Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Samhällskunskap Series mark

Många elever tycker att samhällskunskap är kul eftersom det ofta handlar om sådant som händer här och nu och därför berör, engagerar och ibland även upprör. Samtidigt är det just det som kan göra ämnet svårt. Det finns inte alltid bara ett sätt att tänka eller tycka, eller bara ett svar eller perspektiv.

Daniel West, Uriel Hedengren

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för



Samhällskunskap 1a1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Samhällskunskap 1a1 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91408-1

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Samhällskunskap 1a1Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79099201

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Samhällskunskap 1a1

978-91-47-09272-7

Daniel West

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 240 sidor

Smakprov

  297 kr  (315 kr)   

Samhällskunskap 1b

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Samhällskunskap 1b Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91406-7

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Samhällskunskap 1b Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79099401

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Samhällskunskap 1, 2 och 3

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Samhällskunskap 1, 2 och 3 Digitalbok Grupplicens

978-91-47-91470-8

Digitalbok
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Samhällskunskap 1, 2 och 3 Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79099601

Digitalbok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Samhällskunskap 1, 2 och 3

978-91-47-09273-4

Daniel West, Uriel Hedengren

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 576 sidor

Smakprov

  455 kr  (482 kr)   
Författarkrönika Sida 1 av 1    

Läs mer

Utmärkande drag
- Resonerande text som uppmanar till reflektion.

- Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt

- Faktapåståenden i ett meningsbärande sammanhang

- Eleverna kan ställa sina egna uppfattningar mot andras

Uppmanar till reflektion
Det nya läromedelspaketet Samhällskunskap tar upp frågor och ämnen som kan ha lika mycket med värderingar, känslor och attityder att göra, som med kunskap eller vetande. En av de röda trådarna genom böckerna är att inte ta sina egna uppfattningar eller åsikter för givna - det kan finnas andra.

Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt
Ämnesplanernas betoning på ett kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt har en framskjuten plats. Detsamma gäller frågor som rör makt, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samtidigt innehåller böckerna alla de viktiga moment och kunskapsområden som gör en klassisk bok i samhällskunskap.

Faktapåståenden i ett meningsbärande sammanhang
Boken Samhällskunskap poängterar vikten av att förstå varför något ser ut som det gör, eller varför det fungerar som det gör. Förstår man detta är det lättare att ta till sig fakta kring företeelsen.

Uppgifter vid texten
I anslutning till den löpande texten finns det frågor som syftar till reflektion och ställningstagande. Det ger en direkt koppling mellan ifrågasättande och läromedelstext.

Samhällskunskap 1a1
Innehåll

- Om att påverka och att påverkas

- Kunskap och okunskap

- Individen, samhället och kulturen

- Diskriminering, fördomar och social status

- Demokrati och diktatur

- Politiska partier

- Statsskickets grunder

- Riksdag och regering

- Kommuner, landsting och regioner

- EU – den europeiska unionen

- Internationellt beslutsfattande

- Massmedier - den tredje statsmakten

- Sverige i förändring

- Näringsliv och arbetsmarknad

- Arbete, sparande och konsumtion

- Vad är samhällsekonomi?

Samhällskunskap 1b
Innehåll

Förutom innehållet i 1a1 tillkommer följande områden:

- Samhällsvetenskapliga arbetsmetoder

- Samhälle i förändring

- Rättssamhället

- Den svenska välfärden

- Hushållen och samhällsekonomin

- Tillväxt och konjunkturer

- Ekonomisk politik

- Sverige och omvärlden

Samhällskunskap 1, 2 och 3
Innehåll

Förutom innehållet i 1b tillkommer följande områden:

- Vetenskapsteori

- Det ekonomiska tänkandets historia

- Internationell ekonomi

- Internationella relationer

- Fattigdom och utveckling

Om författarna

"Något man lätt slås av när man slår upp en lärobok i samhällskunskap, vilken som helst, är att fokus ligger på att redogöra för hur samhället fungerar, inte varför det fungerar som det gör. Men det är direkt nödvändigt att ge faktapåståenden ett meningsbärande sammanhang. Det är lättare att komma ihåg hur om man samtidigt förstår varför. En uppenbar brist i många läromedel är att man inte nog tar hänsyn till denna aspekt. Min ambition har därför varit att lyfta fram vikten av sammanhang och kritisk reflektion som förutsättningar för det goda samtalet i arbetet med samhällsfrågor."

Daniel West, författare och lärare i samhällskunskap och filosofi

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen