Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Religion - helt enkelt Series mark

Religion - helt enkelt är ett läromedel för religionskunskap 1 av Börge Ring. Lärarboken ser ut som elevboken men ger förslag på frågeställningar och andra praktiska tips till varje uppslag i elevboken. Här finns över 600 uppgifter!

Börge Ring

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för

RecensionTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Religion - helt enkelt Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91451-7

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Religion - helt enkelt Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79102201

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Religion - helt enkelt

978-91-47-10368-3

Börge Ring

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 256 sidor

Smakprov

  308 kr  (326 kr)   

Religion - helt enkelt Lärarbok

978-91-47-10367-6

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 276 sidor

Smakprov

  1065 kr  (1129 kr)   
Författaren Börge Ring Sida 1 av 1    

Läs mer

Utmärkande drag
- Utgår från svenska förhållanden

- Återkommande rubriker underlättar jämförelser

- Lärarbok och elevbok går hand i hand

- Mer än 600 samtalsfrågor och arbetsuppgifter

Ett läromedel - två versioner
Religion – helt enkelt finns i två versioner: en för elever och en för lärare. Lärarboken ser likadan ut som elevboken men med kommentarer kring uppslagen som ger förslag på dels avsnitt som bör betonas i undervisningen, dels elevuppgifter av olika slag.

Underlättar din vardag
Tanken med att göra lärarboken helt parallell med elevboken är att du som lärare ska slippa bära med dig mer än en bok till klassrummet. Syftet är att underlätta det vardagliga klassrumsarbetet genom att ge praktiska tips och tankegångar som kan bära i det konkreta lärararbetet. Dessutom finns det utrymme för att lägga in egna kommentarer så att allt finns samlat på en plats. I lärarboken finns också återkommande hänvisningar till ämnesplanen så att varje avsnitt som tas upp kan motiveras utifrån dessa.

Avstamp i Sverige
Texten utgår från Sverige och det religiösa liv som finns här. I beskrivningen av religioner och livsåskådningar betonas att det aldrig finns ett enda svar på hur människor följer sin specifika övertygelse.

Kapitelupplägg
Kapitlen följer en gemensam rubriksättning vilket underlättar en jämförelse mellan de olika religionerna/livsåskådningarna. Varje kapitel är indelat i fem delar:

- Om religionen/livsåskådningen

- Heliga texter

- Högtider

- Riktningar

- Religionen/livsåskådningen i samhället

Mer än 600 uppgifter!
Genom att Religion - helt enkelt innehåller över 600 samtalsfrågor och arbetsuppgifter är det enkelt att variera och anpassa undervisningen till en viss klass eller elev. Men det finns en fråga som återkommer genom hela boken: "Vilka konsekvenser får svaren du ger för hur du vill leva?” Tanken är eleverna hela tiden ska reflektera över det egna ställningstagandet.

Om författarna

Börge Ring är gymnasielärare och författare till flera läromedel i religionskunskap och svenska. Han tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015. Börge är också trubadur och kompositör.

Recension

Titeln förmodas syfta på bokens strama upplägg både vad gäller bild och text. Det stämmer att upplägget är koncentrerat - och med föredömliga historiska översikter. I inledningen uppmanas eleverna till ett personligt skrivande vad gäller ”det viktigaste” i livet. Ett bra initiativ till personliga reflektioner, som kan ställas mot officiella livsuppfattningar. En föredömligt enkel grund- och referensbok för kursen religionskunskap 1.

Hans-Evert Renérius, Bibliotekstjänst 12122010

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen