Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Export och import Series mark

- att göra internationella affärer

Export och import är en kombinerad fakta- och övningsbok, främst avsedd för gymnasieskolans kurs export och import men den är även lämplig för andra kurser och utbildningar. Boken är tydlig och grundläggande med engagerande praktiska övningar.

Leif Holmvall, Arne Åkesson

Smakprov

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för


Fungerar läromedlet till Gy2011?Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Export och import Fakta och Övningar

978-91-47-09099-0

Leif Holmvall, Arne Åkesson

Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 2
Omfång: 240 sidor

Smakprov

  468 kr  (496 kr)   

Export och import Lärarhandledning inkl Lösningar och cd

978-91-47-09100-3

Arne Åkesson

Bok+CD
Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 2
Omfång: 196 sidor

  1894 kr  (2008 kr)   

Fungerar läromedlet till Gy2011?

Export och import Fakta och Övningar är lämplig i Företagsekonomi specialisering: Internationell handel, Export och import.

Läs mer

Boken tar bl.a. upp frågeställningarna:

- Hur kan man sälja på nya marknader?

- Vad måste man ta reda på för att börja importera?

- När betalar man tull?

- Vilka handelshinder finns det?

- Vad innebär EU-medlemskapet för svenska företag?

Boken ger eleven ett helhetsperspektiv på arbetet med export- och importaffärer. I de många praktiska exemplen från både små och stora företag får eleven ta del av olika slags problem och möjligheter som importören och exportören ställs inför.

Export och import - att göra internationella affärer är skriven på ett handgripligt och lättillgängligt sätt och ger mycket bra baskunskaper för hela det komplicerade område som internationell handel är. Faktatexten kryddas med många praktiska exempel från företag som i någon form sysslar med internationella affärer. Varje kapitel avslutas med en "English summary". Till varje kapitel finns övningar av olika slag och på olika nivåer - kortare arbetsuppgifter och diskussionsuppgifter men också större integrerande övningar och projekt.

Boken kompletteras med lärarhandledningen med cd som bl.a. innehåller fler övningar, facit till arbetsuppgifterna, provuppgifter och lektionsunderlag i form av en PowerPoint-presentation.

Om författarna

Författare är Leif Holmvall, bosatt i Kanada, egen företagare, fackboksförfattare och exportutbildare samt Arne Åkesson, egen företagare och gymnasielärare i ekonomiska ämnen i Lund.

Dessutom har Per-Anders Lorentzon, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Bo Svensson, Svensk Handel medverkat.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen