Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Psykologi för gymnasiet Series mark

Lockar till spontanläsning!
Utgångspunkten för denna serie har varit att göra läroböcker som, förutom att de innehåller alla väsentliga kunskapsområden och perspektiv inom psykologiämnet, gör att eleverna läser den av eget intresse. Som ett komplement till de två kursböckerna finns Fallbeskrivningar i psykologi samt en reportagebok som beskriver hur det är att leva med psykisk sjukdom. Psykologi för gymnasiet är framtagna för kurserna 1, 2a och 2b.

Nadja Ljunggren

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för

Recension


Om paketPsykologi 1 och 2a

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Psykologi 1 och 2a Digitalbok Grupplicens

978-91-47-50292-9

Nadja Ljunggren

Digitalbok
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 2
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Psykologi 1 och 2a Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE75029101

Digitalbok
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 2
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Psykologi 1 och 2a Kombo

978-91-47-12916-4

Eleverna får Psykologi 1 och 2a som tryckt kursbok och som digitalbok. Lärare får kursboken som digitalbok.
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser till digitalboken.

  392 kr  (490 kr)   

Psykologi 1 och 2a

978-91-47-12497-8

Nadja Ljunggren

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 2
Omfång: 448 sidor

Smakprov

  342 kr  (363 kr)   

Psykologi 1 och 2a

978-91-47-09296-3

Nadja Ljunggren

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 392 sidor

Smakprov

  363 kr  (385 kr)   

Psykologi 2a och 2b

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Psykologi 2a och 2b Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91946-8

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Psykologi 2a och 2b Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79194501

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Psykologi 2a och 2b

978-91-47-11744-4

Nadja Ljungren

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 224 sidor

Smakprov

  299 kr  (317 kr)   

Fallbeskrivningar och reportage

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Leva med psykisk sjukdom

978-91-47-09297-0

Nadja Ljunggren

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 128 sidor

Smakprov

  203 kr  (215 kr)   

Fallbeskrivningar för Psykologi 1 och 2

978-91-47-11582-2

Nadja Ljunggren

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 128 sidor

Smakprov

  201 kr  (213 kr)   

Fallbeskrivningar för Psykologi 1 och 2 Lärarhandledning

E471158202

Fil

       
Författarkrönika Sida 1 av 1    

Om paket

När du vill kombinera tryckt och digitalt beställer du förmånligast ett Kombo-paket. Då får eleverna kursboken Psykologi 1 och 2a (upplaga 2) både som tryckt lärobok och som digitalbok. Två lärarlicenser till kursboken som digitalbok ingår.

Den minsta grupp du kan beställa paketet till är 20 elever.

Läs mer

Psykologi 1 och 2a
Boken innehåller bland annat de psykologiska perspektiven, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, minne, perception, personlighetspsykologi, kriser, psykisk hälsa och ohälsa. Psykisk hälsa behandlas dels utifrån från aktuell forskning om livsstilsfaktorer som sömn, stress och träning, dels utifrån teorier om att finna mening och sammanhang.

Varje kapitel innehåller frågor och övningar som syftar till reflektion och till att knyta teorin till den egna vardagen. Här finns också tips om läsning, podcasts, dokumentärer och liknande att gå vidare med.

Psykologi för gymnasiet kan användas både i klassrumsundervisning och för självstudier. Innehåll och disposition gör att man kan välja att lägga upp undervisningen på olika sätt.

Läroboken är omfångsrik, rikt illustrerad och innehåller olika typer av texter; traditionell lärobokstext, citat, fallbeskrivningar, faktarutor och uppgifter - inte minst reflektionsfrågor. Varje kapitel inleds med en eller flera uppgifter.

Psykologi 2a och 2b
Hur påverkas vår koncentrationsförmåga, sömn och stressnivå av att vi kan kommunicera med andra människor dygnet runt? Vilket inflytande har de sociala medierna över vår självbild? Är våldsamma datorspel farligt – vad säger forskarna? Varför leker egentligen barn? Vad händer i hjärnan när vi ”tycker om” en produkt? Hur ser forskarna i dag på relationen mellan arv och miljö? Finns det psykologiska förklaringar till varför människor vill veta och förstå?

Författaren Nadja Ljunggren tar upp aktuella ämnen och resonerar kring dessa både utifrån etablerade teorier och ny forskning. Syftet är att läsaren ska få idéer kring hur man kan använda kunskaper inom psykologi för att förstå processer i samhället och inom sig själv.

Fallsamling för Psykologi 1 och 2
Boken innehåller en rad olika berättelser som är skrivna för att eleverna ska öva på att tillämpa psykologiska teorier och perspektiv. Den är tänkt att användas för alla som läser någon av kurserna Psykologi 1, 2b och 2a.

I slutet av boken finns det uppgifter till varje fall. Till boken finns även en lärarhandledning att ladda ned kostnadsfritt. Här finns genomgångar av alla fall, en instruktion för hur man skriver en fallanalys samt lästips.

Leva med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning
Hur känns det att vara i en psykos? Vad är svårast med att ha en mamma som är alkoholist? Vilka fördomar möter människor med adhd och Aspergers syndrom? Vilken hjälp finns att få?

Leva med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning är en reportagebok där läsaren får möta människor som lever med, eller är anhöriga till, personer med en psykisk sjukdom eller en neuropsykiatriskt funktionsnedsättning. Det handlar inte främst om symtom, diagnoser och behandlingsmetoder utan hur det är att leva med en psykisk sjukdom eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Med andra ord är fokuset på ett inifrånperspektiv.

Här finns också intervjuer med vårdpersonal och faktarutor om vanliga psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar samt behandlingsmetoder.

Boken fungerar utmärkt som komplement till kursböckerna Psykologi 1 och 2a och Psykologi 2a och 2b.

Om författarna

Nadja Ljunggren är författare samt lärare i svenska och psykologi.

Recension

Ur recensionen i BTJ-häftet nr 22, 2015, av .Hanna Troëng: Psykologi 2a och 2b är välskriven och underhållande. Utöver tankeväckande aspekter på ämnen i tiden förmedlar även författaren vikten av att förhålla sig kritiskt till vetenskap och fakta. Nadja Ljunggren har ett personligt och lättfattligt språk och väcker med hjälp av "cliffhangers" intresse hos läsaren.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen