Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Religion och ... Series mark

Båda böckerna i nya upplagor!
Börge Rings populära böcker i religionskunskap ger stor möjlighet att variera och anpassa undervisningen till olika situationer och elevgrupper. Religion och sånt 1 tar upp det mest centrala och grundläggande inom ämnet. Religion och sammanhang 1 och 2 har samma kapitelindelning som Religion och sånt men behandlar områdena bredare och djupare. Båda böckerna passar kursen Religionskunskap 1. Till böckerna finns Religion och sammanhang – antologin.

Börge Ring

Om författarna

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Religion och sånt 1 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91680-1

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 4
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Religion och sånt 1 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79167901

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Religion och sånt 1

978-91-47-10792-6

Börge Ring

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 4
Omfång: 224 sidor

Smakprov

  286 kr  (303 kr)   

Religion och sammanhang 1 och 2 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91677-1

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 4
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Religion och sammanhang 1 och 2 Onlinebok Lärarlicens Utvärderingsabonnemang

CE79167601

Onlinebok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Religion och sammanhang 1 och 2

978-91-47-10793-3

Börge Ring

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 4
Omfång: 352 sidor

Smakprov

  373 kr  (395 kr)   

Religion och sammanhang

978-91-47-09254-3

Börge Ring

Utgivningsår: 2009 , Upplaga: 3
Omfång: 320 sidor

  385 kr  (408 kr)   

Religion och sammanhang antologin

978-91-21-18436-3

Börge Ring, Anna Sjöstrand

Utgivningsår: 2002 , Upplaga: 1
Omfång: 288 sidor

  466 kr  (494 kr)   
Författaren Börge Ring Sida 1 av 1    

Läs mer

Utmärkande drag
- Personligt tilltal

- Utgår från elevernas livsvärld

- Fokuserar på de stora livsfrågorna

- Integrerat genusperspektiv

Religion och sånt 1
Religion och sånt 1 vänder sig främst till yrkesprogrammen. Tilltalet är personligt och utgår från elevers och ungdomars livsvärld utan att tappa djup i ämne och framställning.

De olika religionernas centrala budskap, etik och reflektion kring de stora livsfrågorna går som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med en kort sammanfattning. Religion och sånt 1 innehåller även många och varierade uppgifter som inbjuder till diskussion, eftertanke och ställningstagande.

Den reviderade upplagan inleds med ett helt nytt kapitel som tar upp livsåskådningar på ett mer övergripande sätt.

Därefter följer ett kapitel om etik som ger grund för diskussioner om livsfrågor. Detta följs av naturfolkens religioner och de fem världsreligionerna. Kvinnornas roll och religionsutövningen i dagens Sverige behandlas utförligt. Boken avslutas med tre avsnitt som behandlar nya religiösa rörelser, som New Age, esoteriska rörelser samt sekter.

Religion och sammanhang 1 och 2
Religion och sammanhang 1 och 2 är avsedd för de högskoleförberedande programmen. Boken har samma kapitelindelning som Religion och sånt 1 men innehållet är både breddat och fördjupat. Diskussionen om mäns och kvinnors ställning är integrerad i respektive kapitel.

De stora världsreligionerna presenteras utifrån ett återkommande mönster:

- Grundtankar - ursprung

- Vardag och högtid

- Riktningar

- Uppgifter

Den reviderade upplagan har två nya kapitel. Boken inleds med ett introducerande kapitel som behandlar frågor om kunskap och verklighet, religiösa såväl som icke religiösa livsåskådningar, samt frågor om identitet. Boken avslutas med ett kapitel som tar upp hur vetenskap förhåller sig till religion.

I varje kapitel finns sidhänvisningar till antologin och förslag på andra böcker för vidare läsning.

Religion och sammanhang – antologin
I antologin finns en mängd centrala texter hämtade från judendomen, kristendomen, islam, hinduismen, buddhismen, de kinesiska religionerna samt naturfolkens religioner. Dessutom finns texter som anknyter till temastudier om New Age, satanism, sekter samt mäns och kvinnors roller i religionen.

Till varje religion eller tema finns olika sorters texter; urkundstexter, analyserande texter som direkt anknyter till religionens eller temats kärna, texter som mer kretsar kring den personliga upplevelsen och förståelsen samt uppgifter av skilda slag.

De flesta av dessa texter går inte att hitta i andra antologier. Texturvalet är gjort av Börge Ring och Anna Sjöstrand.

Om författarna

”Det gäller att hitta en stil för varje bok. Tilltalet ska vara personligt utan att bli för privat. Boken får heller inte vara för neutral i tonen. Jag försöker ha mottagaren i huvudet när jag skriver. Många gånger tänker jag på tidigare elever som jag har haft och deras frågor som vi diskuterat i klassrummet.”

Börge Ring är gymnasielärare och författare till flera läromedel i religionskunskap och svenska. Han tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015. Börge är också trubadur och kompositör.

För texturvalet i Religion och sammanhang - antologin står även Anna Sjöstrand.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen