Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Religion - att tro och veta Series mark

Religion – att tro och veta är ett läromedel för alla som vill ha en klassisk och fyllig lärobok i ämnet. Läromedlet passar utmärkt för religionskunskap 1.

Börge Ring

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Religion – att tro och veta

978-91-21-21113-7

Börge Ring

Utgivningsår: 2006 , Upplaga: 1
Omfång: 288 sidor

  397 kr  (421 kr)   
Författaren Börge Ring Sida 1 av 1    

Läs mer

Utmärkande drag
- Religionshistoria

- Religionsutövningen idag

- Kvinnors villkor

De olika religionerna presenteras utifrån ett återkommande mönster. Först kommer ett omfattande religionshistoriskt avsnitt. Här får läsaren följa utvecklingen från ursprunget fram till idag. Sedan följer ett avsnitt som tar upp religionsutövningens olika uttryck idag. Här betonas religionens grundtankar och vad det innebär i praktiken att leva efter religionens bud. Kvinnors villkor får ett stort utrymme. Därefter ges en överblick över religionens spridning och dess olika riktningar.

Boken innehåller också ett kapitel som behandlar tre perspektiv på religion. Det första handlar om religion och vetenskap, och tar bland annat upp frågan om vad som är tro och vad som är vetande.

Ett andra perspektiv utgår från frågan om religion är förtryckande eller befriande och när en övertygelse övergår till fanatism.

Ett tredje perspektiv sätter fokus på religioners förhållande till sexualitet. Boken avslutas med ett kapitel med de viktigaste etiska teorierna.

Om författarna

"I mitt skrivande samtalar jag med eleven, ställer frågor och kommer med påståenden som gärna får ifrågasättas, och jag försöker landa i den verklighet som religioner och andra livsåskådningar vuxit fram i. Där försöker jag vandra tillsammans med eleven." Börge Ring, lärare och författare

Börge är gymnasielärare och författare till flera läromedel i religionskunskap och svenska. Han tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen