formativ bedömning i praktiken: Kemi 1 (nedladdningsbar)

978-91-47-91838-6

Olof Procopé

Fil
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 420 sidor

Smakprov

  999 kr  (1249 kr)   

Kemi 2

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Kemiboken 2 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91476-0

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Kemiboken 2 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71073401

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Kemiboken 2

978-91-47-08591-0

Hans Borén, Monika Larsson, Birgitta Lindh, Johanna Lundström, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 5
Omfång: 352 sidor

Smakprov

  479 kr  (508 kr)   

Gymnasiekemi 2 Lärarhandledning cd

978-91-47-90497-6

Stig Andersson, Lennart Jörnland, Helena Lennholm, Birgitta Rosén, Artur Sonesson, Birgitta Stålhandske, Aina Tullberg, Lars Rydén

CD
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 2
Omfång: 630 sidor

Smakprov

  3165 kr  (3956 kr)   
Sida 1 av 1    
  • Arvids flippade klassrum - filmade genomgångar i biologi och kemi

    Arvid Bååths elever får vissa moment i läxa på YouTube inför en lektion och lektionstiden frigörs då till problemlösning; se Arvids filmade biologi- och kemigenomgångar!

    Arvid Bååths flippade klassrum

Läs mer

Pedagogiska tankar
Med återkommande experiment, lösta exempel och ett lättillgängligt språk får alla elever möjlighet att lära sig kemi. För att understryka betydelsen av experiment för att förstå kemin, avslutas böckerna med ett urval av laborationer.

Komponenter
Faktaböcker till kurs 1 och 2, både som pappersböcker och digitalböcker, en lärarhandledning till varje bok som kan användas oberoende av kemiläromedel, formativ bedömning i praktiken till kurs 1 (författare är Olof Procopé) samt webbapp – ett kostnadsfritt digitalt verktyg för att träna på begrepp och basfakta.

Upplägg
Böckernas kapitel börjar med en inledning som tar upp innehållet och dess betydelse samt de centrala begreppen. Varje större område inleds med förslag på belysande experiment. Faktatexten, som innehåller gott om vardagsknytningar, bryts av med lösta exempel och i marginalen anges de uppgifter som eleven kan träna mer på. Kapitlen avslutas med en sammanfattning, och därefter uppgifter av varierande slag.

Kemiboken 1 - nya upplagan 5
Med experiment, många vardagsanknytningar och ett SVA-anpassat språk får alla elever en god grund i kemi. Kapitlen inleds med kunskapskraven och de centrala begreppen, som sedan förklaras inne i kapitlet. Uppgifterna, som är förmåge-taggade, syftar till att väcka intresse och få eleverna att fundera.

Fokus ligger på den oorganiska kemin. Stökiometrin och formelskrivning förklaras ingående med många lösta exempel och ett matrissystem som stöd. Ett kapitel om grundläggande organisk kemi finns med, med tanke på dem som bara läser kurs 1. Kemisk analys och analysmetoder ingår som del i olika kapitel. I slutet av boken finns ett urval av laborationer.

Kemiboken 1 - upplaga 4
Med experiment, många vardagsanknytningar och en berättande språkstil blir kemin verklighet för eleverna. Boken inleds med en översikt över ämnen och reaktioner och detta följs av ett kapitel om kemins karaktär och arbetssätt. Fokus ligger på den oorganiska kemin, och för att boken ska ge eleverna en god grund för fortsatta kemistudier, förklaras stökiometri och formelskrivning ingående med många lösta exempel. Ett kapitel om grundläggande organisk kemi finns också med. I slutet av boken finns ett urval av laborationer.

Kemiboken 2
Kemiboken 2 inleds med kemins karaktär och arbetssätt. Därefter ligger fokus på organisk kemi och biokemi som framställs på ett lättfattligt sätt med stöd av pedagogiska bilder. I den organiska kemin lyfts det organiska stamträdet fram. Biokemin har fokus på människans metabolism. Den analytiska kemin finns i ett eget, avslutande kapitel, med beskrivningar av både kemiska och biotekniska metoder och deras tillämpningar.

Lärarhandledningar i Kemi
De två lärarhandledningarna kan användas oavsett vilken kemibok eleverna har, eftersom materialet är indelat efter områden i respektive kurs. Lärarhandledningarna finns som nedladdningsbara filer och innehåller:

- didaktiska kommentarer

- laborationer med riskbedömning

- demonstrationer med riskbedömning

- övningsuppgifter

Materialet är heltäckande och mycket omfattande, motsvarande ca 350 sidor (lärarhandledning 1) respektive 700 sidor (lärarhandledning 2).

Om författarna

Författarna till Kemiboken är erfarna kemilärare från Stockholmsområdet. Hans Borén är pensionerad professor i organisk kemi och har varit lärarutbildare i Linköping.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen