Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Religion och andra livsåskådningar Series mark

Går det egentligen att beskriva hur en kristen, jude eller muslim är? I sin nya bok Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 betonar författaren Börge Ring att varje religion, och varje livsåskådning för den delen, kan tolkas och praktiseras på flera sätt. En religion uppvisar alltid en mångfald av föreställningar och uttryck.

Börge Ring

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för

RecensionTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91949-9

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställa samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79194801

Onlinebok
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Religion och andra livsåskådningar 1 och 2

978-91-47-11728-4

Börge Ring

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 364 sidor

Smakprov

  351 kr  (372 kr)   
Författaren Börge Ring Sida 1 av 1    

Läs mer

Religioner, livsåskådningar, livshållningar
Författaren presenterar och diskuterar begrepp som är viktiga för förståelsen av religioner och livsåskådningar. Vad kännetecknar en religion eller en livsåskådning? Vad innebär en icke-religiös livsåskådning? Går det att blanda religiös tro och andra livsåskådningar? Bör man istället tala om livshållning eller livstolkning istället för livsåskådning?

Boken innehåller givetvis de grundläggande tankegångarna i de fem världsreligionerna, samt andra livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism, ekosofi, hedonism och feminism. Men också vad som utmärker privatreligiositet och nyandlighet idag.

Religionens och livsåskådningarnas roll i samhälle
I överensstämmelse med ämnesplanen för religionskunskap betonar Religion och andra livsåskådningar att religioner och livsåskådningar praktiseras på olika sätt beroende på de olika tolkningar individer och grupper ger sin tro och övertygelse. Här tas bland annat upp frågor som handlar om relationen mellan religion och identitet, klass samt kön. En särskild tonvikt ligger vid hur religioner utövas i dagens Sverige. Boken redogör för olika perspektiv på debatten religion och vetenskap, men även för hur det idag bedrivs vetenskaplig forskning om religion.

Etik i teori och praktik
Olika etiska teorier presenteras, diskuteras och praktiseras med syfte att öva förmågan att kritiskt granska olika argument och ståndpunkter i moraliska frågor.

Om författarna

Börge Ring är gymnasielärare och författare till flera läromedel i religionskunskap och svenska. Han tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015. Börge är också trubadur och kompositör.

Recension

Läromedlet har en pedagogiskt välfungerande disposition, är rikt illustrerad och kompletterad med faktarutor och instuderingsfrågor. Språket är enkelt och effektivt, och framställningen är saklig och utan tendens, skriver Mats K.G. Johansson i BTJ-häftet nr 22, 2015.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen