Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Spira Biologi Series mark

Spira har fokus på kopplingen mellan genetik, evolution och systematik. Bastexten är begränsad och skriven med en berättande stil. För dem som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper i biologi finns många faktarutor, Nyckelhål, men de är inte nödvändiga för helheten. Det här gör att serien passar en bred kategori elever: från dem som tycker att biologi känns lite tungt till dem som satsar på fortsatta studier i ämnet. Till Spira 1 finns också ett material för formativt arbete (författare Olof Procopé) samt en webbapp, som är ett digitalt träningsverktyg.

Gunnar Björndahl, Johan Castenfors, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg

Smakprov

Webbapp

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för


Om paketSpira 1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spira 1

978-91-47-08537-8

Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 2
Omfång: 304 sidor

Smakprov

  435 kr  (461 kr)   

Spira 1

978-91-47-11600-3

Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 3
Omfång: 332 sidor

Smakprov

  389 kr  (412 kr)   

Spira 1 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71160001

Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Spira 1 Facit till uppl. 2

E470853701

Fil

       

Spira 1 Facit till uppl. 3

E471160001

Fil

       

Biologi 1 Lärarhandledning

978-91-47-91189-9

Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg

CD
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 2
Omfång: 350 sidor

Smakprov

  1795 kr  (2244 kr)   

Biologi 1 Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-11575-4

Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg

Fil
Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 2
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 350 sidor

  1699 kr  (2124 kr)   

Spira 1 digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spira 1 Digital

978-91-47-12946-1

Både elever och lärare får kursboken Spira 1 som digitalbok och webbappen. Dessutom ingår Biologi 1 Lärarhandledning (nedladdningsbar).
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser av alla komponenter.

  119 kr  (149 kr)   

Spira 1 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91200-1

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Spira 1 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE70856201

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera läromedlet.

       

Spira Biologi 1 Digitalbok Grupplicens

978-91-47-12598-2

Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg

Digitalbok
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Spira Biologi 1 Digitalbok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71259701

Digitalbok
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Spira 1 Kombo

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spira 1 Kombo

978-91-47-12945-4

Eleverna får den tryckta kursboken Spira 1 (2017). Både elever och lärare får kursboken som digitalbok och webbappen. Dessutom ingår Biologi 1 Lärarhandledning (nedladdningsbar).
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal som du har elever i gruppen, minsta antal 20. Till varje grupp ingår 2 lärarlicenser till de digitala komponenterna.

  439 kr  (549 kr)   

Spira 2

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spira 2

978-91-47-08589-7

Gunnar Björndahl, Johan Castenfors

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 2
Omfång: 324 sidor

Smakprov

  435 kr  (461 kr)   

Spira 2

978-91-47-12624-8

Gunnar Björndahl, Johan Castenfors

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 3
Omfång: 408 sidor

Smakprov

Nyhet
 
389 kr  (412 kr)   

Spira 2 Digitalt utvärderingsexemplar

IC71262401

Gunnar Björndahl, Johan Castenfors

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 3
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Spira 2 Facit till upplaga 3

E471262401

Fil

       

Spira 2 Facit till upplaga 2

E470858901

Fil

       

Biologi 2 Lärarhandledning

978-91-47-91190-5

Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg

CD
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 2
Omfång: 450 sidor

Smakprov

  1795 kr  (2244 kr)   

Biologi 2 Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-11576-1

Gunnar Björndahl

Fil
Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 2
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 450 sidor

  1699 kr  (2124 kr)   

Spira 2 digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spira 2 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91478-4

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Spira 2 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE71087301

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera läromedlet.

       

Formativ bedömning i praktiken: Biologi 1 (nedladdningsbar)

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ bedömning i praktiken: Biologi 1 (nedladdningsbar)

978-91-47-11555-6

Olof Procopé

Fil
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 425 sidor

Smakprov

  999 kr  (1249 kr)   

Gratis webbappar

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Spira 1 uppl. 3 webbapp

E471160002

Hemsida
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1

       

Spira 1 webbapp

E470853702

Hemsida

       
Sida 1 av 1    
 • Onlinebok från Liber    

   

  I den här serien utvecklar vi digitala läromedel; läs mer om Onlinebok och Digitalbok.

   

  Utvärdera för din undervisning, beställ ovan.

  Vi hjälper dig att beställa och testa digitala läromedel: Kundservice

  Tel 08-690 90 00

Sida 1 av 1    
 • Arvids flippade klassrum - filmade genomgångar i biologi och kemi

  Arvid Bååths elever får vissa moment i läxa på YouTube inför en lektion och lektionstiden frigörs då till problemlösning; se Arvids filmade biologi- och kemigenomgångar!

  Arvid Bååths flippade klassrum

Om paket

När du föredrar att arbeta helt digitalt beställer du ett Spira 1 Digital-paket. Då får eleverna kursboken Spira 1 (upplaga 3) som digitalbok och webbappen. Två lärarlicenser ingår till kursboken som digitalbok, Biologi 1 Lärarhandledning (nedladdningsbar) och webbappen.

När du vill kombinera tryckt och digitalt beställer du ett Spira 1 Kombo-paket. Då ingår allt som ingår i Digital-paketet och dessutom får eleverna kursboken som tryckt bok.

Den minsta grupp du kan beställa paketen till är 20 elever.

Läs mer

Utmärkande för Spira-serien är den berättande stilen med ett lättillgängligt språk som passar alla elever. Texterna tar återkommande upp nya forskningsrön, för att eleven ska bli medveten om att naturvetenskaperna ständigt utvecklas. Fokus ligger på genetik, systematik och evolution. På "nyckelhålssidorna" finns gott om möjlighet till fördjupning och breddning. Variationen här är stor, med syfte att det alltid ska finnas någonting som väcker den enskilda elevens intresse.

Böckerna är indelade i block, som kan läsas i vilken ordning som helst. I början anges vilka förmågor som blocket ska ge eleven möjlighet att utveckla samt det centrala innehåll som tas upp. I början av varje kapitel finns kunskapskraven samt en lista på de viktigaste begreppen. Begreppsförklaringarna ligger som marginaltexter, och här finns även ordförklaringar – allt för att underlätta läsning, inlärning och förståelse. Kapitlen avslutas med uppgifter av olika kategorier. Till böckerna finns en webbapp där eleven tränar på begrepp och basfakta.

I serien ingår faktaböcker till kurserna Biologi 1 och 2 samt motsvarande onlineböcker. Till böckerna finns lärarhandledningar som nedladdningsbara filer.

Spira 1
Spira 1 inleds med ett kapitel om hur man arbetar inom de biologiska vetenskaperna. Därefter följer fyra block som vardera tar upp 1) cellbiologi och genetik, 2) systematik och evolutionen 3) ekologi och 4) aktuella miljöfrågor och arbetet för en hållbar utveckling, nationellt såväl som globalt.

De olika delarna är uppbyggda så att det är fullt möjligt att börja var man vill i boken. Spira 1 är rikt illustrerad med foton och teckningar där bara de detaljer är med som behövs för att förstå ett förlopp eller en mekanism. Spira 1 finns även som Digitalbok.

Spira 2
Spira 2 inleds med en beskrivning av det naturvetenskapliga arbetssättet, i block I. I block 2, om celler, är nytillskotten organismernas livscykler samt cellbiologins praktiska tillämpningar. I block 3 om mikroorganismer är odlingsteknik för bakterier ett nytt inslag, och i block 4, som tidigare bara handlade om växter, har svamparnas fysiologi tillkommit. I det mycket omfattande block 5, om djurens fysiologi, diskuteras hur evolutionen har skapat skilda lösningar för olika organismer, men emfasen ligger på vår egen kropp och hälsa – och även hur kroppen kan drabbas av sjukdomar när fysiologin hamnar i obalans. De två sista kapitlen tar upp medicinska undersökningsmetoder samt kärlek och sex.

I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning. Sist i boken finns frågor på kapitlen; svaren till dessa finns i lärarhandledningen. Spira 2 finns även som onlinebok.

Lärarhandledningarna
Lärarhandledningar köps som nedladdningsbara filer och innehåller kommentarer till delområdena i kurserna Biologi 1 och Biologi 2, teoretiska och praktiska övningar, laborationer, mikroskoperingsförslag (bara i lärarhandledningen till Biologi 2), och svar på uppgifterna i böckerna. Materialet motsvarar cirka 350 A4-sidor i Biologi 1-handledningen och cirka 450 A4-sidor i Biologi 2-handledningen.

Lärarhandledningarna fungerar för både upplaga 2 och 3 av kursböckerna, men svaren på uppgifterna i upplaga 3 laddar du ned separat från liber.se som kostnadsfri fil.

Formativ bedömning i praktiken
Formativ bedömning i praktiken är ett material till stöd för lärare och elever som vill arbeta formativt i klassrummet. Där hittar du förslag på bl.a. planeringar, läraktiviteter med tillhörande bedömningsverktyg (matriser, m.m.) och lektionsaktiviteter. Exempel på läraktiviteter är debatter, debattartiklar, laborationer och prov. De förslag på arbetsgångar, aktiviteter och bedömningsverktyg som ges innebär att eleverna får möjlighet att under kursen stegvis förbättra sina kunskaper och förmågor. Upplägget med kontinuerliga bedömningar av elevernas arbeten underlättar också betygssättningen i slutet av kursen och gör att betyget blir tydligare för eleven, föräldrarna och skolledningen.

Om författarna

Författarna till Spira-böckerna är erfarna gymnasielärare, med säte i Stockholm, Karlstad och Forshaga

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen