Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Próxima estación Series mark

Próxima estación är ett läromedel som vill ge eleverna både bredd och djup i kunskaperna i spanska och om den spansktalande världen. Kommunikationen är genomgående på spanska, i enlighet med styrdokumenten, och målet är att det ska bli så naturligt som möjligt för eleverna att både ta emot och ge information på målspråket.

Sara Gröndahl, David Fernández García, Ingvild Liven, Gro Eli Lund Moss, Espen Rosén

Webbapp

Om författarna

Lämplig förSpanska 3

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Próxima estación 3 allt-i-ett-bok Onlinebok Grupplicens

978-91-47-92265-9

Sara Gröndahl, David Fernández García, Ingvild Liven, Gro Eli Lund Moss, Espen Rosén

Onlinebok
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

Nyhet
 
119 kr  (149 kr)   

Próxima estación 3 allt-i-ett-bok Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79226401

Onlinebok
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera e-läromedlet under två veckor.

Nyhet
 
     

Próxima estación 3 allt-i-ett-bok

978-91-47-12410-7

Sara Gröndahl, David Fernández García, Ingvild Liven, Gro Eli Lund Moss, Espen Rosén

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 204 sidor

Smakprov

  345 kr  (366 kr)   

Próxima estación 3 allt-i-ett-bok Digitalt utvärderingsexemplar

IC71241001

Sara Gröndahl, David Fernández García, Ingvild Liven, Gro Eli Lund Moss, Espen Rosén

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Próxima estación 3 Lärarmaterial (nedladdningsbar)

978-91-47-12411-4

Sara Gröndahl

Fil
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 109 sidor

Smakprov

  1100 kr  (1375 kr)   

Próxima estación 3 webbapp

E471241002

Hemsida

       

Läs mer

Komponenter
- Allt-i-ett-bok

- Lärarmaterial (nedladdningsbar) med utförliga kapitelkommentarer, pedagogiska och metodiska tips, extraövningar som fokuserar på kommunikation samt prov som liknar kursproven.

- Onlinebok

- Webbapp med facit, inspelningar av bokens texter samt övningar på glosor och grammatik

Boken inleds med ett introduktionskapitel och avslutas med ett fördjupningskapitel där eleven får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om den spansktalande världen. I övrigt finns nio huvudkapitel som har följande upplägg:

Introduktion och självutvärdering
Kapitlen inleds med en kort sammanfattning av vilken kommunikation och grammatik som de huvudsakligen behandlar, samt vilka språkliga strategier som tas upp. I slutet av varje kapitel återkommer denna sammanfattning i tabellform där eleverna får utvärdera sig själva och sina kunskaper om de genomgångna kunskaperna.

Texter och läsförståelse
Varje kapitel innehåller två texter, A och B, och är tematiskt indelade. Till varje text finns hör läsförståelseövningar "Leer y entender" där eleverna på olika sätt ges möjligheter att arbeta med texterna, både receptivt och produktivt. Ordlistor ligger tillsammans med varje text för att stötta upp förståelsen. Bokens mål är att texterna ska ge eleverna fördjupade kunskaper om den spansktalande världen, men även att de ska behandla olika för eleverna kända intresseområden, för att eleverna ska kunna diskutera och reflektera, samt göra jämförelser mellan sin egen situation och de beskrivna.

Kapitelövningar
Till samtliga kapitel hör ett antal övningar som är kopplade till temat och låter eleverna arbeta vidare med de kunskaper de inhämtat i texterna. Övningarna låter eleverna träna både produktiva och receptiva färdigheter med tydligt fokus på kommunikation. I kapitel 3, 7 och 8 finns dessutom extra läsförståelser inlagda.

En el foco
Varje kapitel fokuserar på specifika grammatiska moment i avsnittet En el foco, vilket ligger efter kapitelövningarna. Det grammatiska momentet presenteras och sedan får eleverna arbeta med olika övningar för att befästa kunskaperna.

Portfolio
Till varje kapitel hör en skrivuppgift inom temat, med syftet att eleverna kontinuerligt ska få träna friare skriftlig produktion, samt den kommunikation och den grammatik som presenterats i kapitlet. Uppgifterna är utformade så att du som lärare ska kunna använda dem för formativ bedömning, men även som en del av ditt betygsunderlag.

Om författarna

Sara Gröndahl är ny som författare på Liber. Hon arbetar på gymnasiet och har många års erfarenhet av undervisning i spanska och engelska.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen