Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Exposé - Samhällskunskap Series mark

Går på djupet - även med uppgifterna!
Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande.

Michaela Arlt, Fuat Deniz, Kjell Engelbrekt, Hanns von Hofer, Ci Holmgren, Fredrika Lagergren Wahlin, Rolf Lidskog, Annika Svensson, Henrik Tham, Anna Andersson, Jan-Olof Andersson, Börge Ring

Om författarna

Lämplig förSamhällskunskap 1a1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Exposé aktiv Samhällskunskap 1a1 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91209-4

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Exposé aktiv Samhällskunskap 1a1 Onlinebok Lärarlicens Utvärderingsabonnemang

CE79094101

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Exposé Samhällskunskap Aktiv 1a1

978-91-47-10356-0

Jan-Olof Andersson, Anna Andersson

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 3
Omfång: 252 sidor

Smakprov

  375 kr  (398 kr)   

Samhällskunskap 1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Exposé 1 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91208-7

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Exposé 1 Onlinebok Lärarlicens Utvärderingsabonnemang

CE79094501

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Exposé 1

978-91-47-10357-7

Mats Andersson, Michaela Arlt, Fuat Deniz, Kjell Engelbrekt, Hanns von Hofer, Ci Holmgren, Fredrika Lagergren Wahlin, Börge Ring, Annika Svensson, Henrik Tham

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 4
Omfång: 384 sidor

Smakprov

  373 kr  (395 kr)   

Samhällskunskap 1 och 2

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Exposé 1 och 2 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91207-0

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Exposé 1 och 2 Onlinebok Lärarlicens Utvärderingsabonnemang

CE79094301

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Exposé 1 och 2

978-91-47-10358-4

Mats Andersson, Michaela Arlt, Fuat Deniz, Kjell Engelbrekt, Hanns von Hofer, Ci Holmgren, Fredrika Lagergren Wahlin, Rolf Lidskog, Börge Ring, Annika Svensson, Henrik Tham

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 4
Omfång: 608 sidor

Smakprov

  423 kr  (448 kr)   

Lärarhandledning

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Exposé Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-91705-1

Mats Andersson, Johan Linder

Fil
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 2
Nedladdningsbar i 12 månader

  696 kr  (870 kr)   

Exposé Lärarhandledning cd

978-91-47-90632-1

Mats Andersson, Johan Linder

CD
Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 1

  1307 kr  (1634 kr)   

Läs mer

Utmärkande drag
- Utgår från individen

- Analyserande uppgifter

- Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder

Experter vågar ta ut svängarna
Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala.

Analyserande uppgifter
För att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara.

Exposé 1 och 2
Exposé 1 samt 1 och 2 behandlar innehållet i samhällskunskapskurserna 1b och 2.

Exposé 1 inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik.

Exposé 1 har tonvikten på svenska förhållanden, Exposé 2 på internationella förhållanden och ekonomi.

Fyra utgångspunkter
Alla ämnesområden behandlas utifrån:

- Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?

- Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.

- Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.

- Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.

Exposé aktiv 1a1
Exposé aktiv är anpassad för yrkesprogrammens kurs samhällskunskap 1a1.

Boken vänder sig till dem som vill arbeta aktivt med samhällsfrågor. Därför finns det ett stort antal uppgifter under rubrikerna: Kan du detta?, Tänk efter och diskutera, Ta reda på fakta, Analysera och påverka samt Fältuppgifter.

Närhet till eleverna
Exposé aktiv består av två avdelningar: demokratin i samhället respektive arbete och välfärd. Den röda tråden genom hela boken är demokratifrågor. Varje kapitel inleds med en vardaglig situation följt av ett par frågeställningar för att väcka läsarens intresse kring området som ska studeras. Texten är personlig och går från det som ligger nära eleverna till det mer abstrakta.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbar fil och fungerar för samtliga böcker i serien Exposé.

Förutom kommentarsmaterial finns ett stort antal uppgifter och övningar av olika slag. Övningarna tränar elevernas olika förmågor såsom faktakunskap, förståelse och ställningstagande och är uppdelade under följande rubriker:

Fakta och förståelse: Syftar till att underlätta inläsning och ge grundläggande förståelse.

Diskussion och värdering: Syftar till att ge eleverna möjlighet att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta ställning.

Analys- och jämförelseuppgifter: Syftar till att utifrån fakta analysera och dra slutsatser kring ett ämne.

Undersök och fördjupa: Syftar till att ge eleverna möjlighet att träna relevanta förmågor och metoder.

Om författarna

”Det är viktigt att lära sig att tänka kritiskt. Fria medier är en förutsättning för det demokratiska samhället men bara för att de är fria innebär det inte att de levererar sanningen. Med hjälp av exempel och resonerande text visar vi på de svårigheter som finns i dagens mediasamhälle.”

Michaela Arlt, författare och journalist på Sveriges Radio

Exposé 1, Exposé 1 och 2
Michaela Arlt, journalist, Sveriges Radio

Fuat Deniz, sociolog, Örebro universitet

Kjell Engelbrekt, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Hanns von Hofer, professor i kriminologi, Stockholms universitet

Ci Holmgren, journalist, Sveriges Radio

Fredrika Lagergren, fil.dr i statsvetenskap, avdelningsdirektör vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen, Göteborgs universitet

Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet

Annika Svensson, nationalekonom, Riksbanken

Henrik Tham, professor i kriminologi, Stockholms universitet

Uppgifter
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad

Börge Ring, lärare vid Södra Latin gymnasium, Stockholm

Exposé Aktiv
Anna Andersson, lärare i samhällskunskap

Jan-Olof Andersson, läromedelsförfattare samt lärare i samhällskunskap och ekonomiska ämnen

Lärarhandledning
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad

Johan Linder, lärare vid Kärrtorps gymnasium, Stockholm

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen