Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Matematik Numerus Series mark

Matematik för gymnasiets högskoleförberedande program

En helt nyutvecklad serie för gymnasiets b- och c-spår. Genomarbetade teoriavsnitt, som både är stringenta och lättillgängliga. Samtliga övningsuppgifter är kategoriserade efter förmågorna. Många och utförliga lösningsförslag. Aktiviteter för kalkylprogram och symbolhanterande verktyg på dator. För kurs 3b och hela c-spåret dessutom programmering i Python 3.
Kraftfull digital modul, som ger tips och återkoppling i flera steg; köp till introduktionspris.

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förMatematik 1b

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Matematik Numerus 1b Digital Grupplicens

978-91-47-12985-0

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

Nyhet
 
119 kr  (149 kr)   

Matematik Numerus 1b Digital Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71298401

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Matematik Numerus 1b

978-91-47-11567-9

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 396 sidor

Smakprov

Nyhet
 
300 kr  (318 kr)   

Matematik Numerus 1b Digitalt utvärderingsexemplar

IC71156701

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Matematik 1c

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Matematik Numerus 1c Digital Grupplicens

978-91-47-12765-8

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

Nyhet
 
119 kr  (149 kr)   

Matematik Numerus 1c Digital Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE75031001

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Matematik Numerus 1c

978-91-47-11568-6

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 412 sidor

Smakprov

Nyhet
 
300 kr  (318 kr)   

Matematik Numerus 1c Digitalt utvärderingsexemplar

IC71156801

Andreas Rung, Eva von Heijne, Thomas Rundlöf

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Matematik 2b

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Matematik Numerus 2b Digital Grupplicens

978-91-47-12988-1

Andreas Rung, Eva von Heijne

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

Nyhet
 
119 kr  (149 kr)   

Matematik Numerus 2b Digital Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71298701

Andreas Rung, Eva von Heijne

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Matematik Numerus 2b

978-91-47-12770-2

Andreas Rung, Eva von Heijne

Upplaga: 1
Omfång: 312 sidor

Smakprov

Ber. lev. v. 5-2019
Nyhet
 
300 kr  (318 kr)   

Matematik Numerus 2b Digitalt utvärderingsexemplar

IC71277001

Andreas Rung, Eva von Heijne

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Nyhet
 
     

Matematik 2c

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Matematik Numerus 2c Digital Grupplicens

978-91-47-12992-8

Andreas Rung, Eva von Heijne

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

Nyhet
 
119 kr  (149 kr)   

Matematik Numerus 2c Digital Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71299101

Andreas Rung, Eva von Heijne

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Matematik Numerus 2c

978-91-47-11615-7

Andreas Rung, Eva von Heijne

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 348 sidor

Smakprov

  300 kr  (318 kr)   

Matematik Numerus 2c Digitalt utvärderingsexemplar

IC71161501

Andreas Rung, Eva von Heijne

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       
Sida 1 av 1    
  •  

    Liber Digital

    Matematik Numerus Digital anpassar adaptivt ledtrådar, lösningstips och svar efter hur du räknar. Steg för steg kan eleven arbeta sig fram till en djupare förståelse och den sköna känslan av att själv ha kommit fram till rätt metod och resultat.

Läs mer

Matematik Numerus
En helt nyutvecklad serie för gymnasiet. Ett av våra mål har varit att förse övningarna med fler och utförligare lösningsförslag än vad du hittar i andra läromedel. Bättre chans att komma vidare hemma vid köksbordet. Lättare för dig som lärare att hjälpa hela klassen framåt.

Räkna med programmering!
Matematik Numerus svarar mot Skolverkets styrdokument och är rikligt försedd med övningar för kalkylprogram, symbolhanterande verktyg och i programmering. Vi använder Excel, GeoGebra och Python 3.

Räkna med tydlighet
I den här serien går vi lite djupare än i andra läromedel, men utan att bli "svåra". I Matematik Numerus får eleverna tydliga och lättillgängliga teoriavsnitt, med fokus på moment ur det centrala innehållet.

Räkna mot förmågorna
Hela läromedlet är strukturerat efter styrdokumenten. Alla övningsuppgifter är kategoriserade efter förmågor och nivå. Förmågorna finns också med i den bedömningsmatris som följer på varje kapiteltest.

Räkna med stöd i digital version
Matematik Numerus finns också i en komplett digital version med interaktiv och intelligent återkoppling steg för steg genom alla uppgifter. Här får varje elev hjälp. Samtidigt får du som lärare automatisk uppföljning av allas framsteg och kan lätt hålla koll på att hela klassen är med.

Vad är Matematik Numerus bra på?
- Lättillgängliga teoriavsnitt

- Tydlig koppling till förmågorna

- Datorövningar anpassade till styrdokumenten

- Digital plattform med kraftfull interaktivitet

- Många och genomarbetade lösningsförslag

Om författarna

Andreas Rung har en bakgrund som civilingenjör, med en doktorsexamen i fysik. Han undervisar i fysik och matematik vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm.

Eva von Heijne är civilingenjör och lärare i matematik och kemi. Hon har länge undervisat vid Franska Skolan i Stockholm och Hersby gymnasium på Lidingö, och är nu verksam inom Vuxenutbildningen.

Thomas Rundlöf är gymnasie- och högstadielärare i matematik och naturkunskap och undervisar sedan många år på Enskilda Gymnasiet i Stockholm.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen