Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

All In Series mark

inför Engelska 5

All In är avsedd för de elever som behöver uppnå slutbetyg i engelska i åk 9. Med All In ger du dina elever möjlighet att repetera, befästa och visa vad de kan på ett effektivt och lustfyllt sätt, så att de kan börja med Engelska 5 på gymnasiet så snart som möjligt.

Jörgen Gustafsson, Linda Odén

Webbapp

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förAll In

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

All In

978-91-47-10422-2

Jörgen Gustafsson, Linda Odén

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 188 sidor

Smakprov

  279 kr  (296 kr)   

All In Facit

978-91-47-10442-0

Jörgen Gustafsson, Linda Odén

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 16 sidor

  59 kr  (63 kr)   

Översikt av All In kopplat till de nya kursplanerna inom Grundvux

E471042202

Fil

       

All In Lärarljud (nedladdningsbar)

978-91-47-11815-1

Fil
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader

  800 kr  (1000 kr)   

All In Lärarhandledning (nedladdningsbar)

978-91-47-12148-9

Jörgen Gustafsson, Linda Odén

Fil
Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 235 sidor

  883 kr  (1104 kr)   

All In digital

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

All in Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91427-2

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

All in Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79108601

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Gratis webbapp

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

All In webbapp

E471042201

Hemsida

       

Läs mer

Pedagogiska tankar
- Alla elever kan arbeta med samma tema, men på sin nivå.

- Fokuserar på att stärka elevernas vilja att använda sin engelska.

- Tydlig och lekfull.

- Framtagen efter Lgr11.

All In är utarbetad av lärare som dagligen undervisar elever på introduktionsprogrammet. De vet hur knäckande det kan vara för självkänslan att inte ha uppnått målen i åk 9. De vet också hur rätt undervisning och stöd kan återge eleverna den så viktiga tilltron till den egna förmågan, så att de kan lyckas med sina fortsatta studier. All In stöttar därför både lärare och elever i det viktiga arbetet med att uppnå gymnasiebehörighet i engelska i åk 9, genom att fokusera på utvalda väsentliga färdigheter och förmågor.

All In är framtagen helt i enlighet med det centrala innehållet i Lgr11.

I boken finns inspirerande texter och övningar som passar olika nivåer. Variationen av texter och övningar ger en god hjälp för dig som lärare när du vill anpassa och individualisera undervisningen för denna ofta heterogena elevgrupp.

Elevens bok även som Onlinebok
Du kan välja att använda All In som tryckt bok eller som onlinebok, beroende på hur digitalt ni vill arbeta med engelskan i ditt klassrum. Läs mer om Onlinebok

Till den tryckta boken finns en gratis webbapp så att eleverna kan lyssna på de trevligt inlästa texterna, ordlistorna och dialogerna hemma.

I All In Onlinebok ligger elevljudet istället i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö.

Praktiskt, tydligt och fokuserat upplägg
All In har en ren men lekfull layout. Strukturen är tydlig och lätt att följa, i sex kapitel, units. Varje unit är uppbyggd kring ett tema som alla elever oavsett förkunskaper kan arbeta med: Me and You, Identity, Memory, Travel, All these people och Love.

Inledningsvis finns en kort vardaglig text, Starter, som ger eleverna en gemensam ingång till kapitlet. Därefter följer A-texten som är en text med populärvetenskapligt innehåll, vilket anknyter till temat. B-texten är en dialog som ger nyttig träning av vardagsfraser. C-texterna är starka skönlitterära texter ur modern engelsk ungdomslitteratur av bland annat Sarah Dessen, Mark Haddon och Pete Johnson.

I kapitlen finns också bilduppgifter, sånger med tillhörande textarbete, intressanta faktarutor samt dikter.

Texterna är av varierande svårighetsgrad, från dem som alla kan klara av, till de något mer avancerade för de elever som behöver en större utmaning. Texterna är intresseväckande och elevnära med ämnen som lockar till både diskussion och eget skrivande. Bokens tematiska indelning gör det lätt för dig hålla ihop gruppen även om eleverna kan behöva arbeta på olika nivåer.

All In innehåller både styrda och fria övningar. Här finns ord- och frasträning, översättningsövningar, textförståelseövningar, grammatikövningar, hörövningar samt övningar av den typ som brukar förekomma på de nationella proven. Till de friare tal- och skrivuppgifterna finns ett strukturerat stöd med modellfraser och användbara uttryck som ger en god hjälp att komma igång, för elever som behöver det.

Med hjälp av All In skapar du lätt en mängd tillfällen för eleverna att träna sin kommunikativa förmåga.

All In ger en god grund för fortsatta studier på engelska 5.

Lärarhandledningen underlättar för dig
Lärarhandledningen till All In är ett utmärkt komplement som underlättar för ytterligare nivåindividualisering. Lärarhandledningen till All In är ett utmärkt komplement som underlättar för ytterligare nivåindividualisering.

Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbar fil.

I Lärarhandledningen hittar du utskrivbara pdf-filer med extra bastexter med övningar och ordfält som ligger på en mer grundläggande nivå. Du kan välja bland extra övningar, kompletterande och fördjupande grammatikövningar, metodiska tips, studieplaneringar, tester och bedömningsstöd. Lärarhandledningen innehåller också hörmanus till samtliga hörövningar och kopieringsblad till de utförliga ordlistorna.I Lärarhandledningen hittar du utskrivbara pdf-filer med extra bastexter med övningar och ordfält som ligger på en mer grundläggande nivå. Du kan välja bland extra övningar, kompletterande och fördjupande grammatikövningar, metodiska tips, studieplaneringar, tester och bedömningsstöd. Lärarhandledningen innehåller också hörmanus till samtliga hörövningar och kopieringsblad till de utförliga ordlistorna.

Lärarljudet
Till All In hör också ett lärarljud med det kompletta ljudet. Lärarljudet säljs som nedladdningsbara mp3-filer.

Lärarljudet innehåller inspelningar av alla texter, alla ordlistor och dessutom sex extra hörövningar samt originalinspelningar av bokens sånger. Ljudet är inspelat i en professionell studio i London.

All In och Lgr11
Det centrala innehållet för engelska i Lgr11 har varit utgångspunkten för framtagandet av All In. Läromedlet ger gott om stöd i arbetet mot kunskapskraven.

Om författarna

Jörgen Gustafsson har en gedigen erfarenhet som läromedelsförfattare i engelska för både grundskola och gymnasium. Jörgen tilldelades år 2016 Läromedelsförfattarnas förbunds pris Lärkan.

Linda Odén har lång erfarenhet av arbete både på högstadiet och gymnasiet där hon bland annat arbetar med elever på introduktionsprogrammet. Linda har också skrivit engelskläromedlen English from the Beginning och Start with English from the Beginning.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen